Siirry sisältöön

Kunnissa kannattaa panostaa mielenterveyden ongelmien ehkäisyyn

Mielenterveyden häiriöiden ja ongelmien hoito on monin verroin kalliimpaa kuin niiden ennaltaehkäisy. Mutta miten kuntatasolla voitaisiin ehkäistä kuntalaisten mielenterveyden ongelmia? MIELI ry:n kehittämä Hyvän mielen kunta -toimintamalli tarjoaa kunnille keinoja työhön mielenterveyden edistämiseksi.
Ihmisiä koulutustilanteessa

Mielenterveyden edistämistä toteutetaan useilla eri tahoilla, kuten kunnissa ja hyvinvointialueilla. Ongelmien hoitamisen sijaan näissä kannattaa panostaa ennaltaehkäisevään työhön, sillä se on niin inhimillisesti kuin kansantaloudellisestikin kannattavampaa kuin korjaava työ. MIELI ry on kehittänyt tähän avuksi Hyvän mielen kunta -toimintamallin, jossa tavoitteena on tarjota kunnille keinoja mielenterveyttä edistävään työhön. Toimintamalli on kehitetty yhdessä kuntien kanssa ja siinä vahvistetaan kunnan mielenterveysjohtamista ja henkilöstön mielenterveysosaamista jokaisella kunnan toimialalla.

Mielenterveyden edistäminen on koko kunnan tehtävä ja edistävää työtä voidaan tehdä kaikilla kunnan toimialoilla. Mielenterveysosaamisella tarkoitetaan mm. ymmärryksen lisäämistä mielenterveyteen vaikuttavista suoja- ja riskitekijöistä sekä mielenterveyden huomioimista johtamisessa ja päätöksenteossa. Hyvän mielen kunta -toimintamallissa kehitetyt työvälineet tarkistuslista ja käytännön työkalupakki ovat konkreettisia keinoja mielenterveyden edistämiseen kunnassa.

Hyvän mielen kunta -tarkistuslistasta tukea päätöksentekoon

Hyvän mielen kunta -tarkistuslista tukee päätöksentekoa ja johtamista sekä tarjoaa nykytilakartoituksen mielenterveyden edistämisestä kunnassa. Tarkistuslistan avulla voidaan lähteä pohtimaan ratkaisuja, joiden avulla kunnassa saadaan painopistettä ongelmien korjaamisesta niiden ennaltaehkäisyyn. Tarkistuslista auttaa kuntaa myös tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan. Työväline on tarkoitettu kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmän työskentelyn tueksi.

Tarkistuslista sisältää seitsemän osa-aluetta, jotka kaikki vaikuttavat mielenterveyden edistämiseen kunnassa. Osa-alueille on koottu erilaisia tavoitteita, joihin liittyen kunta voi lähteä määrittämään mielenterveyttä edistäviä toimenpiteitä, sopimaan toimenpiteen vastuutahosta, seurannasta ja arvioinnista. Kunta voi lähteä hyödyntämään tarkistuslistaa pienin askelin ottamalla tarkasteluun yhden osa-alueen kerrallaan ja panostamaan tätä kautta kuntalaisten mielenterveyttä edistävään työhön.

Hyvän mielen kunta -työkalupakki: käytännön toimintamalleja kuntaan

Työkalupakkiin on koottu käytännön toimintamalleja, jotka edistävät kaiken ikäisten kuntalaisten mielenterveyttä. Menetelmät perustuvat tietoon, sisältävät koulutuksen ja ne ovat helppo ottaa laaja-alaisesti kunnassa käyttöön. Toimintamallit on jaoteltu eri ikäryhmille ja erilaisiin mielenterveyteen liittyviin ilmiöihin perustuen.

Työkalupakissa esitellyt ratkaisut tukevat esimerkiksi lasten ja nuorten tunnetaitojen vahvistumista, syrjäytymiskehityksen vähentämistä ja lisäävät työikäisten jaksamista. Kunnan terveyden edistämisen ammattilaiset voivat löytää työkalupakista myös kunnan strategian ja hyvinvointisuunnitelman painopisteitä tukevia malleja.

Verkkokurssilta lisäoppia mielenterveysosaamiseen

Kuntien mielenterveysosaamisen vahvistamiseen on viime kevään aikana kehitetty kaikille kunnille avoin ja maksuton Hyvän mielen kunta -verkkokurssi, joka johdattelee mielenterveyden edistämisen teeman äärelle, tutustuttaa Hyvän mielen kunta -työvälineisiin ja niiden käyttöönottoon. Verkkokurssilla perehdytään mm. siihen, mitä mielenterveys on, mikä kaikki siihen vaikuttaa ja miten asukkaiden mielenterveyttä voidaan konkreettisesti kunnassa edistää jokaisella toimialalla. Hyvän mielen kunta -verkkokurssille voi osallistua jokainen kunnan työntekijä ja kunnanvaltuutettu.

On tärkeää, että kunnassa jokaisella toimialalla ymmärretään mielenterveyden edistämisen ja ongelmien ennaltaehkäisyn merkitys. Osaamista on tärkeä viedä laajasti jokaiselle toimialalle, sillä mielenterveyden edistäminen on koko kunnan asia ja se tapahtuu kunnan arjessa. Hyvän mielen kunta -toimintamallin ja työvälineiden avulla kunta voi lähteä vahvistamaan mielenterveyden edistämistä ja ennaltaehkäisevää työtä.


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: