Siirry sisältöön
Mikä on SELMA?

SELMA sisältää tietoa ja ohjausta elämän kriisitilanteisiin. Tieto ja kysymykset auttavat ymmärtämään tapahtunutta ja pohtimaan omia reaktioita. Psykoedukaatiolla tuetaan uusien selviytymiskeinojen käyttöönottoa.

Istunto 1: Perustietoa traumaattisista kriiseistä

Tässä osiossa käydään läpi traumaattisen kriisin vaikutuksia, surua ja sen ilmaisemista sekä erilaisia selviytymistyylejä. Tehtävissä ohjataan pohtimaan kriisikokemusta ja sen merkitystä itselle sekä omia tapoja surra ja käsitellä menetyksiä.

Istunto 2: Ajatusten, tunteiden ja mielialan välinen yhteys

Tässä istunnossa tutkitaan, miten toiminta, ajatukset, mieliala ja tunteet vaikuttavat toisiinsa. Harjoittelet tunnistamaan haitallisia ajatuksia ja uskomuksia ja arvioimaan myönteisten ja kielteisten ajatustesi määrää ja vaikutusta mielialaasi.

Istunto 3: Tietoa trauman aiheuttamista reaktioista ja selviytymiskeinoista

Tässä istunnossa pohditaan reaktioita, joita järkyttävä tilanne voi aiheuttaa, kuten erilaisia pelkoja ja masentuneisuutta. Osa tai jopa kaikki näistä saattavat kuulostaa sinusta vieraalta. Koska hyvin moni järkyttävän tilanteen kokenut huomaa toipumisprosessin aikana jonkin näistä itsessään, olemme kuitenkin päättäneet kertoa näistä mahdollisista reaktioista.

Istunto 4: Mieli ja keho

Mieltä ja kehoa ei voida erottaa toisistaan: mieli vaikuttaa kehoon, mutta myös keho vaikuttaa mieleen ja tunteisiin. Tässä osiossa käsitellään elämäntilanteiden ja kehollisten tuntemusten yhteyttä. Käydään läpi stressiä ja kriisiä kehollisesta näkökulmasta ja sitä, miten keho reagoi vaikeassa elämäntilanteessa. Käsittelemme myös tunteiden ja kehon yhteyttä sekä kehoa mielen voimavarana.

Istunto 5: Trauma ja muutokset

Tässä teemassa tarkastellaan vaikean elämäntilanteen vaikutusta ihmisen kokemukseen itsestään ja hänen uskomusmaailmaansa. Suuret muutokset ovat usein elämän solmukohtia, jotka saavat ihmisen arvioimaan itseään ja elämäänsä. Vaikeiden elämäntilanteiden yhteydessä ihmisen arvomaailma ja käsitys itsestä saattavat muuttua, mikä vaikuttaa ihmisen toimintaan ja olemiseen monella tavalla.

Istunto 6: Trauma ja ihmissuhteet

Tässä istunnossa käsitellään vaikean elämäntilanteen vaikutusta ihmissuhteisiin. Käsittelemme myös elämäntilanteen puheeksi ottamista ja omien rajojen huomioimista vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa.

Istunto 7: Arvot ja tavoitteet

Tässä teemassa pohditaan sitä, miten tapahtuma saattaa vaikuttaa omaan arvomaailmaan. Istunnossa tunnistetaan omat arvot ja niiden vaikutus omiin valintoihin. Tavoitteena on pohtia sitä, miten elää mahdollisimman omannäköistä elämää.

Istunto 8: Kohti tulevaisuutta

Tämä on SELMA:n kahdeksas ja viimeinen teema. SELMA:sta olet saanut perustietoa kriiseistä ja surusta toipumisesta, pohtinut järkyttävän tapahtuman vaikutusta omiin uskomuksiisi, arvomaailmaasi ja sosiaalisiin suhteisiisi sekä opetellut tunnistamaan omia selviytymiskeinojasi.