Siirry sisältöön

Mental Health Art Week – MHAW-toimintaviikko käynnistyi laajalla kattauksella virtuaalitapahtumia

Seitsemäs Mental Health Art Week – MHAW-toimintaviikko yhteistyössä Museokortin kanssa tarjoaa yli 50 erilaista maksutonta museoiden virtuaalista MHAW-tapahtumaa.

Mukana on tapahtumia virtuaaliopastuksista proosaluentaan ja lyhytelokuvista taidejoogaan. Tutustu tapahtumatarjontaan Museokortin sekä MIELI ry:n sivuilla, jaa tietoa upeista tapahtumista ja tule mukaan nauttimaan kulttuurista ja taiteesta!

Lisäksi toukokuun loppuun jatkuvassa, Museokortin ja MIELI ry:n yhteisessä Hyvinvointia kulttuurista -kampanjassa on mukana 16 tunnettua suomalaista, 8 200 kyselytutkimuksen vastaajaa ja 40 museota, jotka muistuttavat kulttuurin monista tavoista vahvistaa mielen hyvinvointia ja jaksamista, etenkin poikkeusolojen aikana.

Korona-aikana Suomessa useampi kuin joka kolmas on kokenut voimakasta henkistä kuormitusta. Mielenterveysongelmien määrä on kasvanut ja erityisesti nuoret aikuiset ovat saaneet useammin psykiatrisia diagnooseja. Samoin yhteydenotot MIELI ry:n Kriisipuhelimeen ovat kasvaneet merkittävästi.

Kyselytutkimuksesta selvisi korona-ajan suuri kaipuu kulttuurin pariin

Museokortti ja MIELI ry toteuttivat yhteistyössä Kulttuurin hyvinvointivaikutukset -kyselyn. Siinä selvitettiin kulttuurin vaikutuksia hyvinvointiin, vinkkejä sekä omakohtaisia kokemuksia oman hyvinvoinnin vahvistumisesta kulttuurin avulla. Kertyneistä 8 200 vastauksesta ilmeni, kuinka merkittävästi kulttuuri vaikuttaa hyvinvointiin, tukee jaksamista arjessa sekä vaikeissa elämäntilanteissa. Kaipuu kulttuurielämysten pariin oli valtava: noin 95 prosenttia vastaajista suuntaa museoon, teatteriin tai elokuviin heti, kun se on mahdollista.

Muistakin tutkimuksista on kertynyt vahvaa näyttöä kulttuuriosallistumisen yhteydestä hyvään koettuun terveyteen ja pidempään eliniänodotteeseen, hoitoon ja parantumiseen.

Kulttuuriosallistuminen tutkitusti:

  • edistää positiivista mielenterveyttä
  • parantaa mielialaa
  • ehkäisee tai vähentää negatiivisia tunteita, kuten ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja surullisuutta
  • tukee mielenterveyden haasteiden kanssa pärjäämistä arjessa
  • edistää mukautumis-, sopeutumis- ja sietokykyä eli resilienssiä
  • lisää itsetuntemusta, itsetuntoa ja itseluottamusta
  • vähentää sosiaalista syrjäytymistä
  • tukee sosiaalista osallistumista ja osallisuutta
  • tarjoaa mahdollisuuden korjaaviin ja vahvistaviin kokemuksiin, itseen liittyvien negatiivisten tai toimintaa rajoittavien käsitysten muuttamiseen sekä uudenlaisten roolien ja identiteettien omaksumiseen.Lähde: Sitra, 2017

Mental Health Art Week -tapahtumat mieli.fi -sivuilla:

Hyvinvointia kulttuurista -kampanjasisällöt videot, artikkelit ja tutkimustulokset osoitteesta Hyvinvointia kulttuurista – Museot.fi.

Sivua muokattu 24.6.2021


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: