Siirry sisältöön

MIELI Suomen Mielenterveys toimi Rikosuhripäivystyksen (RIKU) valtakunnallisena koordinaatiojärjestönä. Oikeusministeriö on vuonna 2017 antanut RIKUlle julkisen palveluvelvoitteen toimia EU:n rikosuhridirektiivin edellyttämien yleisten rikosuhripalveluiden tuottajana Suomessa. Rikosuhripäivystystä toteuttavat MIELI ry:n koordinoimana Ensi- ja turvakotien liitto, Kirkkohallitus, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Punainen Risti ja Suomen Setlementtiliitto.

RIKUn perustehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasiassa todistavan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla palveluita. Toimintaa toteutettiin yli 80 työntekijän ja noin 560 vapaaehtoisen voimin matalan kynnyksen tukipalveluina 31 palvelupisteessä eri puolilla Suomea seitsemän aluetoimiston koordinoimana.

Erityisinä kehittämiskohteina olivat asiakastyössä verkkorikollisuus ja seksuaalirikokset, vapaaehtoistoiminnassa valmiustoiminta, peruskurssin uudistaminen sekä uusi tilastotyökalu. Vaikuttamistyötä tehtiin etenkin naisiin kohdistuvan väkivallan teemoissa ja ihmiskaupan uhrien auttamisessa. Vuoden aikana vahvistettiin RIKUn valmiutta toimia yllättävissä laajoissa rikostapahtumissa. Käytössä on nyt hälytysjärjestelmä, jonka avulla palvelut voidaan avata myös poikkeuksellisina aukioloaikoina.

Merkittävää kasvua oli RIKUsta tukea saaneiden ihmiskaupan tai ihmiskaupan kaltaisten rikosten uhrien määrässä.

RIKUn asiakasmäärä jatkoi kasvuaan. RIKUn yksittäisten asiakkaiden määrä eri palveluissa oli 28 300, mikä oli kuusi prosenttia enemmän kuin 2021. Tukisuhteiden määrä nousi 9 400:aan. Rikosuhripäivystys 116 006 -puhelinpalvelussa vastattiin vuoden aikana 6 600 puheluun. RIKUchatissä asiakkaita oli noin 4100 ja Juristin puhelinneuvonnassa 850. Asiakkaista 76 prosenttia oli naisia.

RIKUn asiakkaista noin 6800 tuli palveluun poliisin ohjaamana, mikä oli 15 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021. Suurin osa asiakkai­den yhteydenotoista liittyi lähisuhdeväkivaltaan (22 %), seksuaalirikok­siin (15 %), omaisuusrikoksiin (10 %) tai pahoinpitelyihin (9 %). Merkittävää kasvua oli RIKUsta tukea saaneiden ihmiskaupan tai ihmiskaupan kaltaisten rikosten uhrien määrässä, joka oli 5 % kaikista asiakkaista (yhteensä noin 1250 asiakasta).

Tämä kirjoitus on osa MIELI ry:n vuosikertomusta 2022.