Siirry sisältöön

MIELI ry:n Mielenterveyden ensiapu®2 -koulutus on arvioitu THL:n kriteerein

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on arvioinut mielenterveyttä edistäviä toimintamalleja. Viimeisimmässä arvioinnissa MIELI ry:n Mielenterveyden ensiapu® 2 - Haavoittuva mieli, tunnista ja tue -koulutus (MTEA®2) on hyväksytty vaikuttavaksi käytännöksi.
Ihmisiä luokkahuoneessa keskustelemassa

Mielenterveyden ensiapu ®2 -koulutuksella on THL:n arvioinnin myötä todettu olevan tieteellisesti todistettavaa vaikuttavuutta. Koulutuksen vaikuttavuus mielenterveysosaamiseen todetaan arvioinnissa hyväksi. Toimintamalli vahvistaa koulutukseen osallistuneiden valmiuksia tarjota kansalaistaitotasoista tukea mielenterveyden ongelmia kohdanneille. Se vähentää myös mielenterveyden häiriöihin liittyvää kielteistä leimaa. Koulutuksen kuvaus ja arviointiraportti on julkaistu THL:n HYTE-toimintamalli-julkaisusarjassa.

Arvioinnissa todetaan, että kyseinen koulutus vastaa todelliseen tarpeeseen vahvistaa kansalaisten mielenterveysosaamista. Toimintamalli tukee osaltaan myös ongelmia kohdanneiden osallisuutta vähentämällä mielenterveyden häiriöihin liittyvää kielteistä leimaa. MTEA®2-koulutuksessa osallistujat saavat tutkittua ja Käypä hoito -suositusten mukaista tietoa yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä. Myös osallistujien osaamista ja kokemusta voidaan hyödyntää ryhmämuotoisesti.

Koulutuksen keskeinen sisältö on malli, jonka avulla koulutuksen käynyt osaa kohdata ja tukea ihmisiä, joilla on mielenterveyden ongelmia. Toimintamalli helpottaa ongelmista puhumista ja madaltaa kynnystä siihen.

– Mielenterveyden ensiavun askeleet nähdään arviointiraportissa kansalaistaitona. Se on ilahduttavaa, sillä juuri ongelmista puhumista tulee helpottaa ja siten poistaa häpeäleimaa mielenterveyden haasteiden osalta, kertoo aikuisten mielenterveystyön päällikkö Tiina Lumijärvi MIELI ry:stä.

Koulutus käyttöön kunnissa

MTEA®2-koulutus on tarkoitettu kaikille aikuisille, mutta sitä ei suositella akuutissa kriisitilanteessa oleville. Organisaatioiden kanssa voidaan toteuttaa myös prosessi, jonka kautta organisaatioon koulutetaan omia ohjaajia levittämään toimintamallia organisaation sisällä.

– Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ja osana sitä mielenterveyden edistäminen, on kuntien tehtävä. Mielenterveysongelmien aiheuttamat taloudelliset ja inhimilliset kustannukset ovat kasvussa. Mielenterveyden ensiapu on taito, joka arvioinnin perusteella voi vähentää inhimillistä kärsimystä ja pidemmällä aikavälillä säästää myös yhteiskuntamme menoja, Lumijärvi kiteyttää.

Koulutuksia järjestetään eri puolilla Suomea. Avoimet koulutukset löytyvät mieli.fi -sivuilta.

Sivua muokattu 14.3.2024

Ota yhteyttä

Tiina Lumijärvi

Päällikkö, Aikuisten mielenterveystyö
+358 40 652 7880
etunimi.sukunimi@mieli.fi


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: