Siirry sisältöön

EU-kompassi levitti tietoa Euroopassa

EU-kompassi levitti tietoa EU:n mielenterveyden toimintasuunnitelmasta ja tuki eurooppalaista kokemusten ja tiedon vaihtoa mielenterveyspolitiikasta 2015-2018.

EU:n mielenterveyden ja hyvinvoinnin yhteistoimi

MIELI ry osallistui sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta Euroopan komission ja jäsenmaiden mielenterveyden ja hyvinvoinnin yhteistoimeen (Joint Action on Mental Health and Well-being) 2013–2016. Yhteistoimessa MIELI ry vastasi työkalujen ja käytäntöjen kehittämisestä mielenterveyden huomioimiseksi päätöksenteossa yhteiskunnan eri sektoreilla (Mental Health in All Policies).

Maailman mielenterveyspäivä 10.10.2022

Maailman mielenterveyspäivän avulla halutaan herättää keskustelua henkisen hyvinvoinnin edistämisestä, mielenterveyden ongelmien ehkäisemisestä ja hoidosta.

Lapinlahden sairaala

Lapinlahden Lähde

Lapinlahden Lähde on mielen hyvinvoinnin ja kulttuurin tapahtumapaikka Helsingissä vanhassa Lapinlahden sairaalassa. Lapinlahden Lähteen toimintaa hallinnoi Mieli ry:n paikallisyhdistys Pro Lapinlahti ry.

Mielenterveyshoidossa mahdollisuus historialliseen askeleeseen

Hallituksen koronan jälkeisen palautumissuunnitelman tavoite nopeuttaa hoitoon pääsyä mielenterveyden ongelmissa ja tarjota psykososiaalista tukea olisivat suurin parannus suomalaisten terveyspalveluihin vuosikymmeniin. Koronan aiheuttamien poikkeusolojen keskellä tämä on toivoa ja tulevaisuuden uskoa lisäävä viesti.

Kädet puunrungon päällä

Miten MIELI ry vaikuttaa?

MIELI ry:n toiminta perustuu mielenterveyden ymmärtämiseen yksilön ja yhteiskunnan voimavarana, jota voidaan kehittää ja lisätä. Mielenterveyden suojatekijöitä voidaan vahvistaa ja riskitekijöiden vaikutusta vähentää tai poistaa.

Hyvän mielen kunta -tarkistuslista

Hyvä mielenterveys kuuluu osaksi kestävää kuntien sosiaalista ja taloudellista kehitystä. Tarkistuslista lisää tietoisuutta kuntalaisten mielen hyvinvoinnin merkityksestä sekä helpottaa strategisten linjausten tekemistä ja työskentelyn painopisteiden valintaa.