Siirry sisältöön

Eurooppalainen yhteistyö

Mielenterveystoimijoiden eurooppalainen kattojärjestö MHE - Mental Health Europe tavoittelee parempaan mielenterveyttä koko Eurooppaan.

Kansainväliset mielenterveyssopimukset

Mielenterveydestä ja mielenterveysongelmista kärsivien asemasta on olemassa kansainvälisiä suosituksia ja sopimuksia, joiden tavoitteena on nostaa esiin mielenterveyden huomioiminen lainsäädännössä ja palveluiden tuotannossa.

Tilastotietoa mielenterveydestä

Suomalaisten fyysinen terveys on parantunut viime vuosikymmenten aikana, mutta vastaavaa muutosta ei ole saatu aikaan mielenterveydessä. Mielenterveyden häiriöiden kustannuksiksi on Suomen osalta arvioitu 11 miljardia euroa vuodessa.

Sote-uudistus

Sote-uudistuksen tavoitteena on vahvistaa peruspalveluja, nopeuttaa hoitoon pääsyä ja siirtää painopiste varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. Keskeinen haaste on perustason mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantaminen.

Opinnäytteet

Lasten ja nuorten kehittämishankkeissa valmistuneet opinnäytetyöt Pekkarinen, S. (2022) : Mielenterveystaitoja nuorille rikoksentekijöille. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaali- …

Lausunnot

Psyykkinen hyvinvointi on yhteiskunnan menestystekijä. MIELI ry tuo päättäjien tietoon, miten väestön mielenterveyttä voidaan edistää. Väestön hyvä mielenterveys on kestävän kasvun keskeinen menestystekijä.

Potilaan oikeudet

Sosiaali- ja terveydenhuollossa potilaan oikeuksia suojaa laki potilaan asemasta ja oikeuksista. Lain keskeiset kohdat: Potilaalla on …