Siirry sisältöön

MIELI ry:n lausunto: Ei vahvempia alkoholijuomia ruokakauppoihin

Vahvempien alkoholijuomien tuominen ruokakauppoihin heikentäisi suomalaisten psyykkistä hyvinvointia entisestään tilanteessa, jossa mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat jo kriisissä.
Kaksi miestä istuu

Hallitus on esittänyt lakimuutosta, jossa vähittäismyyntiin sallittaisiin enintään 8 tilavuusprosenttia etanolia sisältävät käymisteitse valmistetut alkoholijuomat.

MIELI ry ei kannata muutosta. Lakiesitys on ristiriidassa hyvinvointi- ja terveyspoliittisten tavoitteiden sekä talouden tasapainottamiseen liittyvien tavoitteiden kanssa.

Psyykkinen hyvinvointi ja alkoholin käyttö ovat yhteydessä

Suomalaisten psyykkinen hyvinvointi on todettu olevan yhteydessä alkoholin käyttöön. Humalahakuinen juominen ja alkoholiongelmat liittyvät mielenterveyteen – mitä humalahakuisempaa juominen on ja mitä enemmän haasteita alkoholin käyttöön liittyy, sitä heikompi on koettu mielenterveys. 

Alkoholihaitat ovat merkittävin yksittäinen masennusta aiheuttava tekijä Suomessa. Masennuksesta kärsii vuosittain noin 6,5 % suomalaista, ja merkittävällä osalla on masennusta vaikeuttava alkoholiongelma.

Alkoholihaitat ovat merkittävin masennusta aiheuttava tekijä Suomessa.

Alkoholiongelmat ovat merkittävä syy itsemurhayrityksiin ja itsemurhiin. Noin puolet itsemurhan tehneistä suomalaisista ovat kärsineet myös alkoholiriippuvuudesta tai alkoholin haitallisesta käytöstä. On varsin todennäköistä, että alkoholin saatavuuden lisääminen pysäyttää itsemurhamäärien laskevan trendin ja kääntää sen taas nousuun. 

Suomessa 70 000 lasta elää perheissä, joissa on vakava päihdeongelma. Vanhempien alkoholinkäytön vaikutukset lapsiin ovat pitkäkestoisia ja heijastuvat myöhemmällä iällä mielenterveys- ja päihdeongelmien sekä huono-osaisuuden riskeinä.

Lapsi- ja mielenterveysvaikutukset tulisi arvioida

Lakiehdotus vapauttaa alkoholin myyntiä ja lisää alkoholista aiheutuvia mielenterveyshaittoja ja niiden hoitamisen kustannuksia. Lakiluonnoksen vaikutusarviointi on suppea, eikä hallitusohjelman alkoholipoliittisten linjausten kokonaisvaikutusta ole arvioitu.

MIELI ry katsoo, hallitusohjelman alkoholipoliittista linjauksista tulisi tehdä perusteellinen lapsi- ja mielenterveysvaikutusten arviointi. Lakiesitystä tulisi arvioida myös perustuslain antaman terveyden edistämisen velvoitteen suhteen.

Alkoholilain muutokset lisäisivät mielenterveys- ja päihdepalveluiden tarvetta.

Kansainvälisiin tutkimuksiin perustuen alkoholin yksinoikeusjärjestelmä on yksi alkoholihaittojen vähentämisen parhaita käytäntöjä. Esitetty muutos heikentäisi Alkon yksinoikeutta, ja lisäisi alkoholihaittoja.

Mielenterveyspalvelut, mukaan lukien päihdepalvelut, ovat jo kriisissä, ja alkoholilain muutosten myötä lisääntyneeseen palvelutarpeeseen ei ole mahdollista vastata ilman mittavia taloudellisia panostuksia. MIELI ry:n arvion mukaan esitetyillä muutoksilla tulee olemaan merkittäviä kielteisiä vaikutuksia julkiseen talouteen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvaessa ja alkoholin työelämävaikutusten supistaessa veropohjaa.

Lue koko lausunto

Ota yhteyttä

Kristian Wahlbeck

Johtava asiantuntija
+358 400 659101
etunimi.sukunimi@mieli.fi


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: