Siirry sisältöön
MIELI ry kansalais- ja kansanterveysjärjestönä vuonna 2020
Vuonna 1897 perustettu MIELI ry on maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää Suomessa …
Kansalaistoiminnan vahvistaminen

Kansalaistoiminnan osaston päätavoitteina olivat toimintavuonna vetovoimaisen vapaaehtoistoiminnan vahvistuminen, monikulttuurisuuden lisääntyminen sekä jäsenjärjestöjen vaikuttamistyön vahvistuminen.

Kriiseissä ja vaikeissa elämäntilanteissa auttaminen

Toimintavuosi 2020 oli MIELI ry:n kriisityön 50-vuotisjuhlavuosi, jota koronapandemian olosuhteissa vietettiin leimallisesti työn merkeissä. Yhteydenottomäärät kasvoivat, toimintakykyä vahvistettiin, apua ja tukea organisoitiin uusille kohderyhmille.

Mielenterveyden edistäminen
MIELI ry:n mielenterveyttä edistävässä työssä vahvistetaan Suomessa asuvien ihmisten mielenterveyttä elämänkulun kaikissa vaiheissa ja erilaisissa …
Koulutus ja kehittäminen
Kehittämistyössä fokusoitiin uusimpiin mielenterveyshaasteisiin, ja yhdessä Takuusäätiön ja Marttaliiton kanssa valmisteltiin uutta hanketta mielenterveyden edistämiseksi …
Viestintä ja varainhankinta
Vaikuttava viestintä on keskeinen tavoite järjestön toiminnassa ja viestintä on koko henkilöstön perustyötä. MIELI ry …
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
MIELI ry luotaa yhteiskunnallisia prosesseja ja vaikuttaa valmisteilla oleviin päätöksiin kansallisesti ja Euroopan tasolla. Yhteiskunnallinen …
Rikosuhripäivystyksen koordinaatio
MIELI Suomen Mielenterveys toimi Rikosuhripäivystyksen (RIKU) valtakunnallisena koordinaatiojärjestönä. Oikeusministeriö on vuonna 2017 antanut RIKUlle julkisen …
Hallinto, henkilöstö ja talous
Mielenterveysseuran ylin päättävä elin liittokokous pidettiin 30.8.2020 Helsingissä. Liittohallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa ja …