Siirry sisältöön

MIELI ry:n lausunto nuorten mielenterveyspalvelujen tarpeesta ja saatavuudesta valtion 2024 talousarviossa

MIELI ry esittää, että hallitusohjelman mukaisesti talousarvioon lisätään rahoitusta kansallisessa mielenterveysstrategiassa erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvin toimin.
Teini-ikäinen poika käy läpi arviointilomaketta psykologin kanssa

MIELI ry on antanut lausunnon valtion vuoden 2024 talousarviosta nuorten mielenterveyspalvelujen tarpeesta ja saatavuudesta eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kunta- ja hyvinvointijaostolle.
Nuorten mielenterveys on Suomessa heikentynyt kaikilla mittareilla.

MIELI ry esittää, että hallitusohjelman mukaisesti talousarvioon lisätään rahoitusta kansallista mielenterveysstrategiaa toteuttaville toimille, niin että erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvia toimia painotetaan. MIELI ry näkee hallituksen vuoden 2024 talousarvioesityksen useiden leikkausten uhkaavan heikentää nuorten, opiskelijoiden ja lapsiperheiden mielenterveyttä.

MIELI ry ei kannata jälkihuollon ikärajan laskemista: toimenpide lisää eriarvoisuutta ja on vahingollinen. MIELI ry esittääkin, että nuorten syrjäytymisen aiheuttamien kustannusten vähentämiseksi nuorten kuntoutusrahan vähimmäistaso pidetään vuonna 2024 ennallaan.

Kustannusvaikuttavin mielenterveystyö tapahtuu ennen häiriöiden syntymistä. Siksi MIELI ry pitää ensiarvoisena, että riittävästi resursseja kohdennetaan nuorten hyvinvointia edistävään ja mielenterveyden ongelmia ehkäisevään työhön.

Talousarvioehdotuksessa painottuu korjaavien ja kuntouttavien toimien vahvistaminen. Sen sijaan tunnetusti kustannusvaikuttaviin edistäviin ja ehkäiseviin toimiin ei panosteta riittävästi. Talousarviossa tulee osoittaa riittävä resurssi hallitusohjelman mukaiseen laaja-alaiseen toimenpideohjelmaan nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, hyvinvointivajeen ja mielenterveyden ongelmien paikkaamiseksi.

Ota yhteyttä

Kristian Wahlbeck

Johtava asiantuntija
+358 400 659101
etunimi.sukunimi@mieli.fi


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: