Siirry sisältöön

Uusi työkalu helpottaa mielenterveyden edistämistä kunnissa

MIELI ry:n Hyvän mielen kunta -hanke on kehittänyt kuntien käyttöön uudenlaisen työkalupakin, joka tarjoaa kymmeniä toimintamalleja kaikenikäisten mielenterveyden edistämiseen sekä ehkäisevään päihdetyöhön.
Iloisia miehiä ja naisia

Mielenterveysongelmien korjaaminen kuormittaa kuntien resursseja huomattavasti enemmän kuin ehkäisevä työ. Kuntalaisten mielenterveyttä on mahdollista vahvistaa eri hallinnonaloilla nyt julkaistavan työkalupakin avulla. Se tarjoaa tukea myös ehkäisevään päihdetyöhön. 

”Kunnat tarvitsevat tukea ja rakenteita mielenterveyden edistämiseen ja ongelmien ehkäisemiseen. Kehittämämme Hyvän mielen kunta -työkalupakin avulla kunnissa toimivat eri alojen ammattilaiset voivat tunnistaa mielenterveyden ja päihdetyön katvealueita ja saada työkaluja kuntalaisten tukemiseen”, avaa hankepäällikkö Karin Palmén MIELI ry:n Hyvän mielen kunta –hankkeesta.

Kymmeniä toimintamalleja kunnille

Hyvän mielen kunta -työkalupakki sisältää kymmeniä toimintamalleja, joista kunnat hyötyvät panostaessaan mielenterveyden edistämiseen ja ehkäisevään päihdetyöhön. Mieli.fi-verkkopalvelussa sijaitseva työkalupakki on rakennettu ilmiöittäin, ja sieltä löytyy toimintamalleja kaikille ikäryhmille.
Toimintamallit on valittu Mieli ry:n ja EHYT ry:n yhteistyönä.

Ilmiöt on valittu mielenterveyden edistämisessä ja ehkäisevässä päihdetyössä tunnistetuista suojaavista ja herkistävistä tekijöistä. Tällaisia ovat esimerkiksi vanhemmuuden tuki, kiusaamisen ehkäisy, mielenterveystaitojen vahvistaminen, työyhteisöjen kehittäminen ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen. Ne ovat tutkimusten mukaan tehokkaita keinoja mielenterveyden, terveen päihdekäyttäytymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Hyvän mielen kunta on MIELI ry:n Mielenterveysstrategiaa toimeenpaneva hanke. Hankkeessa kehitetään yhdessä 32 kunnan kanssa kuntien mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön kokonaismallia. 

Sivua muokattu 12.2.2023

Ota yhteyttä


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: