Siirry sisältöön

Vuonna 2020 vapaaehtoistoimijoiden kokonaismäärä väheni noin 300:lla eli noin 3500:aan. Puhelin- ja verkkokriisityön vapaaehtoisten määrä lisääntyi lähes 150:llä, mutta muista vapaaehtoistehtävistä toimijoita jäi pois, koska suunniteltuja toimintoja ei ollut edellytyksiä toteuttaa. Useassa jäsenjärjestöissä toiminta oli kokonaan tauolla.

Monipuolista koulutustoimintaa

Pandemiasta huolimatta toimijoille tarjottiin laadukkaita koulutuksia, joihin osallistui 726 henkilöä. Lähi-koulutuksina toteutettiin Vapaaehtoiskoordinaattoreiden verkostopäivä, Seniorihyvinvointitreeniohjaajien ja hyvinvointivastaavien koulutukset, uusien toimijoiden perehdytyskoulutus, Kulttuuri mielessä -päivät, ryhmänohjaajakoulutus, VAPEPA:n peruskoulutus ja henkisen tuen koulutus sekä kaksi Huolituoli-koulutusta. Hybridikoulutuksena toteutettiin varainhankinnan koulutus, virtuaalisena jatkokoulutus vapaaehtoisille kriisiauttajille ja somekoulutusta viestijöille.

Vapaaehtoistoiminta sai näkyvyyttä kriisiauttamistyön esilläolon kautta lisäten toiminnan vetovoimaisuutta. Vapaaehtoistoiminnan markkinointia kehitettiin verkkosivu-uudistuksen suunnittelulla. Tule vapaaehtoiseksi -verkkosivulla kävi lähes 8500 vierailijaa. Vapaaehtoistesti tehtiin lähes 1800 kertaa. Jäsenjärjestöjen viestintäosaamista vahvistettiin koulutusten lisäksi mm. tarjoamalla tarvelähtöistä viestinnän sparrausta, sisältö- ja teknistä tukea verkkosivustojen ylläpitämiseen, vinkkejä verkkoviestintään, kriisiavusta viestimiseen, tietosuojan parantamiseen ja sisällön saavutettavuuden parantamiseen.
Maailman mielenterveyspäivän kampanjan viesti kuuntelemisen ja aidon kohtaamisen tärkeydestä kohdattiin yli 6 miljoona kertaa: somejulkaisut tavoittivat lähes 1,2 miljoonaa kertaa ja verkkosisältöihin tutustuttiin yli 36 000 kertaa. Kampanjaviestin levittämiseen osallistettiin 28 jäsenjärjestöä ja 200 organisaatiota.

Hankkeet

  • Mielen hyvinvointia ja osallisuutta monikulttuurisessa Suomessa (MIOS) 2018-2020, ESR-hanke
  • Liikkuva mieli ikääntyessä (2020- 2022), OKM-rahoitus
  • Ympäristöahdistuksen mieli -hanke (2020-2022), STEA-rahoitus

Sivua muokattu 28.7.2023