Siirry sisältöön

Moni on kokenut taloushuolia elämänsä varrella. Esimerkiksi opiskelu, pienituloisuus, vakava sairastuminen ja työkyvyttömyys, lomautus tai työttömyys voivat aiheuttaa niitä. Viime vuosina taloushuolista on tullut yhä yleisempiä. Valtioneuvoston selvityksen (2020) mukaan ylivelkaantuminen on lisääntynyt viimeisen 10 vuoden aikana. Taloushuolet kuuluvat myös MIELI Suomen Mielenterveys ry:n Kriisipuhelimessa.

Vaikka taloushuolet ovat yleisiä, vähemmän on puhuttu niiden mielenterveysvaikutuksista. Ne vaikuttavat aina elämään ja kuormittavat mielenterveyttä. Ne saavat eristäytymään, horjuttavat itseluottamusta itseen ja uskoa tulevaisuuteen, ja herättävät häpeää ja syyllisyyttä.

Jos tiukan tilanteen paikkaaminen pikavipeillä johtaa ylivelkaantumiseen, mielenterveyden ongelmien riski nousee entisestään. Stressi kasvaa ja mieliala heikkenee, ihmissuhteet kärsivät ja fyysinen kunto rapautuu.

Taloudellinen hyvinvointi suojaa mielenterveyttä

Taloudellinen hyvinvointi tarkoittaa kokemusta oman talouden hallinnasta, turvallista oloa suhteessa rahaan ja sitä, että rahaa on riittävästi tarpeista huolehtimiseen. Taloudellinen hyvinvointi on mielenterveyttä suojaava tekijä, jota voidaan vahvistaa kuten muitakin mielenterveyttä suojaavia tekijöitä.

Tutkimusten mukaan ihmisillä, joilla on taloudellisia ongelmia, on enemmän mielenterveyden ongelmia. Syyt ja seuraukset eivät ole vain yhdensuuntaisia. Mielenterveyden häiriöt voivat heikentää toimeentuloa, mutta taloushuolet saattavat myös aiheuttaa mielenterveyden ongelmia.

MIELI ry:n raportissa Velat ja mielenterveys (2019) nostetaan esiin kuusi näyttöön perustuvaa suositusta velkaongelmien kanssa kamppailevien tukemiseksi. Suosituksissa korostetaan velkaongelmien ehkäisyn tärkeyttä muun muassa puuttumalla juurisyihin, jotka ajavat ihmisiä ottamaan hallitsematonta velkaa.  

Nämä mielenterveyden riskitekijät kannattaa tunnistaa ajoissa, ettei pienestä lumipallosta muodostu lumivyöry. Ihmisen kuormittuneen mielenterveyden, jopa itsetuhoisten ajatusten takaa voi löytyä kasoittain avaamattomia laskuja, pikavippejä ja lainoja lainojen päälle. 

Taloushuolista kysyminen ja avun hakeminen ovat osa mielenterveystaitoja

Taloushuolista puhuminen on monille vaikeaa. Tutkimusten mukaan velkoihin liittyy sosiaalinen puoli, stigma eli häpeäleima. Sitä vähentää taloushuolien ottaminen rohkeasti puheeksi. Puheeksi ottaja voi olla ystävä tai perheenjäsen, ammattilainen tai työkaveri. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen tai esihenkilö voi ottaa asian puheeksi.

Takuusäätiö on tärkeää mielenterveystyötä tekevä taho, joka auttaa pulaan joutunutta eteenpäin. Se tarjoaa neuvontaa ja tukea sekä toimintaohjeita puheeksi ottamiseen ja avun hakemiseen, kun taloushuolet tulevat esiin, myös ammattilaisille.

Mielenterveyden edistämiseen on monia keinoja. Mielenterveystaitojen, kuten tunne- ja vuorovaikutustaitojen, vahvistaminen on tärkeää niin yksilön, yhteisöjen kuin yhteiskunnan resilienssin vahvistamiseksi.

Taloushuolien sanoittaminen, niistä kysyminen ja tarvittaessa avun hakeminen ja saaminen ovat myös osa mielenterveystaitoja, joita meillä kaikilla on ja joita voimme oppia lisää.

Jo toiselle esitetty kysymys: ”Mitä sinulle kuuluu?” voi avata paikan keskustelulle ja kohtaamiselle taloushuolen kanssa.

Lisää aiheesta

Talousvaikeudet ovat monille arkea

Puutteellinen toimeentulo ja muut taloudelliset vaikeudet vaikuttavat perustavanlaatuisella tavalla vointiin ja mielenterveyteen. Kulutuskulttuuri kannustaa kuluttamaan, myös velaksi. Hintojen nousun ja energiakriisin myötä taloushuolista kärsii yhä useampi.

Miten selviytyä talousvaikeuksista?

Talousongelmiin on saatavilla monenlaista apua ja tukea. Tärkeää on olla lamaantumatta, ottaa yhteyttä ulkopuolisiin avun lähteisiin, ja alkaa selvittämään tilannetta.

Tukea ja apua

Keskusteluapua kriiseissä ja vaikeissa elämäntilanteissa matalalla kynnyksellä ja ilman lähetettä.


Takuusäätiö

Takuusäätiö takaa ylivelkaantuneiden järjestelyluottoja ja antaa taloudellisessa kriisissä oleville maksutonta puhelinneuvontaa.

Takuusäätiön nettisivut