Siirry sisältöön

Mielenterveyden edistäminen kuuluu kunnan tehtäviin. Sote-uudistuksen myötä kuntien terveyden edistämistyö on uusien haasteiden edessä. Hyvän mielen kunta -hanke tukee kuntia toteuttamaan mielenterveyden edistämistyötä. Keskeinen työkalu on MIELI ry:n kehittämä ​​Hyvän mielen kunnan tarkistuslista​. Hanke toteutetaan yhdessä 28 kunnan ja kolmen hyvinvointialueen (Kainuu, Pohjanmaa ja Pohjois-Savo) kanssa vuosina 2021-23.

Hankkeen tavoitteena on, että osallistuville kunnille syntyisi kokonaismallli mielenterveyden edistämiseksi ja päihdehaittojen ehkäisemiseksi, ja että kunnat ovat ottaneet käyttöön konkreettisia työkaluja mielenterveyden edistämiseksi. 


Hanke sijoittuu mielenterveyden edistämisen ja mielenterveysjohtamisen teemojen alle.
Hankkeessa mielenterveysosaaminen ymmärretään laajasti, sisältäen päihdeosaamisen.
Tavoite on vahvistaa kunnan toimialojen yhteistyötä kuntalaisten mielenterveyden edistämiseksi.
Tuloksena kunnilla on käytössään kokonaismalli siihen, kuinka kunnat voivat vahvistaa ja johtaa
kunnan eri sektoreiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä ja toteuttaa yhdyspintatyötä
hyvinvointialueen sekä järjestöjen kanssa mielenterveyden edistämiseksi ja päihdehaittojen
ehkäisemiseksi.


Hanke kehittää kunnan poikkihallinnollista mielenterveysosaamista kunnan johtamisjärjestelmässä
ja tuottaa käytännönläheisen työkalupakin. Hankkeessa kehitetään Kainuun sote-yhtymän johdolla
malli siihen, kuinka tulevat hyvinvointialueet voivat tukea kuntien mielenterveyttä edistävää ja
päihdeongelmia ehkäisevää työtä.

Mielenterveysstrategia logo.