Siirry sisältöön

Mental Health Art Weekin kulttuuri- ja taidetapahtumat vahvistavat eri ikäisten mielen hyvinvointia ja pohtivat, tulkitsevat mielenterveyttä. Mental Health Art Week järjestetään toukokuussa viikolla 21.

Mental Health Art Week -tapahtumat alentavat kynnystä keskustella mielenterveydestä ja sen merkityksestä niin yksilöille kuin yhteisölle. Yhteistyökumppaneina tapahtumissa ovat mm. taiteilijat, oppilaitokset, museot ja galleriat, hoivakodit ja eri yhdistykset.

Tapahtumaviikon välityksellä MIELI ry ja sen jäsenyhdistykset lisäävät tietoa paikallisten yhdistysten toiminnasta ja kutsuvat uusia vapaaehtoisia ja jäseniä mukaan toimintaan.

Ennen kaikkea tavoitteena on vahvistaa osallistujien mielen hyvinvointia ja tietoisuutta taiteen hyvinvointivaikutuksista, rohkaista keskustelua mielenterveydestä ja sen merkityksestä. Alun perin skotlantilaiseen ideaan perustuvaa tapahtumaviikkoa on järjestetty vuodesta 2014 lähtien.

Taide ja kulttuuriosallistuminen tukee tutkitusti mielenterveyttä

Tutkimusnäyttö osoittaa, että taide- ja kulttuuriosallistuminen vahvistaa hyvinvointia ja mielenterveyttä monella tapaa. Se yhdistyy hyvään koettuun terveyteen ja pidempään eliniänodotteeseen. Se parantaa mielialaa sekä ehkäisee tai vähentää ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta.  

Taide- ja kulttuuriosallistuminen vahvistaa itsetuntemusta, itsetuntoa ja itseluottamusta, ja auttaa muuttamaan itseen liittyviä negatiivisia tai toimintaa rajoittavia käsityksiä sekä omaksumaan uudenlaisia rooleja. Taide ja kulttuuri tarjoavat mahdollisuuden korjaaviin ja vahvistaviin kokemuksiin, ja vahvistaa sopeutumiskykyä eli resilienssiä. Se tukee muutenkin pärjäämistä arjessa mielenterveyden haasteiden kanssa ja vahvistaa myös sosiaalista osallistumista ja osallisuutta.

Lisätietoa taiteen hyvinvointivaikutuksista
Liikanen Hanna-Liisa: Taide todella vaikuttaa terveyteen. Lääkärilehti 5/2020.
Sitra 2017: Näkökulmia taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista.

Jaa tietoa MHAW-tapahtumista ja tule mukaan nauttimaan kulttuurista ja taiteesta!

Mental Health Art Week 2024

Mental Health Art Week Facebookissa.