Siirry sisältöön
Työpaikan kriisit ja muutokset

Erilaiset muutokset kuuluvat työpaikoille. Muutokset eivät aina ole helppoja, mutta hyvä valmistautuminen edesauttaa muutoksen onnistumista. Myös mahdollisten kriisien varalle tulee laatia toimintasuunnitelma.

Työuupumus

Pitkäaikainen ylikuormitus töissä voi johtaa työuupumukseen. Usein työuupumus syntyy, kun työtilanne ylittää ihmisen voimavarat. Olennaista on kuormitusoireiden varhainen tunnistaminen ja työtilanteen keventäminen.

Työpaikkakiusaaminen on henkistä väkivaltaa

Työpaikkakiusaaminen ei ole mikä tahansa konflikti työyhteisössä, vaan järjestelmällistä ja pidempiaikaista henkistä väkivaltaa. Mitä nopeammin työnantaja puuttuu kiusaamiseen, sitä nopeammin se todennäköisesti saadaan loppumaan.

Muutama kuukausikin kiusatuksi tulemista murentaa terveyttä

Jo muutaman kuukauden kiusatuksi tuleminen alkaa vaikuttaa haitallisesti hyvinvointiin ja terveyteen. Ensimmäiset reaktiot ovat tyypillisiä stressioireita, kuten keskittymis- ja univaikeuksia, hermostuneisuutta ja masennusta.

Kuule ja näe nuori

Myönteinen tunnistaminen vahvistaa kaikkea hyvää ja ainutkertaista, jota jokaisessa nuoressa on.

Näkymätön pelastusrengas

Jokainen lapsi ja nuori toivoo, että kuluva kouluvuosi olisi sellainen, että koulussa olisi kavereita, saisi olla osa ryhmää ja tulisi hyväksytyksi ikätovereiden taholta sellaisena kuin on.