Siirry sisältöön

Tuloksia 

  • Toimintavolyymi on edelleen kasvussa 
  • Talous on vakaalla pohjalla 
  • Tuotot vuonna 2019 olivat 14 876 171 euroa 

Tuotot jakaantuivat: 

  • STEA 4 268 t€ 
  • muut julkiset määrärahat 5 586 t€ 
  • muut tuotot 5 022 t€. 
  • Mielenterveysseuran hallinnoiman Rikosuhripäivystyksen osuus tuotoista 27 %. 

MIELI ry:n tavoitteena on olla hyvä ja vakaa työyhteisö. Lähtökohtana on, että järjestössä on voimaannuttava, innostava ja innovaatioita tukeva johtamiskulttuuri sekä hyvä hallinto ja vakaa talous; henkilöstö on hyvinvoivaa ja osaavaa.  

Hallinto 

MIELI ry:n ylin päättävä elin on liittokokous, joka pidettiin 27.4.2019 Helsingissä. Liittokokous valitsi erovuorossa olevat liittohallituksen jäsenet ja varajäsenet. Liittohallituksen puheenjohtajana toimii tohtori Pentti Arajärvi. 
Liittohallitus kokoontui toimintavuoden aikana kahdeksan kertaa ja sen alainen työvaliokunta viisi kertaa. Asiantuntijaelimenä toimiva talousvaliokunta piti viisi kokousta. 
MIELI ry:n johtoryhmään kuuluivat toiminnanjohtaja, hallintojohtaja, järjestöjohtaja, kehitysjohtaja, kriisikeskustoimintojen johtaja, mielenterveyden edistämisen johtaja sekä viestintäjohtaja. Myös Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtaja osallistui johtoryhmän työskentelyyn. Toiminnanjohtajana toimii valtiotieteiden lisensiaatti Sari Aalto-Matturi. 

Hyvä ja vakaa työyhteisö 

MIELI ry omistaa täysin kaksi tytäryhtiötään SMS-Tuotanto Oy:n, joka on kustannusyhtiö ja Lapinlahden Lähde Oy:n, joka hallinnoi puolta Lapinlahden Sairaalan tiloista sekä Venetsia-rakennusta vuokratakseen ne edelleen mielenterveyttä edistäville toimijoille. 
MIELI ry:n hallintoyksikkö tuottaa sisäisinä palveluina taloushallinnon palvelut, henkilöstöhallinnon palvelut, ICT-palvelut sekä toimitilojen ylläpitopalvelut. Hallintoyksikkö tuottaa jäsenyhdistyksille niiden jäsenrekisterien ylläpitopalvelut. Lisäksi se huolehtii tytäryhtiöiden hallinto- ja talouspalveluista. 

Toimisto-organisaatio:

MIELI Suomen Mielenterveys ry organisaatio:

Henkilöstö 

MIELI ry:n palveluksessa oli vuoden 2019 lopussa 148 työntekijää, joista vakituisessa työsuhteessa oli 94 ja määräaikaisessa työsuhteessa 54 työntekijää. 
Työhyvinvointikysely tehdään joka toinen vuosi (parittomina vuosina) ja vastausten perusteella valitaan henkilöstön kanssa yhteistyössä henkilöstöhallinnon kehittämiskohteet. Toimintavuoden aikana toteutetun kyselyn perusteella koko organisaation yhteiseksi kehittämiskohteeksi valittiin dialogisuuden parantaminen. 
Henkilöstöetuja työterveyshuollon lisäksi ovat hammashoitoetu sekä liikunta- ja kulttuurisetelit. Jokaisella työntekijällä on oikeus työnohjaukseen. 

Talous 

MIELI ry:n talous oli tilikauden 2019 lopussa vakaalla pohjalla. Toimintavuoden tulos syntyi niin sanottujen vapaiden rahoituslähteiden ylijäämästä. Järjestöjen tärkein rahoittaja on STEA. Järjestön toimintaa rahoittavat myös ministeriöt ja muut valtionlaitokset, kunnat, seurakunnat ja EU-komissio. Muista toiminnan rahoituslähteistä tärkeimmän osan muodostaa Suomen Kansanterveysyhdistyksen jakama tuotto-osuus ylijäämästään.

  2016201720182019
MIELI ry:n  tuotot (1000 €) 9932 13388 14301 14876 
Avustuskohteet (kpl) rahoituslähteittäin         
STEA 17 21 18 15 
Muut avustuksen antajat 23 31 39 31 
Muut kohteet 
43 55 60 49 

MIELI ry:n kulujen jakautuminen:

Kansalaistoiminnot 7 % 
Kriisikeskustoiminnot 24 % 
Edistäminen 21 % 
Viestintä ja hallinto 11 % 
Riku 30 % 
Muut 7 % 

Katsaus tulevaisuuteen 

Tavoitteena on ylläpitää rahoituksen monimuotoisuutta, mikä parhaiten turvaa järjestön toiminnan jatkumisen ja kehittymisen. STEA:n lisäksi seuran rahoittajista merkittävin on Suomen Kansanterveysyhdistys, joka jakaa toimintansa vuotuista ylijäämää jäsenyhdistyksilleen. Lisäksi seuran oman varainhankinnan odotetaan vahvistuvan tulevaisuudessa. 
Koronavirusepidemia vaikuttaa MIELI ry:n toimintaan vuonna 2020 yhdistyksen kurssi-, koulutus- ja rahankeräystoimintaan negatiivisesti. Merkittävä vaikutus epidemialla arvioidaan olevan vuonna 2021 rahoituspohjan kaventuessa. Poikkeustilanteen pituus sekä epidemian vaikutukset kansantalouteen tulevat asettamaan reunaehdot vuoden 2021 toiminnalle. 
MIELI ry toimii Rikosuhripäivystystä hallinnoivana ja koordinoivana organisaationa vuoteen 2027 saakka oikeusministeriön antaman julkisen palvelun velvoitteen (SGEI-päätös) perusteella. 

MIELI ry:n vuosi 2019 – tuloslaskelma

Sivua muokattu 28.7.2023