Siirry sisältöön

Vuonna 1897 perustettu MIELI ry on maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää Suomessa asuvien mielenterveyttä ja ehkäisee mielenterveyden ongelmia. Keskeistä toiminnassa ovat eri alojen ammattilaisille ja yksityisille kansalaisille suunnatut voimavaralähtöiset koulutukset, menetelmät ja materiaalit, kriisiauttaminen puhelimessa, verkossa ja kasvokkain sekä itsemurhien ehkäisy. Jäsenkunnan muodostavat 56 paikallisjärjestöä, 32 yhteisöjäsentä sekä noin 500 henkilöjäsentä.

Globaalin koronapandemian vuosi 2020 oli monella tavoin poikkeuksellinen vuosi MIELI Suomen Mielenterveys ry:n toiminnassa. Koronavuonna suomalaisessa yhteiskunnassa korostuivat yleinen huoli väestön kriisinkestävyydestä sekä konkreettinen kriisiavun tarve. Niin maailman terveysjärjestö WHO kuin YK varoittivat pandemian mielenterveysvaikutuksista. Erityistä huolta jo alkuvaiheessa kohdistui muiden muassa eristyksiin joutu-neiden ikäihmisten ja talousvaikeuksiin ajautuvien yrittäjien hyvinvointiin, mutta myöhemmin vuoden mittaan keskiöön nousi myös etenkin lasten ja nuorten hyvinvointi sekä työssä jaksaminen. MIELI ry sopeutti hyvin nopeasti toimintaansa koronaolosuhtei-siin ja muuttuneeseen tarpeeseen. Kriisiauttamisen valmiutta pystyttiin nostamaan – esimerkiksi valtakunnallisessa kriisipuhelimessa käytiin keskusteluita noin 60 prosenttia edellisvuotta enemmän. Toimintaan saatiin uusia vapaaehtoisia. Etenkin Sekasin chat ja Tukinet pystyivät tarjoamaan toimintakanavan myös muille organisaatioille, jotka joutuivat etsimään uusia areenoita omalle perustyölleen kriisin aikana.

Järjestön asiantuntemukselle oli huomattavan paljon kysyntää koronakriisiä ja koronan jälleenrakennusta koskeneessa julkisessa keskustelussa, johon myös kanavoitiin asiantuntijapanosta. Koronakriisi ei myöskään pysäyttänyt MIELI ry:n muuta toimintaa; esimerkiksi järjestön koulutuksille oli pandemiavuonna suuri kysyntä, ja koulutustarjontaa onnistuttiin kriisiauttamisen tavoin siirtämään etäyhteyksin toteutettavaksi.

Sivua muokattu 17.6.2022