Siirry sisältöön

MIELI ry tukee kuntia mielenterveyden edistämisessä

MIELI ry on käynnistänyt Hyvän mielen kunta -hankkeen mielenterveysosaamisen lisäämiseksi kunnissa. Hanke tukee osaltaan vuosille 2020-2030 laaditun kansallisen mielenterveysstrategian toimeenpanoa.

Potilaan oikeudet

Sosiaali- ja terveydenhuollossa potilaan oikeuksia suojaa laki potilaan asemasta ja oikeuksista. Lain keskeiset kohdat: Potilaalla on …

Vuoden 2021 Kansanterveyspalkinto Sekasin-chatille

THL palkitsi Sekasin-chatin merkittävästä työstä kansanterveyden edistämiseksi. Koronaepidemian aikana chat on ollut tärkeä tukipalvelu lapsille ja nuorille, sanoo THL:n ylilääkäri Terhi Aalto-Setälä.

Virtuaalivaikuttaja Myrsky tuo nuorten äänen kuuluviin

Poikkeusvuonna etenkin nuorten mielenterveys on ollut koetuksella. Virtuaalivaikuttaja Myrsky tekee Instagram-tilillään (@Myrsky) näkyväksi nuorten mielentilan sekä korona-ajan vaikutukset heidän mielenterveyteensä. Hän antaa kasvot nuorten kokemuksille ja tunteille.

CRISP

Kansainvälinen, EU:n Horisontti 2020 -tutkimusohjelmaan kuuluva CRISP-hanke kehitti mielenterveysjärjestöjen ja tutkijoiden yhteistyötä 2016-2019. Hanke tuotti tietoa mielenterveysoikeuksien edistämisestä yhteiskunnan eri sektoreilla.