Siirry sisältöön

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n strategia 2020-2025

Suomessa elää maailman onnellisin kansa. Hyvinvointimme taustatekijöihin kuuluvat esimerkiksi luonto, yhteiskunnallinen vakaus ja verrattain vähäinen eriarvoisuus. Hyvinvoinnista, myös mielen hyvinvoinnista, huolehtiminen kiinnostaa. Suhtautuminen mielenterveyden häiriöihin on arkipäiväistynyt.

Samaan aikaan masennus on yksi kansansairauksistamme. Kaikissa väestöryhmissä koetaan kuormitusta. Mielenterveyden häiriöt ovat suurin työelämästä syrjäyttäjä ja mielenterveyspalveluiden saavutettavuus on heikko. Keskeisiä seikkoja toimintaympäristössä ovat muun muassa:

 • syntyvyyden lasku
 • väestön ikääntyminen
 • moni kärsii yksinäisyydestä
 • luottamuksen ja turvallisuudentunteen rapautuminen
 • ilmastokriisi
 • koronapandemia
 • teknologian ja työelämän muutokset
 • monikulttuuristuminen
 • arvokeskustelu ja hyvinvointitalousajattelu nousussa

Suomalainen kansalaisyhteiskunta on edelleen elinvoimainen, mutta sen tulevaisuudessa on epävarmuutta. Perinteisen järjestötoiminnan rinnalle on kehittynyt kansalaisverkostojen ja yksilötason aktiivisuutta.

Vuonna 2022 MIELI ry vietti 125-juhlavuottaan.


Järjestön vuosi 2022 tiivistetysti

 • MIELI ry vietti toimintavuonna 125-vuotisjuhlavuottaan. Vuoden aikana juhlittiin lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisen 20-vuotista matkaa MIELI ry:ssä.
 • Toimintavuosi 2022 oli kasautuvien kansainvälisten kriisien vuosi. Kolmatta vuotta jatkuneen koronapandemian ja ympäristökriisin rinnalle väestön hyvinvointia kuormittavaksi kriisiksi nousi helmikuussa alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. MIELI ry reagoi kouluttamalla vapaaehtoisia sekä avaamalla ukrainan- ja venäjänkieliset kriisipuhelinlinjat.
 • Yhteydenotot valtakunnalliseen kriisipuhelimeen nousivat ennätystasolle, yli 400 000 puheluun, joista yli 90 000 pystyttiin vastaamaan. Kriisipuheluista lähes joka toiseen vastasi vapaaehtoinen.
 • Sekasin-chat -palvelun yhteydenotto- ja vastausmäärät pysyivät korkeina.
 • Valmistelimme hyvinvointiohjelman nuorten mielenterveyskriisin ratkaisemiseksi. Saimme mukaan yli 140 organisaatiota. Yhteisen valmistelun tuloksena syntyi yli 70:n toimenpiteen ohjelma päätöksentekijöille nuorten mielenterveyskriisin ratkaisemiseen.
 • Kampanjoimme yhdessä Mielenterveyspoolin kanssa vuoden aikana sen puolesta, että terapiatakuu olisi sisällytetty hallituksen esitykseen hoitotakuusta.
 • Hyvän mielen kunta ja Itsemurhien ehkäisy ITRO-hankkeet saivat jatkorahoitusta.
 • Jatkoimme varainhankinnan kehittämistä suunnitelmallisesti. Kevään Mielinauhakampanjan kumppanina Haloo Helsinki! nosti MIELI ry:n työtä yhä vahvemmin näkyville ja teki järjestöä tunnetuksi myös yritysten yhteistyökumppanina ja lahjoituskohteena.
 • Tunnistimme toimintaympäristössä tapahtuneet merkittävät muutokset ja teimme uusia linjauksia toiminnan kehittämiseksi. Keskeinen muutostarve nähtiin MIELI ry:n suhteessa palvelujärjestelmään.
 • Laadimme uuden viestintästrategian ja käynnistimme kriisitoiminnan strategiatyön.

Tämä kirjoitus on osa MIELI ry:n vuosikirjaa 2022.