Siirry sisältöön

Pakka-toimintamalli ehkäisevään päihdetyöhön

Pakka-mallissa saatavuuden sääntely tuodaan osaksi ehkäisevää päihdetyötä. Tavoitteena on rajoittaa ikärajavalvottavien tuotteiden eli alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuutta. 

Kenelle: Pakka-malli perustuu kunnan eri toimijoiden, viranomaisten ja paikallisen elinkeinon yhteistyölle. Myös kuntalaiset otetaan mukaan toimintaan. Toimijoiden verkostoa ylläpitää Pakka-koordinaattori, joka sovittaa yhteen eri toiminnot. Toimintaa suunnitellaan Pakka-työryhmissä. 

Maksullinen vai ei?

Vastaa mm. seuraaviin ilmiöihin: Vanhemmuuden ja perheen tuki, ehkäisevä päihdetyö.

SELVIS – Päihteet puheeksi selkokielellä  

Verkkokurssi tarjoaa tietoa ehkäisevästä päihdetyöstä, työvälineitä kehitysvammaerityiseen päihdekasvatukseen, tukea päihdekeskusteluihin ja päihteiden käytön puheeksiottamiseen selkokielellä. Verkkokurssin suorittamiseen menee 4-5 tuntia.  

Kenelle: Ammattilaisille, jotka työskentelevät kehitysvammaisten nuorten aikuisten kanssa esimerkiksi vammaispalveluiden asumispalveluissa, erityisoppilaitoksissa, työkeskuksissa tai päiväaikaisessa toiminnassa. Kurssi soveltuu myös alan opiskelijoille. 

Maksullinen vai ei? Maksuton. 

Nuuska-agentti-malli 

Nuuska-agentti-mallissa nuoret ovat itse ehkäisevän päihdetyön tekijöitä ja vertaisosaajia nuorten keskuudessa. Mallin tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta nuuskasta, pohtia nuuskan käytön vaikutuksia sekä ehkäistä kokeiluja ja käyttöä. Nuuska-agentit ovat vapaaehtoisia 7.-9. -luokkalaisia nuoria, jotka seuraavat nuuskailmiötä omissa toimintaympäristöissään, koulussa tai vapaa-ajalla. Toimintaa ohjaa EHYT ry:n koulutuksen saanut aikuinen.  

Kenelle: EHYT ry:n koulutuksen saanut aikuinen, esim. opettaja, nuoriso-ohjaaja tai muu nuorten kanssa toimiva taho. 

Maksullinen vai ei? Maksullinen. 

Nikotiiniton amis -toimintamalli 

Nikotiiniton amis-toimintamallin avulla ammatilliset oppilaitokset voivat kehittää nikotiinittomuutta edistävää toimintakulttuuriaan ja oppilaitosympäristöään. Malli sisältää mm. konkreettisia esimerkkejä toimintaohjeista ja valmista viestintämateriaalia nikotiinittomuuden edistämiseen.  

Kenelle: Ammattioppilaitosten henkilökunnalle 

Maksullinen vai ei? Maksuton.

Nikotiiniton nuorisotyö -koulutus 

Koulutus tarjoaa nuorisotyöntekijöille ajankohtaista tietoa tupakka- ja nikotiinituotteista sekä työkaluja, joiden avulla he voivat omassa toimintaympäristössään ottaa tuotteiden käytön puheeksi nuorten kanssa ja tukea nuoria käytön lopettamisessa sekä ennaltaehkäistä käytön aloittamista.  

Kenelle: Nuorisotyöntekijöille  

Maksullinen vai ei? Maksuton 

Ryhmäilmiö-koulutus   

Ryhmäilmiö-koulutuksessa nostetaan esiin toimivan ja turvallisen ryhmän merkitys nuoren hyvinvoinnille nuorisotyön näkökulmasta. Koulutuksesta ja siihen sisältyvästä kirjasta saa valmiuksia hyvän ryhmähengen luomiseen ja ylläpitämiseen. 

Kenelle: Nuorisoalan ammattilaisille 

Maksullinen vai ei? Maksuton. 

Ehkäisevän päihdetyön osaaja -koulutus 

Ehkäisevän päihdetyön osaaja -koulutus tarjoaa perustietoa ehkäisevästä päihdetyöstä, mukaan lukien pelikasvatuksesta ja pelihaittojen ehkäisystä, sekä antaa tilaisuuden harjoitella ja opetella käyttämään työssään ehkäisevän päihdetyön menetelmiä. 

Kenelle: Kunnissa työskenteleville sosiaali-, kasvatus-, terveydenhuolto-, nuoriso- ja muiden alojen ammattilaisille. 

Maksullinen vai ei? Maksuton. 

Pilke-toiminta 

Pilke-toiminta tarjoaa vertaistuellista ohjattua ryhmätoimintaa ikääntyneille, joilla on tai on ollut päihdeongelmia. Pilke-porukassa ikääntyneen ihmisen on mahdollisuus löytää uudelleen unohtuneita arjen taitoja ja sen myötä vahvistaa omaa elämänhallintaansa sekä ryhmä tarjoaa mahdollisuuden vertaistuelliseen osallisuuteen. Toimintamalliin sisältyy ohjaajakoulutus.  

Kenelle: Pilke-ohjaajakoulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille 

Maksullinen vai ei? Maksuton

Ensihuoli 

Ensihuoli-koulutuksessa opitaan puhumaan vaikeista asioista kunnioittavalla tavalla, toista rohkaisemalla ja tukemalla. Koulutuksen tavoitteena on oppia tunnistamaan huoli ja löytää keinoja huolen ilmaisuun sekä antaa käytännön työkaluja lähipiirissä havaittuihin päihdehaittoihin puuttumiseen ja puheeksiottoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Koulutuksen sisällöt ovat sovellettavissa myös pelaamisesta syntyneen huolen puheeksi ottamiseen. 

Kenelle: Koulutus on tarkoitettu kaikille. Kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka kaipaavat välineitä arkipäivän päihdehaittojen ja niistä syntyneen huolen kohtaamiseen ja puheeksiottoon ihmisenä ihmiselle. Lisäksi koulutukseen voivat osallistua kaikki, joita kiinnostaa mahdollisuus toisten auttamisesta ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoiminnassa. Ensihuoli ei ole ammattilaiskoulutus. 

Maksullinen vai ei? Maksuton.  


Ladattava Hyvän mielen kunta -työkalupakki

Hyvän mielen kunta -työkalupakki
Lataa Hyvän mielen kunta -työkalupakki klikkaamalla kuvaa tai alla olevaa painiketta.