Siirry sisältöön

Vaikuttamistyö on keskeinen osa MIELI ry:n toimintaa. Kansallinen mielenterveysstrategia 2030, hallitusohjelman vahva sitoutuminen ja resurssien varaaminen strategian toimeenpanoon ovat olleet keskeinen MIELI ry:n ja muiden mielenterveysjärjestöjen vaikuttamistyön tulos. Toimeenpano jäi kuitenkin koronakriisin jalkoihin. Merkittävä osa mielenterveysosaamisen vahvistamiseen ja itsemurhien ehkäisyyn vuosille 2021–22 varatuista toimeenpanoresursseista oli vuoden lopussa edelleen jakamatta. Lasten ja nuorten mielenterveyden rakentuminen arjessa on mielenterveysstrategian painopiste, jonka toteutus ei koronakriisistä huolimatta ole noussut ministeriön toimeenpanoagendalle.

Mielenterveys esillä kunta- ja aluevaaleissa

Mielenterveysteemat nousivat aiempaa vahvemmin esille kuntavaalikeskustelussa ja vaalikoneissa, ja myös aluevaaleihin valmistauduttaessa. MIELI ry on pyrkinyt vaikuttamaan sote-uudistuksessa sekä mielenterveyspalveluiden vahvistamiseen erityisesti perustasolla että järjestölähtöisen auttamistyön asemaan mm. Kriisikeskusten toimintaedellytysten varmistamiseksi.

Terapiatakuu rajattiin hoitotakuun ulkopuolelle

Terapiatakuu-kansalaisaloite jäi vuonna 2020 eduskunnassa odottamaan hoitotakuu-esityksen valmistelua. Hoitotakuuta koskevassa lakiesityksessä terapiatakuu oli kuitenkin rajattu ulos. Vaikuttamistyö ei kuitenkaan ole mennyt hukkaan: terapiatakuuta valmistellaan Etelä-Suomessa Terapiat etulinjaan -hankkeessa, ja isoista kaupungeista Helsinki, Tampere ja Turku ovat tehneet päätöksen terapiatakuun toteuttamisesta.

Keskustelu rahoituspohjasta jatkui

Järjestöjen yhteinen vaikuttamisteema liittyi rahoituspohjaan. Vuodesta 2019 käyty keskustelu rahapelituottoihin perustuvan rahoitusjärjestelmän muuttamisesta ja toisaalta ministeriöiden avustuskäytäntöjen yhdenmukaistamisesta etenivät. Vaikuttamistyö eri foorumeilla ei ole pystynyt estämään järjestöjen valtionavustusten siirtämistä valtion menokehykseen, mutta vaikuttamistyöllä on ollut merkitystä siihen, millaisena muutoksia ollaan toteuttamassa.

MIELI ry on omassa vaikuttamistyössään pyrkinyt nostamaan esille myös ilmastokriisin mielenterveysvaikutuksia.

Mielenterveyspolitiikassa keskeinen vaikuttamisfoorumi on eduskunnan mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta, joka koostuu valtakunnallisista mielenterveysjärjestöistä ja puolueiden nimeämistä kansanedustajista. Neuvottelukunta kokoontui myös koronakriisin aikana aktiivisesti ja syyskaudella neuvottelukunnan aloitteessa eduskunnassa järjestettiin ajankohtaiskeskustelu mielenterveydestä.

Tämä kirjoitus on osa MIELI ry:n vuosikirjaa 2021.