Siirry sisältöön

Afganistanin tapahtumat aiheuttavat pelkoa ja huolta

Afganistanin kriisiytynyt tilanne on järkyttänyt monia. Maahan jääneiden läheisten ja ystävien tilanne ja vointi huolestuttaa ja aiheuttaa pelkoa. Tilanne voi myös koskettaa ja ahdistaa ilman, että siihen olisi ollut suoraan osallisena. Tapahtumat voivat myös aktivoida omia henkilökohtaisia muistoja tilanteesta, jossa on kohdannut samankaltaisia tapahtumia. Järkyttävä tilanne aiheuttaa aina voimakkaita tunnereaktioita ja vaikutta omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen.

Ihmiset reagoivat kriisisissä eri tavoin

Voimakkaat tunnereaktiot ovat normaaleja – vaikka ne saattavat yllättää ihmisen itsensäkin.

Välittömästi kriisin laukaisseen tilanteen jälkeen ihminen on shokissa. Asiaa on vaikea käsittää ja se tuntuu epätodelliselta. Tunnereaktiot voivat olla voimakkaita. Tärkeää on muiden ihmisten läsnäolo, tuki ja apu.

Vähitellen ihminen alkaa muodostaa käsitystä järkyttävästä tapahtumasta ja sen merkityksestä. Ihminen voi kokea pelkoa, ahdistusta, itsesyytöksiä, unettomuutta sekä fyysisiä tuntemuksia.

Järkyttäneen tapahtuman jälkivaikutukset saattavat kestää pitkäänkin. On tyypillistä, että tapahtuma ja sen yksityiskohdat palaavat jatkuvasti mieleen. Jälkireaktioina voi ilmetä myös unettomuutta, voimakasta väsymystä, muistihäiriötä ja keskittymisvaikeuksia.

Omien reaktioiden läpikäymiseksi ja helpottamiseksi on tärkeä pitää huolta itsestä ja hakea tukea ja apua.

Itsestä huolehtiminen on tärkeää kriisitilanteessa

Koska tilanteeseen ei ole nopeaa ratkaisua, on tärkeä huolehtia itsestä ja miettiä, mitkä asiat auttavat jaksamaan.

Usein puhuminen tilanteen aiheuttamista tunteista ja ajatuksista voi helpottaa. Myös vertaistuesta voi olla apua.

Kun turvallisuuden tunne on järkkynyt, on tärkeä huolehtia perusasioista ja muistaa syödä ja levätä.

Koska tilanteeseen on rajalliset vaikutusmahdollisuudet, on hyvä yrittää löytää arjesta ankkureita, jotka pitävät rutiineja yllä ja voivat toimia rauhoittavina elementteinä. Ankkureita voi olla päivittäisten asioiden ja rutiinien jatkaminen (koulu, työ, kotityöt) jos voimavarat riittävät niihin.

Ota välillä taukoa uutisten seuraamisesta, jotta saat levätä.

Itsestä huolehtiminen on tärkeää erityisesti silloin kun kannat huolta läheisten puolesta ja tuet heitä tilanteessa.

Apua kannattaa hakea matalalla kynnyksellä.

Jos haluat keskustella tilanteen herättämistä tuntemuksista, keskusteluapa on saatavilla suomen ja ruotsin lisäksi omalla äidinkielelläsi. Kriisiapu on maksutonta.

Kriisikeskukseen voit varata keskusteluajan numerosta 09 4135 0510.

Ajanvarauksen aukioloajat: ma-to klo 9-12 ja klo 13-15 sekä pe klo 9-12

Kriisipuhelin päivystää suomeksi, ruotsiksi, arabiaksi ja englanniksi

Kriisipuhelin suomeksi
päivystää numerossa 09 2525 0111
24 tuntia vuorokaudessa.

Kriisipuhelin ruotsiksi, Kristelefon,
päivystää numerossa 09 2525 0112
ma ja ke klo 16-20,
ti, to, pe klo 9-13. Perjantaisin myös englanniksi.

Kriisipuhelin arabiaksi, soittaa voi myös englanniksi,
päivystää numerossa 09 2525 0113
ma ja ti klo 11-15,
ke klo 13-16 ja klo 17-21,
to klo 10-15.

Ulkomailta soitettaessa esimerkiksi suomenkielisen linjan numero on +358 9 2525 0111.

اتفاقات افغانستان باعث بوجود آمدن ترس و پریشانی می شوند

وضعیت بحرانی شدە افغانستان بسیاری را شوکە کردە است. وضعیت و رفاە فامیل ها و دوستانی کە در کشور ماندەاند باعث پریشانی می شود و ترس بوجود می آورد. این وضعیت همچنین می تواند حس کنندە باشد و باعث پریشانی شود بدون آنکە در آن مستقیما اشتراک داشتە باشید. اتفاقات همچنین می توانند خاطرات شخصی خودتان را از واقعەای کە در آن با اتفاقات مشابە روبرو شدەاید، فعال کنند. یک واقعە تکان دهندە همیشە باعث واکنش های احساسی شدید می شود و روی رفاە و طاقت و تحمل خودتان تأثیر می گذارد.

واکنش افراد در شرایط بحرانی متفاوت است

واکنش های احساسی شدید عادی می باشند – هر چند کە ممکن باعث تعجب خود فرد شوند.

فرد بلافاصلە بعد از شرایطی کە باعث بروز بحران شدە، در شوک می باشد. درک این موضوع سخت است و غیر واقعی بە نظر می رسد. واکنش های احساسی می توانند شدید باشند. حضور، حمایت و کمک دیگر افراد مهم می باشد.

فرد بە تدریج شروع بە ایجاد درک از اتفاق تکان دهندە و اهمیت آن می کند. فرد می تواند ترس، اضطراب، سرزنش کردن خود، بی خوابی و همچنین احساسات جسمی و فیزیکی را تجربە کند.

تأثیرات بعدی واقعە تکان دهندە ممکن است مدت زیادی طول بکشد. طبیعی است کە این واقعە و جزئیات آن بە طور مداوم یادآوری شوند و بە ذهن برگردند. همچنین بی خوابی، خستگی شدید، اختلالات حافظە و مشکلات تمرکز کردن می توانند منحیث واکنشهای بعدی ظآهر شوند.

برای مرور کردن و آسان کردن واکنشهای خود مهم است کە از خودتان مراقبت کنید و درخواست حمایت و کمک نمایید.

در شرایط بحرانی، مراقبت از خود مهم می باشد

بە دلیل اینکە برای این وضعیت راە حل سریعی وجود ندارد، مهم است کە از خودتان مراقبت کنید و فکر کنید کە چە چیزهایی کمک می کنند تا طاقت بیاورید.

اغلب صحبت کردن در بارە احساسات و مفکورەهای ناشی از واقعە می تواند بە فرد احساس راحتی بدهد. همچنین حمایت همسالان هم می تواند مفید باشد.

وقتی کە احساس امنیت بە هم خوردە است، مهم است کە از امور ابتدایی مراقبت کرد و بە یاد داشت کە غذا خورد و استراحت کرد.

بە دلیل اینکە امکان تأثیر گذاشتن روی واقعە محدود می باشد، خوب است کە در زندگی روزمرە لنگرهایی را پیدا کرد کە نظم روزانە را نگاە می دارند و می توانند منحیث عناصر آرام بخش عمل نمایند. این لنگرها می توانند ادامە دادن بە امور روزمرە و عادی باشند (مکتب، کار، کارهای خانە) اگر انرژی و توانایی برای آنها کافی باشد.

گاه گاهی در پیگیری کردن اخبار وقفە بگیرید تا بتوانید استراحت کنید.

مراقبت از خود بخصوص زمانی مهم می باشد کە شما پریشانی فامیل های خود را بە دوش می کشید و در این شرایط از آنها حمایت می کنید.

Lue lisää SPR:n koonnista suomen, darin tai pashton kielellä.

Sivua muokattu 18.1.2023


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: