Siirry sisältöön

Hyvä työkaverini, ilman sinua olisi harmaata ja kylmää

Hyvinvointi työssä syntyy kuormituksen ja voimavarojen tasapainosta. Lähes aina työyhteisö nähdään tärkeänä voimavarana, joka innostaa ja energisoi arjessa. Etätyön aikana yhteisöllisyyden merkitys on edelleen lisääntynyt.

Mikä se on, joka aamulla moikkaa, kiireessä auttaa, näkee onnistumisen ja kirkastaa suuntaa sekä kysyy, mitä kuuluu?

Arvasit oikein: ihana työkaverini.

Ilman työkavereitani työpäiväni olisi harmaampi, moni asia jäisi oppimatta, innostavat hetket kokematta, onnistumiset jakamatta ja epävarmuus kuormittaisi haasteissa.

Itselläni on ollut onni työskennellä eri työpaikoissa erilaisten ammattilaisten kanssa. Toivon, että olen muistanut kertoa työkavereiden merkityksestä heille itselleen riittävän usein. Olette olleet arjen kultahippuja! Silloinkin, kun minua suututti ja tarvitsin sinua, että näkisin asioiden toisen puolen. Oli ihanaa, että olit avuksi.

Parhaimmillaan olemme loistava ryhmä, erilaisia, erirytmisiä ja eri-ikäisiä ihmisiä. Joku meistä näkee mahdollisuuden, toinen uhan, kolmas keskitien, yhdessä löydämme oman reitin, jonka avulla työpaikka menestyy. Taustalla on yhteinen halu huolehtia työkaverista ja tehdä asioita yhdessä. Hyvän tekeminen toiselle tekee hyvää kaikille.

Ihmisellä on perustarve yhteisöllisyyteen

Vaikka työelämä muuttuu, ihmisen psykologinen perustarve yhteisöllisyyteen muiden kanssa säilyy.  Etätyön aikana yhteisöllisyyden ja työyhteisön merkitys on lisääntynyt. Tutkitusti työyhteisö on tärkeä voimavara, joka tukee ja ylläpitää hyvinvointia. Se, että minut nähdään ja kuullaan ihmisenä työpaikalla on perusta hyvinvoinnille. Se tekee hyvää. Yksinäisyys ja yksin jättäminen sen sijaan kalvaa mieltä ja kuormittaa.

Hyvinvointi työssä syntyy kuormitustekijöiden ja voimavarojen tasapainosta. Kuormittavia asioita voi vähentää, voimavaroja lisätä. MIELI ry:n koulutuksissa pysähdymme työn myönteisten voimavarojen ääreen. Lähes aina työyhteisö ja työkaverit koetaan tärkeänä voimavarana, joka tukee hyvinvointia työssä.

Mieliystävällinen työpaikka vähentää arjen yksinäisyyttä

Työelämän vaativuuden ja itseohjautuvuuden kasvaessa harva meistä pärjää työssä yksin. Pienet ideahetket luovat uusia ideoita ja muiden ajatukset muuttavat omat ajatukset paremmiksi. Moni työ vaatii yhteistä tekemistä, erilaisia näkökulmia, tietoa ja tapaa hahmottaa asioita, innovatiivisuutta, ideointia. Eli toimivaa ryhmää, joka on sitoutunut yhteiseen tavoitteeseen ja tekemiseen.

Mieliystävällisessä työpaikassa ylläpidetään tapoja kokea yhteisöllisyyttä. Vapaamuotoinen juttelu työkavereiden kanssa nähdään osana työtä. Arjen yksinäisyys koskettaa monia, parhaimmillaan työssä sitä voidaan vähentää. Hyvässä työyhteisössä jokainen otetaan mukaan ryhmään, työskentelemään ja kokemaan jakamisen iloa. Mukaan ottaminen on toisen arvostamista, viestiä siitä, että olet arvokas osa yhteisöä ja että työsi on merkityksellistä.

Miten kaikki pääsevät mukaan yhteisöön?

Parhaimmillaan työkaverit ovat pitkäaikaisia ystäviä. Työpaikalla kaikkien kanssa ei tarvitse olla ystävä, mutta jokaisen kanssa täytyy tulla toimeen. Niin etä- kuin lähityössäkin kannattaa pohtia, miten kaikki pääsevät oikeasti mukaan työyhteisöön. Miten teillä varmistetaan, ettei kukaan jää yksin?


Millainen vuorovaikutus vahvistaa mielenterveyttä työyhteisössä? Katso video.

Ota yhteyttä

Saija Koskensalmi

Asiantuntija, Työelämän mielenterveys
+358 40 771 2116
etunimi.sukunimi@mieli.fi


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: