Siirry sisältöön

MIELI ry:n aikuisten mielenterveystyö keskittyi erityisesti mielenterveysosaamisen levittämiseen haavoittuvassa tilanteissa oleville, ikääntyneille, eri aloilla työskenteleville ammattilaisille sekä aikuisväestölle yleisesti.

Yksilöiden mielenterveysosaamisen ja -taitojen vahvistamisen rinnalla kehitettiin mielenterveysosaamista ja -taitoja yhteisöissä ja arjen toimintaympäristöissä. Levittämisen ohella toimintaympäristöihin ja palvelujärjestelmään juurrutettiin mielenterveyttä tukevaa osaamista ja menetelmiä.  

Mielenterveyden ensiapu -koulutuksen kysyntä ennätyksellisellä tasolla

Mielenterveyden ensiapu® -koulutusten kysyntä oli vuonna 2022 ennätyksellisellä tasolla.  MTEA® – ohjaajakoulutuksiin oli enemmän tulijoita kuin koulutuksiin pystyttiin ottamaan, ja vuoden lopussa jonoon jäi 135 koulutuksesta kiinnostunutta. Suuren kysynnän vuoksi ohjaajakoulutuksia järjestettiin yhteensä 20 ylimääräistä koulutusta, joissa oli 225 osallistujaa. Tämä oli 94 koulutettua enemmän kuin vuonna 2021.

Ruotsinkielisen ohjaajakoulutuksen lisäksi toteutettiin myös ensimmäinen englanninkielinen ohjaajakoulutus.  Ohjaajat järjestivät yhteensä 618 MTEA® -koulutusta. Koulutuksiin osallistui yhteensä 7 907 henkilöä, mikä on lähes puolet enemmän kuin vuonna 2021.

Suuren kysynnän vuoksi ohjaajakoulutuksia järjestettiin yhteensä 20 ylimääräistä koulutusta.

Yksilöiden ja yhteisöjen resilienssin vahvistamiseksi Mielenterveyden ensiapu -koulutuksia kohdennettiin myös haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille sekä henkilöille, jotka eivät normaalisti ehkä koulutukseen hakeutuisi. 125-vuotisjuhlavuonna MIELI ry lahjoitti 125 maksutonta MTEA® -koulutusta.

LähiTapiolan lahjoituksella järjestettiin koulutuksia kahdessatoista Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun kunnassa. Näillä koulutuksilla tavoitettiin muun muassa mielenterveyskuntoutujia, omaishoitajia, työttömiä ja sosiaalitoimen asiakkaita. Lisäksi haavoittuvassa asemassa oleville osallistujille myönnettiin maksuttomia lisenssejä 325 kappaletta.   

125-vuotisjuhlavuonna MIELI ry lahjoitti 125 maksutonta MTEA® -koulutusta.

Yksi vuoden painopisteistä oli nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen. Nuoren mielen ensiapu® -koulutuksen uudistus jatkui. Samanaikaisesti nykyistä koulutusta levitettiin voimallisesti. NMEA® -koulutusten kokonaismäärä yli kaksinkertaistui edellisestä vuodesta, koulutuksia toteutui yhteensä 99 kappaletta.

MTEA® -ohjaajien verkostoitumista ja oppimista tuettiin verkostopäivillä. Ohjaajille järjestettiin alueellisia verkostokokouksia, joissa suunniteltiin ja arvioitiin alueellista koulutustoimintaa ja koulutusten juurtumista.

Yksikön asiantuntijat antoivat yli kolmekymmentä haastattelua, joissa aiheina oli esimerkiksi miehet ja mielenterveys sekä Ikääntyneiden mielen hyvinvointi. Lisäksi kirjoitettiin artikkeleita, tehtiin tutkimusseurantaa sekä osallistuttiin YLEN:n Akuutin Selviytyjät -henkilötarinoihin liittyvän korttisarjan työstöön. 

MIELI ry:n sisäinen miestyön asiantuntijaverkosto aloitti toimintansa ja verkoston työtä koordinoi yksikön asiantuntija. Yhteistyössä viestintäosaston kanssa suunniteltiin ja toteutettiin Mielen puolikkaat -podcast sekä luotiin some-sisältöjä miesten viikolle.  Lapinlahden Lähteellä toteutettiin yleisöluento teemana Mielenterveys ja merkityksellisyys. Henkilöstölle järjestettiin myös missiotyöpaja aiheena Mielenterveys ja hyvä elämä.

Tämä kirjoitus on osa MIELI ry:n vuosikirjaa 2022.