Siirry sisältöön

MIELI Suomen Mielenterveys toimi Rikosuhripäivystyksen (RIKU) valtakunnallisena koordinaatiojärjestönä. Oikeusministeriö on vuonna 2017 antanut RIKUlle julkisen palveluvelvoitteen toimia EU:n rikosuhridirektiivin edellyttämien yleisten rikosuhripalveluiden tuottajana Suomessa. Rikosuhripäivystystä toteuttavat MIELI ry:n koordinoimana Ensi- ja turvakotien liitto, Kirkkohallitus, Mannerheimin Lastensuoje-luliitto, Suomen Punainen Risti ja Suomen Setlementtiliitto.


RIKUn perustehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasiassa todistavan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla palveluita. Toimintaa toteutettiin noin 65 työntekijän sekä noin 500 vapaaehtoisen voimin matalan kynnyksen tukipalveluina 31 palvelupisteessä eri puolilla Suomea seitsemän aluetoimiston koordinoimana. Erityisinä kehittämiskohteina olivat ihmiskaupan uhrien ja henkirikoksen omaisten uhrien tukeminen sekä vapaaehtoistoiminta.

Painopiste palveluissa siirtyi jonkin verran henkilökohtaisista tukisuhteista puhelin- ja chat-työhön. Henkilökohtaista kasvokkaista tukea oli vaikeampi antaa koronarajoituksista johtuen. Epidemia vaikutti myös vapaaehtoisten mahdollisuuksiin toimia tukitehtävissä, koska heistä iso osa kuului riskiryhmiin.

Lokakuun lopussa tapahtunut Vastaamo-tietomurto aiheutti ennen näkemättömän kasvun palvelutar-peessa. Lyhyessä ajassa RIKU palveli noin 1500 tietomurron uhria ja tuotti uhreille tarkoitettua tietoa verkkosivuille muun muassa identiteettivarkauksien estämiseksi.

RIKUn yksittäisten asiakkaiden määrä eri palveluissa kasvoi edellisvuodesta 25 prosentilla. Yhteensä asiakkaita oli 22 600, kun vastaava luku vuonna 2019 oli 18 100. Tukisuhteiden määrä pysyi 7 100:ssa. Rikosuhripäivystys 116 006 -puhelinpalvelun aukioloajat laajenivat huhtikuun alussa. Puhelimessa vastat-tiin vuoden aikana 5 500 puheluun. RIKUchatissä asiakkaita oli 3 700 ja Juristin puhelinneuvonnassa 640. Asiakkaista 78 prosenttia oli naisia.

Poliisin ohjaus RIKUn palveluihin lisääntyi 22 prosenttia, mutta alueelliset erot ohjauksessa ovat edelleen merkittäviä. Asiakkaista 4 800 asiakasta oli ohjautunut RIKUun poliisin kautta.

Sivua muokattu 28.7.2023