Siirry sisältöön

MIELI ry:n toimintatapa on ketterä ja kehittämishakuinen. Vuoden aikana luotiin useita uusia kehittämisrakenteita: Yhteinen teoriatyöryhmä syntyi seuraamaan alan kehitystä ja tuottamaan materiaaleja toiminnan teoriataustasta, ruotsinkielisen toiminnan työryhmä käynnistyi ja tuki osaltaan verkkopalvelu-uudistuksen toteutumista ja asiantuntijaryhmä aloitti popularisoitujen tutkimusreferaattien tuottamisen verkkosivuille.

Sisällöllisessä kehittämistyössä fokusoitiin uusimpiin mielenterveyshaasteisiin, ja yhdessä Takuusäätiön ja Marttaliiton kanssa valmisteltiin uutta hanketta mielenterveyden edistämiseksi ylivelkaantuneissa perheissä. Yksinäisyyden vaikutuksia mielenterveyteen tarkasteltiin ”Yksinäisyys ja alkoholinkäyttö – yhteen kietoutuneet haasteet suomalaisessa yhteiskunnassa” -raportissa, joka toteutettiin Alkon rahoittamana.

Hyvän mielen kunta -hanke käynnistyi

Keväällä käynnistyi Hyvän mielen kunta -hanke osana kansallisen mielenterveysstrategian toimeenpanoa.

Hanke vahvistaa ja kehittää mielenterveysosaamista ja -johtamista kunnissa. Hankkeeseen osallistuu 27 kuntaa ja sen pääpaino on edistävän ja ennaltaehkäisevän otteen ja osaamisen vahvistaminen, poikkihallinnollisuus ja kuntien vertaisoppiminen ja -kehittäminen.

Mielenterveyspooli järjestöjen vaikuttamiskeinona

Mielenterveyspooli on mielenterveysjärjestöjen yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on vahvistaa järjestöjen vaikuttamistyötä, vaikuttaa väestön asenteisiin ja tiivistää järjestöjen yhteistyötä. Pooliin kuuluu 34 organisaatiota.

Mielenterveyspoolin merkittävimpiä ja näkyvimpiä panostuksia oli erityisesti Terapiatakuu-kansalaisaloitteen tavoitteita edistävä yhteinen vaikuttamistyö. Mielenterveyspooli tuki myös kansalaisaloitetta psykoterapeuttikoulutuksen maksuttomuudesta, joka keräsi yli 50 000 allekirjoitusta ja luovutettiin eduskunnan käsittelyyn.

Pooli muodosti yhteiset tavoitteet kesäkuun kuntavaaleihin ja tammikuun 2022 aluevaaleihin ja kampanjoi molempien vaalien alla erityisesti sosiaalisessa mediassa sekä teki aktiivista vaikuttamistyötä hallituksen puoliväliriihen ja valtion budjetin osalta.

Mielenterveyspooli tuki kansalaisaloitteita terapiatakuusta ja psykoterapeuttikoulutuksen maksuttomuudesta.

Syksyllä toteutettiin mielenterveysoikeuksien vahvistamiseksi Vailla vakuutusta -kampanja, jonka osana laadittu vetoomus vakuutusyhtiöiden toiminnan muuttamisesta läpinäkyvämmäksi keräsi yli 5200 allekirjoitusta.

Lapinlahti-yhteisön toiminta kehittyi

Lapinlahden Lähde Oy:n MIELI ry:n kokonaan omistaman, Lapinlahden entisen sairaalan vuokrausta varten perustetun yhteiskunnallisen yrityksen toimintavuosi oli vaikeaa alkuvuotta lukuun ottamatta onnistunut ja nousujohteinen.  Suomalaisen Työn Liitto myönsi yhtiölle Yhteiskunnallinen Yritys -merkin.

Lapinlahden Lähteen johdolla myös kaikkien Lapinlahden toimijoiden (”Lapinlahti-yhteisön”) yhteistoiminta kehittyi huomattavasti. Tästä konkreettisena osoituksena olivat muiden muassa Lapinlahden ohjausryhmän tekemä aktiivinen vaikuttamistyö Helsingin kaupungin päättäjien suuntaan Lapinlahden taiteiden, kulttuurin ja mielen hyvinvoinnin keskuksen toimintaedellytysten turvaamiseksi sekä koko Lapinlahden taidetiimin perustaminen ja toiminnan aloittaminen.

Vuoden mittaan Lapinlahden Lähde Oy:n palkatun henkilöstön määrä kasvoi kolmesta seitsemään, mikä mahdollisti esimerkiksi laajemman ja vaikuttavamman toiminta- ja työkykyä kehittävän toiminnan, kiinteistöhuollon ja -kehittämisen, liiketoiminnan kehittämisen, liikevaihdon kasvattamisen sekä ennen kaikkea yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämisen.

Kansainvälinen yhteistyö jatkui

Pohjoismainen mielenterveyden huippukokous järjestettiin Helsingissä 18.-19.11.2021. Mielenterveyden huippukokouksen tavoitteena on nostaa esille yhteiskunnallisia toimia, jotka edistävät mielenterveyttä, luovat henkistä kriisinsietoa ja vahvistavat pohjoismaisia hyvinvointivaltioita.

MIELI ry osallistui myös kansainväliseen yhteistyöhön. Eurooppalaisten mielenterveystoimijoiden kattojärjestön Mental Health Europe (MHE) -järjestön jäsenenä MIELI ry osallistui MHE:n hallituksen työskentelyyn ja oli sitä kautta mukana mm. EU:n COVID-19-epidemian mielenterveysvaikutuksia koskevassa eurooppalaisessa keskustelussa. Kriisitoiminnoilla oli yhteistyötä auttavien puhelimien eurooppalaisen IFOTES (International Federation for Telephone Emergency Services) kanssa ja MIELI ry toimi eurooppalaisten puhelinauttajien IFOTES-verkoston (www.ifotes.org) kansainvälisen komitean jäsenenä.

Tämä kirjoitus on osa MIELI ry:n vuosikirjaa 2021.