Siirry sisältöön

MIELI ry:n lausunto sivistysvaliokunnalle: Kasvuympäristön kaikkien aikuisten tulee osata vahvistaa lapsen ja nuoren mielenterveyttä

Lausunnossaan eduskunnan sivistysvaliokunnalle MIELI ry esittää valtakunnallista Hyvän mielen koulu -toimenpideohjelmaa mielenterveysosaamisen vahvistamiseksi kunnissa varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Eduskunnan sivistysvaliokunta pyysi MIELI ry:ltä asiantuntijalausuntoa hallituksen talousarvioesityksestä vuodelle 2022 opetus- ja kulttuuriministeriön toimialasta.

Erityisesti lausuntoa pyydettiin korona-ajasta johtuvasta oppimisen ja hyvinvoinnin vajeesta, kulttuurista ja liikunnasta, tieteestä ja tutkimuksesta sekä työvoiman tarpeen ja tarjonnan kohtaamisen ongelmista.

MIELI ry toteaa lausunnossaan, että päivittäiset kasvu- ja toimintaympäristöt vaikuttavat merkittävästi lasten ja nuorten mielenterveyteen. Opiskeluhuollon vahvistaminen on erinomainen asia, mutta jos tavoitteellinen mielenterveyttä edistävä työ puuttuu, palveluiden tarve ei vähene.

MIELI ry:n mukaan jokaisella kasvuympäristön aikuisella tulisi olla osaamista edistää lapsen ja nuoren mielenterveyttä jokapäiväisessä arjessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön alan hyvinvointitavoitteen saavuttamiseksi MIELI ry esittää valtakunnallista Hyvän mielen koulu -toimenpideohjelmaa. Sen avulla juurrutetaan toimintamalleja mielenterveysosaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi kunnissa varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. MIELI ry katsoo myös, että poikkihallinnollisten mielenterveys- ja lapsistrategioiden toimeenpanemiseksi tulee ohjata suunniteltua enemmän määrärahoja.

Koronapandemian aikana psykoterapiahoidon tarve on merkittävästi kasvanut. MIELI ry on huolissaan psykoterapiatarjonnan riittävyydestä ja esittää, että yliopistojen psykoterapeuttikoulutusta varten varataan 6 miljoonaa euroa, osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Sivua muokattu 5.1.2022

Ota yhteyttä

Kristian Wahlbeck

Johtava asiantuntija
+358 400 659101
etunimi.sukunimi@mieli.fi


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: