Siirry sisältöön

Yhteenkuuluvuuden tunne antaa tukea kriisiaikoina

Kriisiaikoina yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistaminen on erityisen tärkeää. Se luo turvallisuutta, joka on ihmisten perusoikeus. Vihapuhe horjuttaa turvallisuuden tunnetta, eikä se kuulu moniääniseen demokraattiseen keskusteluun.

Turvallisuus on ihmisen perusoikeus, mutta keskellä sotaa kukaan ei ole turvassa. Jokaisen ihmisoikeudet ovat yhtä vaarassa riippumatta iästä, sukupuolesta, äidinkielestä, ihonväristä, uskonnosta, kansalaisuudesta, poliittisista aatteista, sosioekonomisesta taustasta tai koulutuksesta.

Turvallisuus on monisyinen ja monilähteinen kokonaisuus, joka koostuu ulkoisista olosuhteista ja sisäisistä turvallisuuden tunteista. Suomessa ei ole sodan uhkaa, mutta Venäjän sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan on ymmärrettävästi horjuttanut myös monen Suomessa asuvan turvallisuuden tunnetta. Uutiset suuresta humanitaarisesta katastrofitilanteesta herättävät monenlaisia tunteita. Tunne on aito, eikä sitä voi vähätellä.

Pelkoa ja huolta voi kuitenkin lievittää. Kriisiaikoina on syytä vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta: kenenkään ei tarvitse eikä pidä jäädä yksin kuormittavien tunteiden, kuten turvattomuuden tunteen kanssa. Ympäri maailmaa Ukrainan kriisi on koonnut ihmisiä yhteen tukimielenosoituksiin solidaarisuuden puolesta. Vastaavat teot edistävät yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Sota ei oikeuta vihapuhetta

Venäjän hyökkäys on lisännyt monenlaista vihapuhetta ja rasistisia tekoja. Se heikentää turvallisuuden tunnetta, lietsoo polarisaatiota ja on uhka demokraattiselle järjestelmälle. Ei edes sota oikeuta vihapuhetta.

Vihapuhe on viestintää, joka yllyttää ja levittää vihaa yhtä ihmistä tai ihmisryhmää vastaan. Vihapuhe voi olla puhetta, mutta se voi ilmetä myös kirjoituksina, kuvina, piirroksina tai symboleina. Vihapuhe leviää nopeasti, esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa. On huolestuttavaa, että monet vähemmistöryhmät esimerkiksi Suomessa asuvat venäjänkieliset ovat kohdanneet enemmän vihapuhetta helmikuun lopusta lähtien. Venäjä on kuitenkin Suomen yleisin vieras kieli ja kymmenien tuhansien suomalaisten äidinkieli.

On hyvä muistaa, että kenelläkään ei ole oikeutta rajata toisen elämää, luoda toiselle pelkoa ja turvattomuutta, uhata toisen ihmisarvoa tai -oikeuksia. Moniääniseen demokraattiseen keskusteluun ei kuulu muiden oikeuksien loukkaaminen tai väheksyminen. Myös Suomen rikoslaki kieltää tämän, ja vihapuhe voi olla myös rangaistava teko.

Jokaisella on oikeus turvalliseen arkeen myös kriisien aikana. Lisäksi meillä kaikilla on omia tehtäviä turvallisen yhteiskunnan rakentamiseksi. Tunne siitä, että kuuluu osaksi yhteiskuntaa, lisää jokaisen hyvinvointia.

Jos kohtaat vihapuhetta

 • Vihapuhe nojaa kielteisiin käsittelemättömiin tunteisiin, ei faktoihin eikä tietoihin. Sen tarkoitus on vahingoittaa sen kohderyhmää ja sen asemaa. Älä lähde mukaan vahingolliseen väittelyyn.
 • Vaikka vihapuhe herättää sinussa voimakkaita tunteita, yritä pysyä rauhallisena. Älä anna vihapuheen rajata sinun elämääsi. Suomen perustuslain mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Ketään ei saa kohdella ihmisarvoa loukkaavasti.
 • Osa vihapuheista on rangaistava. Se tarkoittaa, että Suomen rikoslaki kieltää sen. Vihapuheesta voi saada rangaistukseksi sakkoa tai vankeutta.
 • Tee poliisille ilmoitus rangaistavista vihapuheesta. Jos et ole varma, onko kyseessä rangaistava vihapuhe, tee poliisille ilmoitus, poliisi selvittää.
 • Jos kohtaat vihapuhetta internetissä tai sosiaalisessa mediassa, tallenna todisteet. Ilmoita sivun ylläpitäjille. Jos kohtaat työpaikassa, ilmoita työnantajalle ja liitolle. Ilmoita myös yhdenvertaisuusvaltuutetulle. Tilastointi auttaa ongelman nähdyksi tulemiseen ja pysyvien sekä rakeenteellisten ratkaisujen löytämiseen.
 • Jos näet, että joku toinen kohtaa vihapuhetta, tarjoa apua, ole tukena, puutu tilanteeseen. Puuttumattomuudella voi olla myös vakavat vaikutukset.
 • Älä jää tilanteen ja/tai kokemuksen herättämien tunteiden kanssa yksin. Puhu perheenjäsenelle, ystävälle, kollegalle tai vertaiselle. Jos tuntuu, että tarvitset apua tilanteen ja/tai tunteiden käsittelyyn muista, että apua löytyy läheltä.
 • Hyödyllisiä linkkejä:

  Sivua muokattu 25.3.2024


  Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: