Siirry sisältöön

MIELI ry:n lausunto VANUPOSTA: järeämpiä toimenpiteitä tarvitaan

VANUPO:ssa on mielenterveyden kannalta tärkeitä kirjauksia, mutta toimenpiteet jäävät kapeiksi ja ennaltaehkäisyn rooli vähiin. Mielenterveyden vahvistamiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn tarvitaan järeämpiä toimenpiteitä.
Nuori poika ja tyttö sinisissä työhaalareissa, poika pyörätuolissa.

Nuorten mielenterveys tarvitsee vahvistamista, ongelmien ennaltaehkäisyä, matalan kynnyksen tukea sekä riittävää ja oikea-aikaista hoitoa sekä kuntoutusta. Nuorten mielenterveyttä tulisi vahvistaa nuorten, vanhempien ja ammattilaisten yhteistyönä ja poikkihallinnollisesti kaikissa kasvu- ja koulutusympäristöissä.

Hallituksen visiona on nuorten hyvinvointia vahvistava, kokonaisvaltainen ja johdonmukainen nuorisopolitiikka. Valitettavasti esillä oleva valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman (VANUPO) luonnos ei vastaa visioon. Luonnoksesta on jätetty pois nuoren kasvulle, kehitykselle ja hyvinvoinnille merkittäviä tekijöitä, kuten toimeentulo, sosiaaliturva, asuminen ja asunnottomuus sekä työelämä ja työttömyys. MIELI ry ehdottaa lausunnossaan, että nämä toimenpiteet lisätään uuden tavoitteen alle: ”turvataan jokaiselle nuorelle hyvinvoinnin edellytykset”.

Vaikutusten seurantaa lisättävä

Hallitus on tekemässä useita nuorten kasvu- ja elinoloihin vaikuttavia muutoksia. Nuorisopolitiikan tulisi seurata politiikkatoimien vaikutuksia, joten MIELI ry ehdottaa nuorten osalta mielenterveysvaikutusten arvioinnin lisäämistä. Niin ikään syrjäytymisen ehkäisemiseen tähtääviä toimenpiteitä tulisi vahvistaa.

VANUPO:ssa nuorten hyvinvoinnille ei aseteta mitattavia tavoitteita. Tavoitteiden tarkentaminen on tärkeää toiminnan tuloksellisuuden osoittamiseksi. Vaikuttavat tulokset vaativat myös taloudellisia resursseja. Vaikuttavuutta haastavat hallitusohjelmassa esitetyt yli 200 miljoonan euron leikkaukset nuoriso-, liikunta- ja kulttuurialalle sekä sote-järjestöille.

Lausuttavana oleva ohjelma on kolmas VANUPO. Ohjelman valmistelua ja toimivuutta olisi hyvä arvioida tällä ohjelmakaudella yhdessä nuorten kannalta keskeisten toimijoiden kanssa.

Lausunnossa on huomioitu yli 140 toimijan yhteistyönä valmisteltu MIELI ry:n Nuorten hyvinvointiohjelma sekä kahden edellisen VANUPO-kauden kokemukset nuorisoalan osaamiskeskustoiminnasta. Toivomme, että hallitus vahvistaisi luonnosta ohjelmaksi, jolla lisätään nuorten hyvinvointia ja mielenterveyttä kokonaisvaltaisesti.  


VANUPO eli valtakunnallinen nuorisotyön ja politiikan ohjelma on lakisääteinen valtioneuvoston nelivuotiskausittain hyväksymä poikkihallinnollinen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää nuorten kasvu- ja elinoloja sekä linjata nuorisotyötä ja -toimintaa. Vuosien 2024–2027 teemana on nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen monialaisin toimenpitein.

Sivua muokattu 25.5.2024

Ota yhteyttä

Johanna Kujala

Yhteiskuntasuhdepäällikkö
+358 40 574 1922
etunimi.sukunimi@mieli.fi


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: