Siirry sisältöön

Vaikuttava viestintä on keskeinen tavoite järjestön toiminnassa ja viestintä on koko henkilöstön perustyötä. MIELI ry pyrkii vaikuttamaan mielenterveysasenteisiin, edistämään mielenterveyttä tukevaa pää-töksentekoa yhteiskunnan eri alueilla, tarjoamaan tietoa mielenterveyden vahvistamisen tueksi sekä mahdollistamaan avun ja tuen löytämistä. Viestintäyksikkö suunnittelee ja kehittää järjestön tavoitteellista viestintää ja tukee osaltaan sen toteuttamista. Onnistunut varainhankinta puolestaan vahvistaa merkittävällä panoksella järjestön perustehtävän menestyksekästä hoitamista.

Poikkeuksellisena koronavuonna koeteltiin Suomessa asuvien ja koko yhteiskunnan henkistä kriisinkestävyyttä. Resilienssiä tukeva ja avun löytämistä helpottava viestintä oli keskeinen painopiste: järjestön asiantuntijoiden useat esiintymiset mediassa tukivat järjestön tarjoaman avun ja tuen löytymistä, vahvis-tivat järjestön tunnettuutta ja profiloitumista mielenterveyden puolestapuhujana sekä vahvistivat Suomessa asuvien henkistä kriisinkestävyyttä.

Muuttuva pandemiatilanne vaati viestinnältä ajankohtaisen keskustelun jatkuvaa seurantaa ja nopeaa reagointia, aktiivista median ja toimittajien palvelua sekä uusien näkökulmien ja omien sisältöjen tuottamista. MIELI ry:n asiantuntijat olivat mediassa kysyttyjä koko toimintavuoden ajan ja selkeän työnjaon, hyvän mediaosaamisen sekä syvän asiantuntijuuden ansiosta valtakunnallinen näkyvyys oli erinomainen sekä määrällisesti että laadullisesti. Toimitetuissa mediassa MIELI ry, sen asiantuntijat tai palvelut olivat löydettävissä useita kertoja joka viikko (726 verkkomediaosumaa vuonna 2020). Laadullisesti vaikkapa Valtioneuvoston kanslian tiedotustilaisuudet, pääuutislähetysten suorat asiantuntijavierailut ja uutishaastattelut sekä isot artikkelit medioissa kuten Helsingin Sanomien viikonloppupainoksissa ja Kuukausiliitteessä sekä maakuntien ykköslehdissä antoivat laadullista ja laajaa näkyvyyttä.

Mediaosumien määrän lisäksi vierailut mieli.fi-sivustolla sekä MIELI ry:n sosiaalisen median kanavissa kasvoivat merkittävästi. Mieli.fi-sivuston kävijämäärä kasvoi 30% edellisvuoteen verrattuna. Sivuston kuukausittainen kävijämäärä on yli 200 000. Sosiaalisen median osalta suosio kasvoi vielä merkittävämmin, sillä kanaviemme seuraajamäärä 2,5-kertaistui toimintavuonna. MIELI oli päivittäin potentiaalisesti läsnä eri sosiaalisen median alustoilla 84 000 seuraajalleen, kun tavoitteena toimintavuodelle oli 40 000 seuraajaa.

Varainhankinta ja kampanjointi

MIELI ry:n merkittävimmät kampanjat ovat kevään Mielinauha kampanja, syyskuun Mitä kuuluu? -itse-murhien ehkäisykampanja, lokakuun kymppikymppikampanja Maailman mielenterveyspäivänä sekä joulukeräys lasten ja nuorten mielenterveystyön hyväksi.

Huhtikuun alussa käynnistynyt Mielinauha-kampanja korosti kuuntelemisen tärkeyttä ja keräsi varoja MIELI ry:n kriisiauttamistyöhön. Vuoden 2020 Mielinauhan teksti “Minä kuuntelen” toi esille yhteisöllisyyttä ja toisista välittämisen tärkeyttä koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen keskellä. Moni yritys tuli Mielinauha-kampanjan kumppaniksi joko lahjoittamalla kampanjalle ilmaista näkyvyyttä, lahjoittamalla osan yrityksensä tuotemyynnistä MIELI ry:lle tai myymällä Mielinauhoja kassapisteillään. Yksityishenkilöt osallistuivat kampanjaan muun muassa ostamalla Mielinauhoja, lahjoittamalla ja jakamalla kampanjaviestiä sosiaalisessa mediassa. Kampanja tavoitti suomalaiset laajasti: esimerkiksi kampanjafilmin nettotavoittavuus televisiossa oli 3,5 miljoonaa ja sosiaalisessa mediassa tavoitettiin 1,5 miljoonaa Suomessa asuvaa.

Syyskuun ”Mitä kuuluu?” -kampanja toteutettiin yhteistyössä MIELI ry:n itsemurhien ehkäisykeskuksen kanssa. Sen tavoitteena on lisätä tietoisuutta itsemurhien ehkäisemisen keinoista ja näin vähentää itsemurhia, ja kampanja keräsi laajan some-tavoittavuuden lisäksi (1,6 miljoonaa) runsaasti mediahuomiota, sillä median nettotavoittavuus oli yli kolme miljoonaa kontaktia.
Maailman mielenterveyspäivänä 10.10. kampanjoitiin jälleen yhdessä paikallisten seurojen ja muiden kumppaneiden kanssa mielenterveyden edistämiseksi mm. Vihreää valoa -konseptilla, teemana oli tänä vuonna kuunteleminen. Myös tämä kampanja ylitti sille asetetut tavoitteet, erityisesti sosiaalisessa mediassa kampanjan sisällöt olivat suosittuja.

Vuoden 2019 tapaan joulukeräyksellä kerättiin varoja lasten ja nuorten mielenterveystyöhön. Jouluke-räysvaroilla MIELI ry edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä sekä tarjoaa tukea nuorille Sekasin-chatissa. “On aika tehdä ihmeitä” -viesti kutsui yksityishenkilöt ja yritykset mukaan liittymään ihmeidentekijöiden joukkoon lahjoittamalla keräykseen. Joulukeräys ylitti tavoitteensa ja tuotti lähes 450 000 euroa lasten ja nuorten mielenterveystyöhön. Lisäksi varainhankinnassa otettiin käyttöön mahdollisuus kuukausilahjoittamiseen.

Sivua muokattu 28.7.2023