Siirry sisältöön
MIELI ry kansalais- ja kansanterveysjärjestönä
Vuonna 1897 perustettu MIELI ry on maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö, jonka toiminta kehittyy jatkuvasti vastaamaan …
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

MIELI ry luotaa yhteiskunnallisia prosesseja ja vaikuttaa valmisteilla oleviin päätöksiin kansallisesti ja Euroopan tasolla. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on järjestön yhteinen tehtävä, jota toteutetaan kaikissa yksiköissä ja yhdessä paikallisten seurojen kanssa.

Kansalaistoiminnan vahvistaminen

Kansalaistoiminnan kehittämisessä päätavoitteena on vetovoimaisen vapaaehtoistoiminnan vahvistuminen, monikulttuurisuuden lisääntyminen vapaaehtoistoiminnassa sekä paikallisten mielenterveysseurojen vaikuttamistyön vahvistuminen.

Mielenterveyden edistäminen

Mielenterveyden edistämisen osaston toiminnalla edistetään Suomessa asuvien ihmisten mielenterveyttä elämänkulun kaikissa vaiheissa ja erilaisissa elämäntilanteissa sekä ehkäistään ennalta mielenterveyden ongelmia. 

Kriisikeskustoiminnot

MIELI ry koordinoi valtakunnallista kriisiauttamista ja ylläpitää omaa SOS-kriisikeskusta. Valtakunnalliseen koordinaatioon sisältyy kriisikeskustoiminnan, kriisipuhelin- ja verkkoauttamisen, kriisiauttamiseen liittyvän ryhmätoiminnan sisällöllinen ja toiminnallinen koordinaatio, tekniikan ylläpito, tilastointijärjestelmä ja tulosmittarit ja yhteistyö kriisiauttamisen kehittämisessä. Kriisikeskusverkostoon kuuluu 22 kriisikeskusta. Puhelin- ja verkkokriisityön kehittämisessä ja ylläpidossa yhteistyöelimenä toimii ns. Puvekverkosto.

Koulutus ja kehittäminen

Toimintavuoden aikana yhdistyksen koulutustoiminta ja kehittämistyö yhdistyivät ja koulutustoiminnan voimavaroja vahvistettiin palkkaamalla koulutuspäällikkö. Koulutustoiminnassa aloitettiin avoimen lähdekoodin ja Odoo-pohjaisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto luomalla kouluttajien osaajarekisterit ja kuvaukset koulutustuotteista. Koulutusten tueksi otettiin käyttöön Moodle-oppimisalusta osoitteessa oppi.mieli.fi.

Rikosuhripäivystyksen koordinaatio

MIELI ry toimi Rikosuhripäivystyksen (RIKU) valtakunnallisena koordinaatiojärjestönä.

Viestintä

MIELI ry:n viestinnän visiona on, että Suomessa asuvat oivaltavat, että mielenterveys on terveyttä ja elämäntaitoa: Mielenterveyttä voi vahvistaa.

Hallinto, henkilöstö ja talous

MIELI ry:n tavoitteena on olla hyvä ja vakaa työyhteisö. Lähtökohtana on, että seurassa on voimaannuttava, innostava ja innovaatioita tukeva johtamiskulttuuri sekä hyvä hallinto ja vakaa talous; henkilöstö on hyvinvoivaa ja osaavaa.