Siirry sisältöön

Miten koulumme ehkäisee vihapuhetta ja syrjintää?

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on herättänyt lapsissa, nuorissa ja aikuisissa monenlaisia tunteita: levottomuutta, pelkoja, ahdistusta, jopa vihaa. Psykologisen turvallisuuden tunteen vahvistaminen on nyt yksi koulun tärkeimmistä tehtävistä.

Vihaa kohdistuu nyt myös osapuoliin, joilla ei ole osaa eikä arpaa kriisin kulkuun. Tällaisia ovat Suomessa asuvat venäläiset, jotka elävät, käyvät varhaiskasvatusta ja koulua ja tekevät työtä keskuudessamme.

Nyt on hyvä hetki pysähtyä pohtimaan koulun antirasistista toimintakulttuuria. Kuva:Canva

Kansallisuus tai äidinkieli eivät oikeuta minkäänlaiseen syrjintään eikä vihapuheeseen: rasismi on uhka lapsen ja nuoren mielenterveydelle. Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa onkin oltava erityisen tarkkana sen suhteen, että ikävät tunteet löytävät muita purkautumisväyliä kuin toisten syyttelyn, syrjimisen tai rasismin.

Lasten ja nuorten kanssa tulee keskustella, heidän tunteilleen on annettava tilaa ja heitä voidaan neuvoa rakentavien selviytymiskeinojen käyttämiseen. Vanhempia tulee kannustaa suojelemaan lapsia liialta ahdistukselta ja omalta vihapuheeltaan.

Pysähtykää tarkastelemaan yhteisönne toimintakulttuuria

Nyt on myös hyvä hetki pysähtyä pohtimaan oman koulun antirasistista toimintakulttuuria. Seuraavat kuusi kohtaa toimivat tsekkauslistana ja keskustelun virittäjänä koulun henkilöstölle:

1. Koulussamme tunnustetaan, että meillä on rasismia.

Ensimmäinen askel on tunnustaa, ettei oma koulu ole erityisvyöhykettä, vaan yhteisö, jossa voi ilmetä inhimillisiä heikkouksia kuten ennakkoluuloja ja syrjintää. 

2. Koulumme henkilöstö kohtaa oppilaat täysin tasavertaisina eikä etnisen taustansa tai jonkun kansanryhmän edustajina.

Jokainen oppilas edustaa vain itseään. Jokainen oppilas on syytön tekoihin, joita hänen sukunsa lähtömaassa tehdään tai on joskus tehty.

3. Tiedostan omat mikroaggressioni ja pyrin välttämään niitä.

Rasistinen puhe tai suora toiminta eivät ole ainoita rasismin ilmenemismuotoja. Koulun aikuisten tulisi olla tietoisia myös omista mikroaggressioistaan, joita ovat esimerkiksi merkitsevät katseet, kulmakarvojen kohotus, selän kääntäminen, hymyttömyys ja ”omaan rauhaan” jättäminen.

4. Olemme tietoisesti suunnitelleet, miten ennaltaehkäistä rasismia kouluyhteisössä.

Keskeistä on oppilaiden mielenterveystaitojen vahvistaminen, esimerkiksi tunne- ja kaveritaitojen, itsensä rauhoittamisen taitojen sekä itsetuntemuksen kehittäminen. Arvo- ja asennetyöskentelyn kautta voidaan tulla tietoiseksi ennakkoluuloista ja syrjivistä käytännöistä.

5. Tiedän tarkkaan, mitä teen, kun havaitsen tai saan tietää syrjinnästä kuten ulossulkemisesta, nimittelystä tai väkivallasta.

Jokaisen koulun tulee kirjata ylös toimintatavat syrjinnän havaitsemisen varalle sekä sille, mihin toimenpiteisiin syrjintä johtaa. Henkilökunta, oppilaat ja huoltajat tietävät, miten toimia, kun he kohtaavat tai saavat tietää rasismista kouluyhteisössä.

6. Koulumme oppilaat ovat mukana laatimassa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa tukevia käytäntöjä.

Olisiko juuri nyt oikea aika käydä lakisääteinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma oppilaiden kanssa huolellisesti läpi? Akuutin kriisin aikana oppilaan oloa helpottaa, kun hän tulee kuulluksi ja pääsee itse vaikuttamaan ja toimimaan.

Sivua muokattu 11.3.2022


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: