Siirry sisältöön

Tervetuloa vahvistamaan mielen hyvinvointia Mental Health Art Weekin taide- ja kulttuuritapahtumiin eri puolilla Suomea 23.– 29.5.

MIELI ry:n koordinoimaa kahdeksatta Mental Health Art Week -viikkoa vietetään 20 paikkakunnalla Helsingistä Rovaniemelle. Tapahtumat käsittelevät mielenterveyden merkitystä Toivo ja rohkeus -teemalla.
Kollaasikuva taiteesta, kulttuurista ja ihmisistä
Mental Health Art Weekin taide- ja kulttuuritapahtumat vahvistavat mielen hyvinvointia


Mental Health Art Week tarjoaa live-tapahtumien kirjon korona-ajan eristäytyneisyyden jälkeen. Kuvataidenäyttelyt, paneelikeskustelut ja luontopolut aktivoivat ajatuksia ja kehoa. Työpajoissa voi työstää niin savea, grafiikkaa, muistoja kuin sanoja. Esittävän taiteen puolella tarjolla on sirkustyöpajaa, teatteria, elävää musiikkia ja tanssivideon tekoa.

Mental Health Art Week -tapahtumia järjestävät MIELI ry:n paikalliset jäsenyhdistykset yhteistyökumppaneineen 20 paikkakunnalla. Seitsemällä paikkakunnalla tapahtumia järjestetään Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton taiteilijaseurojen kanssa. 

Taide ja kulttuuriosallistuminen tukee tutkitusti mielenterveyttä

Tutkimusnäyttö osoittaa, että taide- ja kulttuuriosallistuminen vahvistaa hyvinvointia ja mielenterveyttä monella tapaa. Se yhdistyy hyvään koettuun terveyteen ja pidempään eliniänodotteeseen,. Se parantaa mielialaa, itsetuntemusta, itsetuntoa ja itseluottamusta. Se ehkäisee tai vähentää ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta.  

Taide- ja kulttuuriosallistuminen auttaa myös muuttamaan itseen liittyviä negatiivisia tai toimintaa rajoittavia käsityksiä sekä omaksumaan uudenlaisia rooleja. Samalla se tarjoaa mahdollisuuden korjaaviin ja vahvistaviin kokemuksiin, ja vahvistaa sopeutumiskykyä eli resilienssiä. Se tukee muutenkin pärjäämistä arjessa mielenterveyden haasteiden kanssa ja vahvistaa myös sosiaalista osallistumista ja osallisuutta. (Lähde: Sitra, 2017)

Tavoitteena lisätä tietoisuutta kulttuurin hyvinvointivaikutuksista

Vuodesta 2014 lähtien Suomessa järjestetty MHAW-tapahtumaviikko on peräisin Skotlannista. Viikon avulla MIELI ry ja sen jäsenyhdistykset haluavat jakaa tietoa paikallisten yhdistysten toiminnasta ja innostaa uusia vapaaehtoisia ja jäseniä mukaan toimintaan. Ennen kaikkea tapahtumilla halutaan rohkaista keskustelua mielenterveydestä ja sen merkityksestä sekä vahvistaa ymmärrystä kulttuurin hyvinvointivaikutuksista.

Jaa tietoa MHAW-tapahtumista ja tule mukaan nauttimaan kulttuurista ja taiteesta!

Mental Health Art Week 2022 -tarjontaa MIELI ry:n sivuilla

Mental Health Art Week Facebookissa ja Instagramissa

Sivua muokattu 19.5.2022