Siirry sisältöön

Tokmannin henkilöstö- ja vastuullisuusjohtaja Sirpa Huuskonen: ”Jokainen voi tehdä jotakin, jotta meidän kaikkien mieli voisi paremmin.”

Tokmanni on MIELI ry:n vanhin Mielinauha-kampanjan kumppani. Tänä vuonna mielenterveyden hyväksi myydään myymälöissä tuotteita useammasta tuoteryhmästä ja yhteistyöstä on tullut ympärivuotista.

Tokmannin henkilöstö- ja vastuullisuusjohtaja Sirpa Huuskonen ajattelee, että jokainen voi tehdä tekoja oman ja toisten mielen hyvinvoinnin eteen. Kuva: Tokmanni

”Tokmannilla on paljon nuoria töissä ja me haluamme osaltamme olla vaikuttamassa siihen, että nuorten mielenterveyshaasteita ennaltaehkäistään. Koemme nuorten mielenterveysasiat myös yhteiskunnallisesti tavattoman tärkeiksi.

Mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukeminen ei ole Tokmannilla vain kampanjointia, vaan sillä on myös syvällisempi strategiaan pohjautuva merkitys.

Yksi Tokmannin kolmesta arvoista on ”Yhdessä” jonka vuoksi haluamme olla mukana auttamassa nuoria pääsemään osaksi yhteiskuntaa”, kertoo Tokmannin henkilöstö- ja vastuullisuusjohtaja Sirpa Huuskonen.

Huuskonen kertoo valinneensa omankin työnsä sen mukaisesti, millaiset asiat hän kokee merkityksellisenä.

”Haluan, että ihmisiä johdetaan hyvin ja nähdään jokaisen henkilön arvo työyhteisössä. Sillä on todella iso merkitys myös yrityksenä onnistumiselle”, hän sanoo. ”Meillä on onneksi myös toimitusjohtaja, joka haluaa viedä vahvasti tällaisia asioita eteenpäin.”

Kaikki lähtee Tokmannin henkilöstöstä

Kuva: Tokmanni

Tänä vuonna, kun Tokmanni laajentaa yhteistyötä MIELI ry:n kanssa koskemaan aiempaa useampaa tuoteryhmää ja tekee yhteistyöstä ympärivuotista, toive vaikuttavuuden kasvattamiseen tuli nimenomaan johtoryhmästä.

”Tavoitteemme on, että kun tehdään vastuullisuusteko, niin tehdään se myös kunnolla, eikä näperrellä.”

Huuskonen kertoo, että Tokmannilla sairauspoissaolot ovat perinteisesti enimmäkseen tuki- ja liikuntaelinoireista johtuvia. Erityisesti korona pandemian jälkeen myös Tokmannilla mielenterveysperusteiset poissaolot ovat lähteneet kasvuun. Tilanteeseen on haluttu reagoida heti.

”Olemme kouluttaneet esihenkilöitämme keskustelemaan myös tiimiläistensä kuulumisista ja ottamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa puheeksi, jos työyhteisö huomaa, että jollakin tiimin jäsenellä kaikki ei ole kunnossa.”

”Meillä on myös käynyt mielenterveyden ammattilaisia myymälöissä ja konttorilla puhumassa siitä, mitä jokainen voi itse tehdä jaksaakseen paremmin ja miten esihenkilöt voivat tukea henkilöstönsä hyvinvointia.”

Oma työhyvinvointitiimimme tekee aluekierroksia ympäri Suomea Tokmannin toimipisteissä puhumassa yksilöllisemmästä johtamisesta. Myös työterveyshuoltomme osallistuu ”mielen talkoisiin”; kun aiemmin työfysioterapeutit kiersivät toimipisteitämme opettaen oikeaa työergonomiaa, nyt kiertävät myös työpsykologit puhumassa siitä, miten mielen hyvinvointia voi tukea.

Huuskosen mielestä mediassa käsitellään usein työelämää turhan negatiivisesti ja unohdetaan, että työ voi myös antaa ihmiselle paljon voimavaroja.

”Joillekin työ voi olla myös pelastusrengas, jos muussa elämässä on vaikeaa.”

Avainasiana Huuskonen pitää sitä, että työtiimeissä tunnettaisiin työkaverit ja työyhteisössä vallitsisi sellainen luottamus, että jokainen uskaltaisi ottaa puheeksi myös mielen asioita.

”Jokaisen tulisi myös saada tuntea, ettei töissä tarvitsisi esittää mitään roolia, vaan että jokainen saisi olla työporukassa mahdollisimman omana itsenään. ”

Nuoret odottavat ihan uudenlaista johtamista

Huuskonen uskoo, että MIELI ry:n kanssa tehtävällä yhteistyöllä, joka näkyy ja kuuluu myymälöissä, on merkitystä niin työntekijöille kuin asiakkaillekin. Mielinauha-kampanjasta teemoineen ja sloganeineen varmasti puhutaan kahvihuoneissa ja asiakkaiden kanssa.

”Eri-ikäiset suhtautuvat mielenterveysteemaan eri tavoin. Nuoret ovat avoimempia ja puhuvat enemmän, kun taas keski-iän ylittäneille se voi olla vaikeampaa.”

Tokmannilla on havaittu, että pitkään esihenkilötehtävissä olleet ovat helposti oppineet sellaisen mallin, että esihenkilön tulee olla jämäkkä ja häneltä pitää löytyä vastaukset kaikkiin kysymyksiin; epävarmuuden näyttäminen voidaan tulkita heikkouden merkiksi.

Pitkään esihenkilötehtävissä olleet voivat olla myös hämmentyneitä ja ihmetellä, että miksi aina ennen sain niin hyvät arviot esihenkilötyöstä ja nyt on näin vaikeaa.

”Nuoret ovat kuitenkin muuttuneet ja he odottavat ihan erilaista johtamista.”

”Ja näille esihenkilöille on hyvä sanoa, että hei, ole itsellesi armollinen. Sinä et ole huono. Odotukset ovat vain muuttuneet ja sen takia täytyy asioita tehdä nyt vaan vähän eri tavalla.” Tiimiläisen jaksamishaasteiden esille ottaminen voi tuntua hankalalta, jos avointa ja vuorovaikutteista johtamismallia ei ole harjoiteltu, eikä positiivista palautettakaan ole opittu antamaan.

Näkyvyyttä mielen asioille yli 200 myymälässä

Kuva: Tokmanni

Vastuullisuusyhteistyökumppaniksi MIELI ry on valikoitunut Tokmannille paitsi tärkeän aiheensa, mutta myös sujuvan ja ketterän yhteistyön takia. MIELI ry:lle Tokmanni tarjoaa varainhankinnan lisäksi hyvää näkyvyyttä suurilla, mutta erityisesti myös pienillä paikkakunnilla, joissa on Tokmannin myymälä. Pienemmillä paikkakunnilla Tokmannin merkitys korostuu, koska pienemmillä paikkakunnilla lähes kaikki alueen ihmiset tekevät ostoksensa Tokmannilta, josta voi saada kaikki tarvittavan ruuasta vaatteisiin ja kodin kunnostukseen.

”Esimerkiksi Torniossa Tokmannilla on kolmikerroksinen tavaratalo, jonne tullaan ostoksille Ruotsista saakka.”

Pari kertaa vuodessa toistuvina Tokmannipäivinä kaikki pääkonttorin työntekijät työskentelevät myymälässä tai varastolla riippumatta siitä, missä roolissa yleensä työskentelevät yrityksessä.

”Itse olen työskennellyt esimerkiksi Kuopion myymälässä ja siellä ihmiset tulevat eri tavalla juttelemaan henkilökunnan kanssa kuin pääkaupunkiseudulla. Vanhemmat ihmiset, joilla on enemmän aikaa saattavat pysähtyä keskustelemaan Mieli -yhteistyöstä ja kysyä, mitä ostamalla he voivat tukea kampanjaa.”

Huuskonen kertoo, että nuorten someseuraajien joukossa MIELI-yhteistyö on poikinut paljon myönteistä huomiota.

”Olen myös saanut liikuttavia viestejä joiltain kesätyöhakijoiden vanhemmilta, kuinka he kovin toivoisivat, että heidän lapsensa saisi kesätöitä työpaikasta, jossa tehdään yhteistyötä mielenterveysjärjestön kanssa. ”

Tokmanni haluaa näyttää esimerkkiä siitä, miten iso yritys voi oman toimintansa ohella tehdä asioita suomalaisen yhteiskunnan eteen.

”Tietysti me teemme töitä sen eteen, että liikevaihto kasvaa, kannattavuus on hyvä ja asiakastyytyväisyys on korkea. Sen lisäksi meidän tulee kaikkien tehdä työtä sen eteen, että me jaksamme arjen paineet niin töissä kuin kotona ja voimme hyvin.”

Elmo Haapanen, Tokmannin aluepäällikkö: Yhteistyön vaivattomuus ja ammattimaisuus on tehnyt vaikutuksen

Kuva: Tokmanni

”Mielenterveys on teemana sellainen, että se koskettaa kaikkia meitä, jokaista työyhteisöä ja laajemmin koko yhteiskuntaa. Näen, että Tokmanni voi olla koko kansan kauppana hyvä paikka lisätä tietoisuutta ja osallistumalla kampanjointiin, voimme olla mukana madaltamassa kynnystä puhua näistä (mielen) asioista,” sanoo Tokmannin aluepäällikkö Elmo Haapanen.

Haapanen kertoo, että myymälähenkilökunnan perehdytys on ollut tärkeä osa kampanjointia.

Jokaisessa Tokmannin myymälässä on käyty läpi Mielinauha-kampanjan materiaalipaketti ja miten se tulee näkyä myymälässä. Henkilöstölle on myös infottu, mistä kampanjassa on kyse ja mitä MIELI ry tekee.

”Erityisesti pienillä paikkakunnilla, joilla Tokmanni nähdään enemmän kohtaamispaikkana ja asiakkaina käy vanhempia ihmisiä, myyjän kanssa vaihdetut sanat voivat olla tosi merkityksellisiä, ehkä joillekin jopa ainoita sosiaalisia kontakteja päivän mittaan. ”

Haapanen haluaa korostaa kumppanuuden vaivattomuutta MIELI ry:n kanssa:

”Nopeasti olen huomannut, että MIELI ry:läiset suhtautuvat omaan asiaansa intohimoisesti ja heidän kanssaan on helppo asioida. Heillä on paljon ideoita toteuttaa yhteistyötä ja sitten me olemme voineet helposti poimia ne, jotka ovat meille mahdollisia aikatauluissa toteuttaa. ”

”Myös kampanjayhteistyön ammattimaisuus, laadukkuus ja luotettavuus on vakuuttanut. Kaikki materiaalit: videot, kuvat ja hissipuheet ovat vaan soljuneet meidän myymälöihimme ja vielä on saatu nopeasti räätälöityjäkin ratkaisuja tehtyä meidän tarpeisiimme.”

”On tullut sellainen vaikutelma MIELI ry:n kampanjoinnista, että uskaltaisin suositella yhteistyötä ihan minkäkokoiselle yritykselle vaan. Uskon, että aina löytyisi sopiva ratkaisu tehdä MIELI ry:n kanssa yhteistyötä räätälöidysti.”

Tokmanni MIELI ryn kumppanina

Tokmanni on Mielinauha-kampanjan pitkäaikaisin kumppani, joka osallistuu kampanjaan sekä myymällä Mielinauhoja että lahjoittamalla jokaisesta ostetusta Future TT Sport -tuotteesta yhden sentin kotimaiseen mielenterveystyöhön ja kriisiauttamiseen. Future TT Sport on yksi Tokmannin omista merkeistä ja sen tuotevalikoimaan kuuluu liikkuvaan elämään soveltuvia tuotteita, kuten liikuntavälineitä ja urheilutekstiilejä.

Mielinauha-kampanja MIELI Suomen Mielenterveys ry:n jokavuotinen huhti-kesäkuun aikana järjestettävä kampanja, jolla kerätään varoja mielenterveyden edistämiseen ja kriisityöhön Suomessa. Myös syyskaudelle on suunnitteilla tuoteyhteistöitä, joista ohjautuu varoja mielenterveystyöhön.


Jokainen mieli tarvitsee lohtua.

Maailman kriisien ja taloudellisen tilanteen myötä erityisesti kriisityön ja nuorten mielenterveystyön tarve on kasvanut. Lahjoittamalla autat ehkäisemään mielenterveyden ongelmia ja vahvistat kaikenikäisten mielenterveyttä Suomessa. 

Sivua muokattu 20.5.2024