Siirry sisältöön

SELMA:ssa hyödynnetään joidenkin psykoterapiasuuntauksien näkökulmia ja harjoituksia, esim. HOT – hyväksymis- ja omistautumisterapia, tietoisuustaidot (mindfulness), narratiivinen lähestymistapa.

Narratiivisuutta hyödynnetään oman elämäntilanteen käsittelyssä kirjoittamalla. SELMA:n tehtävien tarkoituksena on auttaa ihmistä jäsentämään omaa elämäntarinaansa. Traumaattiset muistot saattavat jäädä sirpaleisiksi ja erillisiksi omasta kokemuksesta. Narratiivisessa lähestymistavassa oman tarinan kirjoittaminen auttaa kokemusten liittämisessä osaksi omaa elämäntarinaa ja tukee kokemusmaailman eheytymistä.

SELMA on kehitetty järkyttävän tapahtuman itsenäisen käsittelyn tueksi. Järkyttävä tapahtuma voi olla esimerkiksi läheisen kuolema, parisuhteen äkillinen päättyminen, vakava sairastuminen, muu menetys tai liikenneonnettomuus. Pitkäaikaista ja toistuvaa traumatisoitumista kokeneille suositellaan hakeutumista ammattiavun esim. psykoterapian piiriin.

Teksteissä ehdotetaan kirjoitustehtäviä ja kehollisia harjoituksia, joiden on huomattu helpottavan järkyttävistä tapahtumista selviytymistä.

Järkyttävän tapahtuman käsittely onnistuu usein paremmin, kun tapahtumasta on kulunut jo jonkin verran aikaa.  

Akuuttia kriisiapua tarjoavat hyvinvointialueiden / kuntien sosiaali- ja kriisipäivystykset. MIELI ry:n kriisikeskusverkosto tarjoaa apua kriiseissä ja vaikeissa elämäntilanteissa oleville vastaanotoilla ja ryhmissä lähitapaamissa tai etäyhteydellä. Kriisipuhelin päivystää 24/7 numerossa 09 2525 0111 ja nuorille suunnattu Sekasin-chat pävystää osoitteessa sekasin.fi  ja tukinet.net sisältää sekä yksilöllistä tukea että ryhmächattejä eri aiheista.

Selmassa on yhteensä kahdeksan istuntoa

Kumpupilviä sinisellä taivaalla

Istunto 4: Mieli ja keho

Tässä osiossa käsitellään elämäntilanteiden ja kehollisten tuntemusten yhteyttä. Käydään läpi stressiä ja kriisiä kehollisesta näkökulmasta ja sitä, miten keho reagoi vaikeassa elämäntilanteessa. Käsittelemme myös tunteiden ja kehon yhteyttä sekä kehoa mielen voimavarana.

Pitkospuut utuisessa säässä

Istunto 5: Trauma ja muutokset

Tässä teemassa tarkastellaan vaikean elämäntilanteen vaikutusta ihmisen kokemukseen itsestään ja hänen uskomusmaailmaansa.

Käsi kädessä

Istunto 6: Trauma ja ihmissuhteet

Tässä istunnossa käsitellään vaikean elämäntilanteen vaikutusta ihmissuhteisiin. Käsittelemme myös elämäntilanteen puheeksi ottamista ja omien rajojen huomioimista vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa.

Polku vihreään metsään

Istunto 7: Arvot ja tavoitteet

Tässä teemassa pohditaan sitä, miten tapahtuma saattaa vaikuttaa omaan arvomaailmaan. Istunnossa tunnistetaan omat arvot ja niiden vaikutus omiin valintoihin.

Kukka pellolla aamun kajossa

Istunto 8: Kohti tulevaisuutta

Tämä on SELMA:n kahdeksas ja viimeinen teema. SELMA:sta olet saanut perustietoa kriiseistä ja surusta toipumisesta, pohtinut järkyttävän tapahtuman vaikutusta omiin uskomuksiisi, arvomaailmaasi ja sosiaalisiin suhteisiisi sekä opetellut tunnistamaan omia selviytymiskeinojasi.

Sivua muokattu 15.2.2024

Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: