Siirry sisältöön

Vaikutusarviointi: Työelämän mielenterveysohjelma edisti mielenterveyttä ja ennaltaehkäisyn kulttuuria työpaikoilla

Laajassa sidosryhmäyhteistyössä toteutettu Työelämän mielenterveysohjelma vahvisti työpaikkojen osaamista ja valmiuksia mielen hyvinvointia tukevan työkulttuurin rakentamiseen. Arvioinnin mukaan ohjelman aikana eri organisaatioissa syntyneet kokemukset osoittavat, että tehdyllä kehitystyöllä on korkea potentiaali tuottaa laajamittaisia vaikutuksia tulevien vuosien aikana.

Talous- ja työllisyystavoitteet eivät toteudu, ellei väestön toimintakykyyn satsata

Liikunnalla ja kulttuurilla on tutkitusti hyvinvointivaikutuksia, jotka vähentävät merkittävästi sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksista että mielenterveyden häiriöistä johtuvia sairauspoissaoloja. Seuraavaan hallitusohjelmaan on kirjattava konkreettiset toimet, joilla kaikenikäisten toimintakykyä voidaan vahvistaa, vaativat Suomen Olympiakomitea, Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry ja MIELI Suomen Mielenterveys ry.

RE-MAP-hanke

Radikalisoitumisen ennaltaehkäisy, resilienssi ja mielenterveys (RE-MAP) -hanke työskentelee radikalisoitumisen ennaltaehkäisemiseksi yhteisöjen resilienssiä ja mielenterveysosaamista vahvistamalla sekä ammattilaisia kouluttamalla. Hanketta rahoittaa EU ISF – Sisäisen turvallisuuden rahasto ajalla 2023–2025. Hankkeen aikana kehitetään ja toteutetaan mentorointimalli eri yhteisöille sekä tarjotaan koulutusta ammattilaisille yhteisön resilienssiin kehittämiseen ja radikalisoitumisen ennaltaehkäisyyn.

Yksinäisyyden siirtyminen vanhemmalta lapselle voidaan ehkäistä

Varhaisnuoruuden ihmissuhteita vahvistettaessa on kiinnitettävä huomiota lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen koulussa ja vanhemmuuden tukemiseen perheissä. Keskeistä on ehkäistä yksinäisyyden siirtyminen sukupolvelta toiselle.