Siirry sisältöön

Ympäristökriisi on nuoren mielenterveyden kriisi

Ilmaston lämpeneminen, lajikato, luonnonvarojen ehtyminen, sodat ja muut tulevaisuuden kriisit ja uhkakuvat tulevat vaikuttamaan merkittävästi nuorten elämään ja tulevaisuuteen.
Nainen katsoo televisiota

Ympäristökriisi ja tulevaisuuden epävarmuus kuormittavat nuorten mielenterveyttä. Jopa 75 prosenttia nuorista pitää tulevaisuutta pelottavana ja 56 prosenttia ajattelee ihmiskunnan olevan tuhoon tuomittu, ilmenee tutkimuksista.

Ympäristö ja tulevaisuus mielessä -hanke kysyi syksyllä 2023 nuorilta sosiaalisen median kanavissaan nuorten tulevaisuuden näkymistä. Vastaukset olivat pysäyttäviä. Moni vastaajista ei usko, että maailmaa voidaan enää pelastaa. ”Ihmiskunta on tuhoon tuomittu”, totesi eräs kyselyyn vastaaja. Vastaukset mukailevat aikaisempia tutkimuksia ympäristökriisin aiheuttamista huolista nuorilla.

Nuorten huoli ei ole tuulesta temmattua. Ilmaston lämpeneminen, lajikato, luonnonvarojen ehtyminen, sodat ja muut tulevaisuuden kriisit ja uhkakuvat tulevat vaikuttamaan merkittävästi nuorten elämään ja tulevaisuuteen.

”Nuorten tunteet ja ajatukset ovat todellisia. Niiden äärelle on syytä pysähtyä ja ottaa ne vakavasti. Kyse on nuorten kannalta todella merkittävistä asioista, jotka vaikuttavat suoraan nuorten hyvinvointiin, arjessa pärjäämiseen ja tulevaisuuden suunnitelmiin, kuten opintoihin, työuravalintoihin tai perheenperustamissuunnitelmiin”, kertoo Ympäristö ja tulevaisuus mielessä -hankkeen asiantuntija Taneli Saari.

Asiantuntijoiden mukaan ympäristökriisi ja tulevaisuuden kauhut herättävät monenlaisia tunteita meissä kaikissa, ja nuori voi kokea itsensä pieneksi ja voimattomaksi suurten ympäristöongelmien edessä. Kokemus voi olla jopa musertava.

”Nuoret tarvitsevat tukea hankalien ympäristötunteiden kuten epävarmuuden, surun, pelon, vihan, syyllisyyden, turhautumisen ja ahdistuksen käsittelyyn sekä siihen, miten tällaisessa kuormittavassa tilanteessa pystyy ylläpitämään mielenterveyttä”, asiantuntija Hanna Rintala sanoo.

Asiantuntijoilla on kokemusta siitä, että vaikeiden tunteiden rohkea kohtaaminen ja käsittely helpottavat nuorten elämää. Rintalan mukaan se vapauttaa voimavaroja tavoitella kestävää, toivottua ja omien arvojen mukaista tulevaisuutta.

Nuoret ohitetaan ympäristöasioissa

Tutkimuksen mukaan lähes kolmannes suomalaisista nuorista kokee, että he tulevat ohitetuksi halutessaan puhua ympäristöasioista. Ympäristökriisin haitalliset mielenterveysvaikutukset on tunnistettu, mutta yhteiskunnan tukirakenteet ovat puutteelliset.

Ympäristöahdistus tarkoittaa kuormittavia tunteita ja tuntemuksia, jotka kumpuavat ympäristöongelmista ja niiden uhasta. Usein puhutaan myös ilmastoahdistuksesta. Ympäristö ja tulevaisuus mielessä -hanke tarjoaa maksuttomia yksilö- ja ryhmämuotoisia palveluita sekä tukee vapaaehtoisia, ammattilaisia ja nuorten vanhempia ympäristötunteiden kohtaamisessa.

Ympäristö ja tulevaisuus mielessä (2023–2025) -hanketta toteuttavat MIELI Suomen Mielenterveys ry, Tunne ry ja Nyyti ry ja sitä rahoittaa STEA.

Sivua muokattu 8.3.2024

Ota yhteyttä

Kia Löfberg

viestinnän suunnittelija
Ympäristö ja tulevaisuus mielessä (2023–2025) -hankkeen viestintä
040 537 7467
etunimi.sukunimi@mieli.fi

Sirpa Väänänen

Asiantuntija, Projektikoordinaattori, Nuoret-yksikkö, Ympäristö ja tulevaisuus mielessä -hanke
+358 40 6791 501
etunimi.sukunimi@mieli.fi


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: