Siirry sisältöön

Tuloksia

 • Mielenterveyden ensiapuakoulutukset tavoittivat noin 4500 henkilöä ja työtä juurrutettiin maakuntiin ja kuntiin
 • Nuorisoalan osaamiskeskus Vahvistamo tavoitti 5000 nuorisoalan toimijaa ja koulutettiin 1250 henkilöä.
 • Lasten ja nuorten työ ja koulutukset tavoittivat noin 5000 kasvatusalan toimijaa, ja työ laajeni uusille areenoille
 • Työelämän mielenterveyden edistämisen vahva kehittäminen jatkui ja tavoitettiin 500 työelämän toimijaa eri organisaatioissa.
 • Monipuoliset uudet aineistot (kirjat, vihkot, julisteet) ja verkkokokonaisuudet (muun muassa podcastit, videoklipit, animaatiot) tulivat kohderyhmien käyttöön
 • Asiantuntijuus ja vaikuttaminen: edustajuus useissa asiantuntijatyöryhmissä sekä vaikuttamistyötä keskeisiin hallituskauden ohjelmiin
 • Mielenterveyden edistämisen osaston toiminnalla edistetään Suomessa asuvien ihmisten mielenterveyttä elämänkulun kaikissa vaiheissa ja erilaisissa elämäntilanteissa sekä ehkäistään ennalta mielenterveyden ongelmia.  Osaston toiminta rakentui kahteen laajaan kokonaisuuteen. 

Lasten ja nuorten mielenterveyttä edistävä työ levitti mielenterveysosaamista ammattilaisille neuvolatyöhön, varhaiskasvatukseen, kouluihin, nuorisoalalle ja kolmannelle asteelle sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Aikuistyössä keskeinen toimintamuoto oli Mielenterveyden ensiapu -kokonaisuus. Lisäksi kehitystyön kohteena osastolla oli etenkin työelämän mielenterveyden edistäminen ja ikäihmisten mielenterveyden edistäminen. Aikaisemmin osastoon kiinnittynyt Koulutuskeskus siirtyi osaksi MIELI ry:n koulutus- ja kehittämisyksikön toimintaa. 

Vuosi 2019 oli Mielenterveyden edistämisen osaston kolmas toimintavuosi. STEA-avusteinen toiminta muodosti osaston rungon, mutta kattoi alle puolet saaduista avustuksista ja tuotoista. Osaston toiminta tuki myös MIELI ry:n muuta kehittämistyötä, tarjosi asiantuntijapalveluita, osallistui vaikuttamistyöhön sekä osaltaan kehitti, levitti ja juurrutti hyviä käytäntöjä järjestökentän ja laajemmin yhteiskunnan käyttöön. Koulutukset eri kohderyhmille olivat keskeinen osa toimintaa. 

Lasten ja nuorten mielenterveyttä edistävä työ

Lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisen Mieli kasvussa -kokonaisuudessa levitettiin mielenterveysosaamista neuvoloissa, varhaiskasvatuksessa, kouluissa, toisella ja kolmannella asteella ja nuorisotyössä toimiville ammattilaisille.

Koulutuksia ja kehittämistyötä kuljetettiin eteenpäin erillisillä, kohdennetuilla opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Opetushallituksen (OPH) rahoittamilla hankkeilla sekä omalla rahoituksella. 

Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen 2019

 • Koulutettiin noin 5000 varhaiskasvatuksen ja peruskoulun ammattilaista (OPH ja OKM rahoitus)
 • Vahvistamon toiminta tavoitti 5000 nuorisoalan toimijaa ja koulutti 1250 alan ammattilaista
 • Uudet aineistot: Lapsen mieli, kieli ja kulttuuri -varhaiskasvatukseen sekä Hyvän mielen treenivihko -kokonaisuus nuorisoalalle
 • Lasten ja nuorten aineistot levisivät laajasti: kirjoja ja kortteja myynnin kautta 4000, julisteita jaettiin noin 10 000 ja Hyvän mielen treenivihkoa noin 6500 kappaletta
 • Hyvän mielen koulu -kuntayhteistyö käynnisti loppuvuodesta juurruttavan työn rakenteiden luomisen
 • Varhaiskasvatukseen valmistui OKM:n rahoituksella Lapsen mieli, kieli ja kulttuuri -aineisto ja koulutusmalli maahanmuuton kokeneiden lasten ja perheiden kohtaamiseen ja mielenterveystaitojen vahvistamiseen.

Peruskouluihin ja varhaiskasvatukseen suunnattuihin koulutuksiin osallistui 4580 kasvatus- ja opetusalan sekä oppilashuollon ammattilaista sekä 475 vanhempaa.

Hyvän mielen koulu -verkkokurssi kehitettiin yhteistyössä Vantaan sivistystoimen kanssa. Kurssin suoritti noin 500 Vantaan yläkoulun ammattilaista. Hyvän mielen koulu -kuntayhteistyön kehittäminen käynnistyi kolmen kunnan alueella: Turku, Hämeenlinna, Vantaa.

Verkkokaupasta Lasten ja nuorten aineistoja myytiin lähes 4000 kappaletta ja edistävän työn julisteita levitettiin noin 10 000 kappaletta. 

Lasten ja nuorten yksikössä käynnistyi hanke, jossa kehitetään koulutusmallia neuvolatyössä toimiville terveydenhoitajille lapsiperheiden mielenterveyden edistämiseksi. Kansainvälistä yhteistyötä tehtiin muun muassa Islannin ja Skotlannin kanssa sekä sisältöjä OPH:n kansainväliseen seminaariin.

MIELI ry:n koordinoima nuorisoalan osaamiskeskus Vahvistamo toimi kolmen organisaation yhteenliittymänä: MIELI ry, EHYT ja Yeesi. Yhteistyötä tehtiin kaikkien osaamiskeskusten ja keskeisten nuorisoalan järjestöjen kanssa. Vuonna 2019 käynnistyi Nuoret ja kriisit -koulutuskokonaisuuden kehittäminen. MIELI ry tavoitti näin 5000 nuorisoalan toimijaa. Koulutuksiin osallistui 1250 ammattilaista. Uutena yhteistyönä toteutui 14 koulutusta Ohjaamojen henkilöstölle. Valmistunutta Hyvän mielen treenivihko -kokonaisuutta levitettiin 6500 kappaletta. MIELI ry koordinoi noin 30 järjestön verkostoa, jossa keskiössä oli maahanmuuttajalasten ja -nuorten mielenterveyden edistäminen. 

Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen vuosi 2019. 6250 koulutettua varhaiskasvatuksen ja peruskoulun ammattilaista (OPH ja OKM rahoitus) - Hyvän mielen koulu mielenterveyttä edistävän toimintakulttuurin kehittäminen kuntayhteistyössä.
Uudet aineistot: Lapsen mieli, kieli ja kulttuuri -varhaiskasvatukseen ja hyvän mielen treenivihko -kokonaisuus nuorisoalalle. Myytyjä kirjoja ja kortteja 4000, jaettuja julisteita 10 000, jaettuja hyvän mielen treenivihkoja 6500.

Toimiva lapsi ja perhe (TLP) -työssä verkostoon kuului noin 450 menetelmäkouluttajaa ja noin 20 kouluttajien kouluttajaa. Vuosittaiseen valtakunnalliseen kouluttajakokoukseen osallistui 100 kouluttajaa. Lisäksi järjestettiin useita pienempiä maakunnallisia kouluttajatapaamisia.
Koulutustoiminnan laadunvarmistamisen tueksi otettiin käyttöön Futural (Odoo) -osaajarekisteri. Lokikirjoja päivitettiin ja käännettiin ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. 

Mielenterveyttä edistävä aikuistyö

Veikkausvoittovarojen kautta saatu STEA-avustus mahdollisti MIELI ry:n asiantuntijatyön Mielenterveyden ensiapu (MTEA) -kokonaisuudessa sekä työikäisten ja ikäihmisten työssä.

Mielenterveyden ensiapu -kokonaisuus 2019

 • Toteutettiin 360 koulutusta, joissa 4 500 osallistujaa, joista noin 450 heikoimmassa asemassa olevia
 • Uusia MTEA -ohjaajia valmistui noin 100 henkilöä – MTEA-ohjaajaverkostossa jo lähes 1000 ohjaajaa.
 • Työtä juurrutettiin 6 maakunnan ja 6 kunnan alueilla
 • Mielenterveys elämäntaitona MTEA1 -kirjan uudistetu painos valmistui käyttöön
 • MTEA-lisenssibudjetti vahvisti MTEA-työn kokonaisuutta kahdella henkilötyövuodella
 • Mielenterveyden ensiapu -ohjaajaverkostoon kuului jo noin 700 ohjaajaa. Valtakunnallisen juurruttavan työn varmistamiseksi MTEA-kokonaisuutta organisoitiin niin, että lisenssimaksulla ja tilauskoulutuksilla katettiin kahden henkilön työresurssi MTEA-kokonaisuudessa.

Mielenterveyden ensiapu -kokonaisuuteen kuuluvat

 • Mielenterveyden ensiapu®1 (MTEA 1)
 • Mielenterveyden ensiapu®2 (MTEA 2)
 • Nuoren Mielen Ensiapu®(NMEA)
 • AKOTU – Kohtaa ja tue, maahanmuuttajan mielenterveyden ensiapu.

Mielenterveyden ensiapu sisältyi edellisen hallituksen kärkihankkeisiin. Kärkihankkeen aikana rakentuneen laajan yhteistyö- ja ohjaajaverkoston kanssa MTEA-kokonaisuutta juurrutettiin yhä vahvemmin valtakunnallisesti. Toiminnan keskiössä oli vahvistaa rakenteita, kehittää prosesseja, varmistaa ohjaajaverkoston osaamista sekä kehittää koulutusten seurantaa ja laatua. Ohjaajaverkosto ja koulutusten seuranta kiinnitettiin osaksi MIELI ry:n Futural (ODOO) -osaajarekisteriä.  

Mielenterveyden ensiapu 1 ja 2 -koulutuksia sekä Nuoren mielen ensiapu -koulutuksia järjestettiin 360 kappaletta ja niihin osallistui 4 500 henkilöä. Koulutuksia kohdennettiin myös heikoimmassa asemassa oleville, kuten työttömille ja vangeille, sekä varusmiehille ja opiskelijoita ja maahanmuuttajia kohtaaville ammattilaisille.

Kohtaa ja tue, maahanmuuttajan mielenterveyden ensiapu KOTU-ohjaajille järjestettiin verkostoitumis- ja suunnittelutapaaminen. Mielenterveyden ensiapu -ohjaajille järjestettiin kaksi valtakunnallista verkostopäivää, joihin osallistui 180 ohjaajaa. Uudistunut Mielenterveys elämäntaitona -Mielenterveyden ensiapu 1 -kirja valmistui ohjaajien verkostopäivään marraskuussa. 

Toimintavuonna mielenterveyttä edistävää työtä juurrutettiin erityisesti Kainuun, Kymenlaakson, Pohjois- ja Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Uudenmaan maakunnissa sekä seuraavissa kaupungeissa: Espoo, Mikkeli, Turku, Kuopio, Rovaniemi ja Kajaani. 

Myös kansainvälinen verkostoyhteistyö vahvistui. Osaston asiantuntijat osallistuivat Mental Health First Aid -konferenssiin Australiassa. 

Työelämän mielenterveyden edistämisen vahvaa kehittämistä

Uuden kehittäminen keskeistä; Hyvän mielen työpaikka –merkki ja Mieli työssä -koulutuskokonaisuus
Tavoitettiin 500 työelämän toimijaa useissa organisaatioissa
Työikäisten mielenterveyden edistämistä vietiin eteenpäin Hyvän mielen työpaikka -hankkeella, Mieli työssä -kehittämisellä sekä Yrittäjien Kilta-toiminnalla. 

MIELI ry jatkoi Hyvän mielen työpaikka -merkin kehitystyötä. MIELI ry rakensi yhdessä työelämän asiantuntijaverkoston kanssa merkin kriteeristöä ja sen hakuprosessin prototyyppiä verkkoympäristöön. 

Mieli työssä – työelämän mielenterveyden edistämisen sisältöjä kehitettiin vastaamaan entistä paremmin muuttuvan työelämän tarpeisiin työntekijän, työyhteisön, esihenkilö- ja johtajatyön näkökulmasta. Kehittämistyössä luotiin neljä sisältökokonaisuutta: kaksi esihenkilöille ja johtajille sekä kaksi työntekijöille ja työyhteisölle. Koulutuksen sisältöjä ja rakenteita pilotoitiin muun muassa Palvelualojen ammattiliiton (PAM) ja Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL) kanssa.

Nuoren mielen johtaminen ja kohtaaminen koulutuksiin osallistui yhteensä 130 henkilöä ja lyhyempiin luentoihin 100 henkilöä. 

Yrittäjien hyvinvointikoulutuksia järjestettiin kuusi. Uusi koulutusryhmä oli Hiusyrittäjät. SOS-Kriisikeskuksen kanssa toteutettiin yrittäjien vertaisryhmä. Yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa toteutui kolme webinaaria. Verkostoyhteistyössä osallistuttiin erilaisiin tapahtumiin; esimerkiksi luennot Kattoliiton koulutuspäivässä, Varsinais-Suomen yrittäjien yksinyrittäjäristeilyllä ja Pirkanmaan yrityskummien koulutuksessa. Lisäksi oltiin kumppanina Helsingin Yrittäjien HYMY-hankkeessa sekä Vahva yrittäjyys -hankkeessa. 

Ikääntyvien mielenterveyden edistäminen

 • Tavoitettiin yhteensä 1070 ikääntyvien kanssa toimivaa ja ikäihmistä
 • Ikäihmisten mielenterveyden edistämistyössä erityistä huomiota kiinnitettiin syrjäytymisvaarassa olevien yli 70-vuotiaiden henkilöiden tavoittamiseen.
 • Toiminnan muotoja olivat Seniori Hyvinvointitreenit -ryhmätoiminta, Mielenterveyden ensiavun ikämoduuli ja Lukupiiri-toiminta.

Koulutuksilla tavoitettiin valtakunnallisesti järjestöjen ja kuntien vanhus- ja mielenterveystyön ammattilaisia, vapaaehtoisia, oppilaitosten opettajia ja opiskelijoita. Keskeisiä yhteistyötahoja olivat Etsivän työn verkostokeskus (Valli ry), paikallisseurat, Helsingin kaupungin vapaaehtoistoimi, kirjastot, palvelukeskukset, HelsinkiMissio sekä oppilaitokset. Vaikuttamistyötä jatkettiin Mielellään-verkoston ja Ikäinstituutin kanssa. Seniori Hyvinvointitreenien osalta tiivistettiin yhteistyötä kansalaistoimintojen osaston kanssa. Ikääntyvien Lukupiiri-pilottihanke toteutettiin MIELI ry:n, kirjastojen, palvelutalojen ja Metropolia-oppilaitoksen yhteistyössä. Toiminnalla tavoitettiin yhteensä 1070 ammattilaista ja ikäihmistä. 

MIELI ry:n ja Kehitysvammaliiton yhteistyötä jatkettiin Somettamalla uutta kohtaamista –hankkeessa, jossa viimeisteltiin saavutettavaa some-palvelua kohderyhmän tarpeisiin.  
Perustulohankkeen kokeilun osana julkaistiin arviointitutkimuksen tuloksia keväällä 2019 osana sosiaali- ja terveysministeriön ja Kelan loppuarviointia. Alustavat tulokset mielenterveysvaikutuksista ovat myönteisiä, mikä on nostettu raportoinnissa näkyvästi esille. Toimintavuonna valmisteltiin myös loppuvuodesta 2020 ilmestyvää Edward Elgarin julkaisemaa kirjaa, jossa käydään läpi kokeilun vaikutuksia ja vertaillaan Suomen kokeilua muualla toteutettaviin hankkeisiin.  

Asiantuntijana toimimista ja vaikuttamista

Vaikuttamista ja jakamista

 • Osaston henkilöstö oli edustettuna useissa asiantuntijatyöryhmissä ja teki vaikuttamistyötä keskeisiin hallituskauden ohjelmiin
 • Osallistuttiin Mental Health First Aid –konferenssiin sekä Opetushallituksen kansainväliseen seminaariin, rakensimme yhteistyö Islannin ja Skotlannin kanssa
 • Toimintakauden aikana vaikuttamistyö kohdentui hallituskauden keskeisiin ohjelmiin ja toimenpiteisiin, kuten mielenterveysstrategiaan 2030, valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan, lapsistrategian valmisteluun sekä maakuntien ja kuntien hyvinvointisuunnitelmiin ja lapsi- ja perhepalveluihin. Toimintaan sisältyi verkostoyhteistyötä kuntien, sairaanhoitopiirien, järjestöjen ja paikallisten seurojen kanssa. 

Osaston asiantuntijat edustivat MIELI ry:tä useissa ohjausryhmissä sekä yhteistyö-, valmistelu- ja asiantuntijaryhmissä (Päihdepäivät, Työ-elämä 2020, Talousapuneuvottelukunta, Hyvän mielen työpaikka –hanke (STM), Konsensus 2019 (Duodecim), Perustulohanke (KELA), Vailla vakinaista asuntoa ry (UM), HYMY-hanke (Helsingin yrittäjät), Mahdollistaja -hanke (Epilepsialiitto), Nyyti ry:n hallitus, Perheet keskiöön –hanke (Lastensuojelun keskusliitto+50 järjestöä), Digivoimaa -hanke (xamk), Lasten terveysfoorumi (SOSTE), Elämäntaitoverkosto, Arjesta voimaa -hanke (Pelastakaa lapset ry), Keskeyttämisestä kohtaamiseen -hanke, Asumisen mieli -hanke. Voimaa opiskeluun -hanke (DIAK), Lapset puheeksi vastaanottokeskuksissa -hanke (Migri), Opettajakoulutuksen kehittämisfoorumi (OKM), Mielellään-verkosto. Edistävä työ tavoitti runsaasti ammattilaisia myös messuilla: Educa, Hyvinvointiareena, NUORI2019, Valtakunnalliset työpajapäivät. 

Mielenterveysosaamista verkkopalvelujen kautta eri kohderyhmille

 • Videot ikääntyvien mielenterveyden tukemiseen
 • Videoklipit nuoren mielen kohtaamiseen esimiestyössä
 • Podcastit yrittäjien mielenterveyden tukemiseen
 • Videoanimaatiot mielenterveydestä
 • Hyvän mielen koulu -verkkokurssin kehittäminen
 • Useita haastatteluita ja blogikirjoituksia medialle

Kansainvälinen työ vahvistui

Osasto tuotti verkkopalveluihin kohdennettuja sisältöjä eri ikäryhmille: muun muassa videot ikääntyvien mielenterveyden edistämiseen, podcastit yrittäjien mielenterveyden tukemiseen sekä videoklipit nuoren mielen kohtaamiseen esimiestyössä. Asiantuntijat antoivat useita haastatteluja, luentoja ja blogikirjoituksia medialle sekä eri julkaisuihin. Osana strategiatyötä valmistui kolme videoanimaatiota: Mitä mielenterveys on, Mielenterveyttä voi vahvistaa ja Milloin ja mistä apua. 

Yhteistyössä MIELI ry:n kansalaistoimintojen osaston kanssa käynnistettiin sekä ikäihmisten hyvinvointia tukevaa liikkumista lisäävä hanke että toteutettiin Veikkauksen, Olympiakomitean ja valmentajayhdistyksen Nuori mieli urheilussa -pilottihanke hyvinvointia tukevasta valmennustoiminnasta. 

Sivua muokattu 28.7.2023