Siirry sisältöön

Työpaikkakiusaaminen ei ole mikä tahansa konflikti työyhteisössä, vaan järjestelmällistä ja pidempiaikaista henkistä väkivaltaa.

Työpaikkakiusaaminen voi ilmetä esimerkiksi juoruamisena, toisen tekemisen mitätöimisenä, ala-arvoisten työtehtävien saamisena, maineen mustaamisena, työn vaikeuttamisena, sosiaalisena eristämisenä tai yleisenä huonona kohteluna.

Työpaikkakiusaaminen on järjestelmällistä ja pidempiaikaista sortamista. Kiusaaminen tuntuu kiusaamisen kohteesta ahdistavalta, nöyryyttävältä ja pelottavalta.

Työpaikkakiusaamiseen kannattaa reagoida heti. Mitä nopeammin kiusaamiseen puuttuu, sitä nopeammin se todennäköisesti saadaan loppumaan. Kiusaamisen aiheuttama henkinen kuormitus voi myös olla kova, ja pitkään jatkuessaan pahimmillaan johtaa masennukseen sairastumiseen.

Työnantajan velvollisuus on puuttua kiusaamiseen. Kiusaamisen voi ottaa kiusaajan kanssa puheeksi paitsi yksin, myös oman esimiehen, työpaikan luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun kanssa. Näiden kaikkien tahojen olisi syytä olla tietoinen, jos työyhteisössä ilmenee kiusaamista.

Mikäli kiusaamisesta pidetään kokous, pyydä että siellä pidetään pöytäkirjaa. Ota talteen kaikki mahdolliset todisteet kiusaamisesta, esimerkiksi sähköpostiviestit ja puhu kiusaamisen mahdollisesti havainneiden työkavereidesi kanssa. Paitsi että he ovat tärkeitä todistajia kiusaamista selvitettäessä, joku heistä saattaa tietämättäsi myös olla joutunut kiusatuksi.

Tavallisesti on tärkeää, että kiusattu pystyy puhumaan kiusaamisesta jonkun kanssa. Kun omia tuntemuksia jakaa esimerkiksi työkavereiden, muiden ystävien tai perheen kanssa, niitä jäsentää samalla myös itselleen.

Jos kiusaamistilanne pitkittyy, on erityisen tärkeää kyetä käsittelemään sen aiheuttamia tunteita. Pahimmillaan kiusaaminen voi olla traumatisoitumista aiheuttava kriisi, jonka seuraukset voivat näkyä esimerkiksi unettomuutena, ahdistuneisuutena tai erilaisina selittämättöminä kiputiloina.

Työterveyslaitoksen internet-sivuilta saat erinomaista tietoa työpaikkakiusaamisesta sekä tarkempia toimintaohjeita, jos joutuu työpaikkakiusatuksi.