Siirry sisältöön

MIELI ry Kriisikeskusverkostoon kuuluu 22 kriisikeskusta. Kriisiauttamista tehdään vastaanotoilla, ryhmissä, kriisipuhelimessa ja verkossa.

Kriisipuhelimessa ennätys vastatuissa puheluissa

Kriisipuhelimeen tuli vuoden aikana kaikkien aikojen ennätysmäärä soittoyrityksiä, 400 398. Myös vastattujen puheluiden määrässä päästiin uuteen ennätykseen, 93 180.

Kriisikeskustelujen kuten itsetuhoisten yhteydenottojen määrä myös nousi. Keskustelujen määrän kasvu mahdollistui lahjoitusrahoilla palkatuilla lisätyöntekijöillä. Myös kriisikeskusverkostolle ohjattiin lahjoitusvaroista lisäresursseja, jotta kriisikeskukset pystyivät palkkaamaan kesäksi tai joulun ajaksi sijaisen lisäpäivystäjäksi. Lisäksi lahjoitusvaroja ohjattiin yhden kriisityöntekijän palkkaamiseksi.

Alkukevään yhteydenotoissa painottuivat hyökkäyssotaan liittyneet huolet ja ajatukset. Seurasimme yhteydenottojen syitä, joiden pohjalta järjestimme päivystäjille täydennyskoulutusta ajankohtaisista teemoista.

98 % Kriisipuhelimeen palautetta antaneista oli tyytyväisiä keskusteluun.

SOS-kriisikeskus palveli kasvokkain ja etänä

Pääkaupunkiseutua palvelevan SOS-kriisikeskuksen kriisivastaanotolla kävi 1 175 asiakasta. Asiakkaille pystyttiin tarjoamaan tapaamisaika noin viikon sisällä yhteydenotosta. Koronaepidemian myötä kriisivastaanoton työmuodoksi tuli etävastaanotto joko videovälitteisesti tai puhelimitse. Etävastaanottoja jatketaan kasvokkaisen työn rinnalla.

Yleisin yhteydenoton syy oli ihmissuhdeongelmat (20 %, 2021: 21 %), toisena paha olo (13 %, 2021: läheisen kuolema, 11 %) ja kolmantena maahanmuuttajataustaan liittyvä kriisi (8 %, 2021: paha olo, 10 %)

Asiakkaista 69 % oli kantasuomalaisia ja 31 % maahanmuuttajataustaisia (2021: 684/36 %) Naisia asiakkaista oli 74 % ja miehiä 25 % (2021: 70 %/30 %). Asiakkaista 74 % oli 18–50 vuotiaita (2021: 78 %)

Ukrainalaisten avuntarve ei vielä kanavoitunut yksittäisiä asiakkaita lukuun ottamatta kriisivastaanoton asiakkuuksiin. Kaksi kriisityöntekijää jalkautui Ukrainalaisten Yhdistys Suomessa ry:n avustuskeskukseen ja kaksi kriisityöntekijää työnohjasi avustuskeskuksen kuormittuneita vapaaehtoisia.

Vertaistukiryhmät tavoittivat kasvokkain ja etänä

Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät vaikeassa elämäntilanteessa oleville tavoittivat 179 osallistujaa. Viikoittain kokoontuvia ryhmiä oli kaksikymmentä, joista viisi järjestettiin videovälitteisinä yhteistyössä toisen kriisikeskuksen kanssa. Lisäksi järjestettiin yksi intensiivijakso henkirikoksen kautta läheisensä menettäneille. Vuonna 2022 vertaistukiryhmiä järjestettiin seuraaville kohderyhmille:

  • sairauden ja onnettomuuden kautta äkillisesti läheisensä menettäneet
  • henkirikoksen kautta läheisensä menettäneet
  • masentuneet, ahdistuneet, yksinäiset nuoret aikuiset
  • nuoret aikuiset, jotka ovat lapsena kärsineet vanhempien päihteiden käytöstä
  • syöpään sairastuneiden omaiset
  • uupuneet yrittäjät
  • uutena ryhmänä mindfulness-ryhmä kriisivastaanoton asiakkaille

Lisäksi tasapainovalmennus-infoja eli ryhmämuotoista psykoedukaatiota traumaoireista järjestettiin viisi kertaa maahanmuuttajataustaisille asiakkaille. Lisäryhmiä järjestettiin äkillisesti läheisensä menettäneille. Näihin ryhmiin tulee jatkuvasti runsaasti hakijoita.

Itsemurhien ehkäisytoiminta jatkui eri paikkakunnilla

Itsemurhien ehkäisykeskuksessa oli selvästi vähemmän asiakkaita kuin edellisvuonna, yhteensä 160 asiakasta (262 asiakasta vuonna 2021). Kuopion toimipisteessä asiakasmäärä pysyi lähes samana (42) edelliseen vuoteen verrattuna (48 asiakasta). Asiakaskäyntejä oli yhteensä 499.

Asiakasmäärän laskulle ei tunnistettu yksittäisiä selkeitä syitä. Tilanteeseen vaikuttivat todennäköisesti koronapandemian jälkiseuraukset ja yhteiskunnalliset muutokset, kuten Itsemurhien ehkäisykeskukseen asiakkaita ohjaavien päivystysten ja sote-palveluiden henkilöstön suuri kuormitus ja vaihtuvuus, sote-uudistuksen valmistelun tuomat muutokset julkisissa palveluissa, hoitajien lakko ja muutokset Itsemurhien ehkäisykeskuksen tiimin kokoonpanossa. Vuoden aikana asiakkaiden ohjautumiseen pyrittiin vaikuttamaan monin eri tavoin kuten aktiivisella tiedottamisella yhteistyötahoille.

Itsemurhien ehkäisykeskuksen asiakkaista suurin ikäryhmä olivat 1829-vuotiaat (38 %).

Toimintavuonna IE-keskuksessa kohdattiin yhteensä 262 asiakasta sekä kasvokkain että puhelimitse Itsemurhien ehkäisykeskuksen asiakkaista 71 prosenttia oli naisia, 26 prosenttia miehiä ja kolme prosenttia muita. Suurin asiakkaiden ikäryhmä oli edellisten vuosien tapaan 18–29-vuotiaat, joita oli 38 prosenttia kaikista asiakkaista. Alaikäisten asiakkaiden ryhmä nousi ensimmäistä kertaa toiseksi suurimmaksi asiakasryhmäksi (18 %). Nousu oli huomattava, sillä edellisenä vuotena alaikäisiä asiakkaita oli vain kuusi prosenttia kaikista asiakkaista. Nousuun on vaikuttanut Itsemurhien ehkäisykeskuksen aktiivinen yhteistyö HUS:n nuorisopsykiatrian kanssa.

Kansainvälisenä itsemurhien ehkäisynpäivänä 10.9. MIELI ry järjesti itsemurhien ehkäisykampanjan. Kampanjan valtakunnallista näkyvyyttä onnistuttiin parantamaan edellisiin vuosiin verrattuna. Kampanja keskittyi tekoälyn ja muusikkojen luoman musiikkiteoksen ympärille. Kohderyhmänä olivat haavoittuvassa asemassa olevat vähemmistöryhmät. Näkyvyys oli laajaa niin perinteisessä kuin sosiaalisessa mediassakin.

Itsemurhien ehkäisykeskus järjesti yhteensä 42 koulutusta, joissa oli yhteensä 1 214 osallistujaa.

Tämä kirjoitus on osa MIELI ry:n vuosikirjaa 2022.