Siirry sisältöön

Oma-apuohjelma SELMA antaa tukea kriisissä

SELMA:n avulla voi käsitellä itsenäisesti elämässä eteen tullutta järkyttävää tapahtumaa. Selviytymismatka-kokonaisuus sisältää tekstiä kahdeksasta teemasta, tietoa traumaattisesta kriisistä ja paljon tehtäviä. Omaa elämäntilannetta lähestytään kirjoittamalla.

Oma-apuohjelma SELMA on päivitetty mieli.fi-sivustolle. SELMA (selviytymismatka) on kehitetty aikuisille järkyttävän tapahtuman itsenäisen käsittelyn tueksi. Järkyttävä tapahtuma voi olla esimerkiksi läheisen kuolema, parisuhteen äkillinen päättyminen, vakava sairastuminen, muu menetys tai liikenneonnettomuus.

”Moni kohtaa elämässään yllättäviä elämänkriisejä ja on hyvä muistaa, traumaattista tapahtumaa on mahdollista käydä läpi myös itsenäisesti. Jos käsittely itsenäisesti käy raskaaksi, apua kannattaa hakea ja sitä on saatavilla esimerkiksi 22 kriisikeskuksen vastaanotolla eri puolilla Suomea ja MIELI ry:n valtakunnallisessa Kriisipuhelimessa”, sanoo kriisitoimintojen johtaja Sanna Vesikansa.

SELMA:sta löytyvä tieto ja kysymykset auttavat ymmärtämään tapahtunutta ja pohtimaan omia reaktioita. Oma-apuohjelman tehtävien tarkoituksena on auttaa ihmistä jäsentämään omaa elämäntarinaansa. SELMA:ssa oman elämäntilanteen jäsennystä lähestytään kirjoittamalla. Narratiivisessa lähestymistavassa ajatellaan, että oman tarinan kirjoittaminen auttaa liittämään kokemukset osaksi omaa elämäntarinaa ja tukee eheytymistä.

SELMA sisältää kahdeksan istuntoa. Tavoitteena on, että yhden viikon aikana vastataan yhden istunnon kysymyksiin. Tehtävissä ohjataan pohtimaan kriisikokemusta ja sen merkitystä itselle, omia tapoja surra ja käsitellä menetyksiä. Harjoitellaan myös tunnistamaan haitallisia ajatuksia ja uskomuksia sekä niiden vaikutusta mielialaan. Oma-apuohjelmasta saa myös tietoa trauman aiheuttamista reaktioista ja selviytymiskeinoista. Lisäksi käsitellään elämäntilanteiden, mielen ja kehollisten tuntemusten yhteyttä. Istuntojen loppupuolella pohditaan vaikean elämäntilanteen vaikutusta ihmissuhteisiin, kokemuksiin itsestä ja arvoihin.

Oma-apuaohjelmassa hyödynnetään joidenkin psykoterapiasuuntauksien näkökulmia ja harjoituksia, kuten hyväksymis- ja omistautumisterapiaa (HOT) ja tietoisuustaitoja (mindfulness).

”Järkyttävän tapahtuman käsittely onnistuu usein paremmin, kun tapahtumasta on kulunut jo jonkin verran aikaa.  Shokkivaiheessa ajatukset ovat hajallaan, tunteet voivat vaihdella nopeasti ja keskittyminen on vaikeaa. Usein käsittely on hyödyllisempää, kun tilanne ja mieli on hieman tasaantunut”, Vesikansa sanoo.

Ota yhteyttä

Sanna Vesikansa

Johtaja, Kriisitoiminnot
+358 40 745 9586
etunimi.sukunimi@mieli.fi

Viivi Virtanen

Viestinnän asiantuntija
+358 40 662 9022
etunimi.sukunimi@mieli.fi


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: