Siirry sisältöön

Traumaattinen suru

Kun menetys on järkyttänyt erityisen voimakkaasti ja sen kohtaaminen on sietämätöntä, puhutaan traumaattisesta menetyksestä tai traumaattisesta surusta. Traumaattinen suru on tavallisimmin seurausta läheisen ihmisen äkillisestä tai väkivaltaisesta kuolemasta.

Kun lapsi oireilee

Vanhempien oma pitkäaikainen huolestuminen lapsen voinnista on riittävä syy hakea apua.

Läheisen masennus

Masentunut ihminen ei useinkaan jaksa ylläpitää läheisiä ihmissuhteitaan ja saattaa eristäytyä omiin oloihinsa. Kuitenkin läheiset ihmissuhteet ja muu sosiaalinen verkosto ovat masentuneelle erittäin tärkeitä.

Avun hakeminen nuorelle

Nuoruusiässä psyykkiset ongelmat ovat varsin tavallisia. Usein tunne-elämän vaikeudet ovat ohimeneviä ja nuoruusikään kuuluvia.

Kun läheinen sairastuu

Diagnoosin tekeminen on aina lääkärin asia, mutta läheinen voi ottaa huolen mielenterveydestä rohkeasti puheeksi. Yksi tavallisimmista läheisten huolista on sopivan ja riittävän hoidon saanti.

Avun hakeminen lapselle, nuorelle tai läheiselle

Mielenterveyden häiriöt ovat tavallisia ja niiden vaikeusaste vaihtelee suuresti. Mikäli epäilet läheiselläsi olevan mielenterveysongelmia, voit yrittää auttaa häntä hakemaan itselleen apua.