Gå till innehåll

De nordiska ländernas toppmöte för psykisk hälsa och psykisk krisberedskap i Helsingfors 18–19.11

Finland står värd för det nordiska toppmötet Nordic Mental Health Summit 2021 om psykisk hälsa 18–19.11 i Helsingfors som en del av Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2021.
Kolme kaukaista ihmishahmoa hiekalla rannassa.

Mötet lyfter fram återuppbyggnaden av den psykiska hälsan efter coronapandemin i de nordiska länderna och suicidprevention under kristider. Under mötet diskuteras samhällsinsatser som främjar den psykiska hälsan, skapar psykisk krisberedskap och stärker den nordiska välfärdsstaten.

Toppmötet välkomnar experter, politiker, forskare, erfarenhetsexperter och tjänstemän till att gemensamt mötas kring nordiska diskussioner om psykisk hälsa.

Under mötet hålls anföranden av bland annat ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist och statssekreterare Eila Mäkipää.

Enligt minister Thomas Blomqvist måste återuppbyggnadsarbetet vara målmedvetet och ske genom utbyte av erfarenheter.

”Genom att satsa på effektivare samordning och intensivare informationsutbyte i det nordiska samarbetet främjar vi psykisk hälsa, samhällets resiliens, jämlikhet och krisberedskap”, konstaterar minister Blomqvist.

Enligt statssekreterare Eila Mäkipää kan de nordiska länderna vara vägvisare inom mentalvårdsarbetet.

”Vi behöver åtgärder inom alla samhällssektorer för att främja psykisk hälsa. Enskilda personer, familjer, arbetsplatser, kommuner och regeringar – allas insats behövs.”

Enligt verksamhetsledaren för MIELI Psykisk Hälsa Finland rf, Sari Aalto-Matturi, innebär mötet en betydande möjlighet att diskutera återuppbyggnaden efter coronaviruspandemin.

”Det är viktigt att beslutsfattare, forskare, erfarenhetsexperter och tjänstemän kan utbyta kunskap och erfarenheter om hur  den psykiska hälsan kan stärkas och hur de nordiska samhällena och dess invånare kan klara sig i exceptionella omständigheter”, påminner Aalto-Matturi.

Nordic Summit 2021 ordnas som ett hybridmöte på Hotel Clarion i Helsingfors och på webben. Det fjärde nordiska toppmötet om psykisk hälsa ordnas av MIELI Psykisk Hälsa Finland rf i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd som en del av Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2021.

Ytterligare information:

Taru Koivisto, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 323, fornamn.efternamn@gov.fi

Mia Mäkinen, projektplanerare, social- och hälsovårdsministeriet, 0295 163 075, fornamn.efternamn@gov.fi

Sari Aalto-Matturi, verksamhetsledare, MIELI Psykisk Hälsa Finland rf, fornamn.efternamn@mieli.fi, 0400 50 8234

Intervjuer med konferensens talare: Kristian Wahlbeck, utvecklingsdirektör, MIELI Psykisk Hälsa Finland rf, fornamn.efternamn@mieli.fi, 0400 65 9101

Sidan har redigerats 3.12.2021