Siirry sisältöön

Turvallinen päivähoito on mielenterveysteko lapselle

Talvihaalarin vetoketju jumissa. Paljon kerrottavaa viikonlopusta. Jumppasalin täydeltä vauhdikkaita kantapäitä ja huivia hulmuttelevia käsiä tanssimassa kuin revontulet. Pienet arjen hetket päiväkotien eteisissä, aamupiireissä ja toiminnallisissa tuokioissa ovat täynnä kohtaamisia.

Mukana on päivittäin niin lasten iloa kuin murheen murusiakin. Tärkeintä on tuttu ja turvallinen syli ja hoiva, aikuisen läsnäolo sekä yhteinen jakaminen. Työskennellessäni neuvolapsykologina vierailin säännöllisesti päiväkotiryhmissä niin yksittäisten lasten kuin koko ryhmänkin asioissa. Sekä varhaiskasvattajilla että vanhemmilla on halu puhaltaa yhteen hiileen lapsen parhaaksi. Yhdessä pohtimalla, toinen toista kuunnellen, löytyy keinoja tukea lasta arjessa. Tähän tarvitaan yhteistä aikaa.

lapsi ja aikuinen kurkkaavat toisiaan huopa pään päällään
Päivähoidon tulee tarjota jokaiselle lapselle hoivaa, rakkautta ja yksilöllistä tukea. Kuva: Canva

Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus koetaan tärkeänä koko perheen voimavarana. Ennen vuoden vaihdetta julkaistun Suomen Vanhempainliiton kyselyn tuloksista käy ilmi, että pienten lasten vanhemmat toivovat pikaista ratkaisua päiväkotien henkilöstön kuormittavaan tilanteeseen. Kyselyssä näkyy vanhempien suuri arvostus ja kiitollisuus varhaiskasvatuksen työntekijöitä kohtaan.

Resurssien ollessa vähäiset, lasta ja vanhempaa ei ehditä aina kohdata ja vuorovaikutus jää niukaksi. Lapsen yksilöllisiin ja erityisen tuen tarpeisiin ei pystytä vastaamaan tällä hetkellä riittävästi. Vanhempien mukaan päiväkodin kiire ja kuormitus näkyy lapsissa muun muassa stressaantumisena, kiukkuisuutena ja levottomuutena.

Varhaisina vuosina rakennetaan mielen hyvinvoinnin perusta

Varhaisilla vuosilla on tärkeä merkitys mielen hyvinvoinnille koko elämänkaaren kannalta. Varhaislapsuuden suojaavat tekijät kantavat halki elämän. Näitä ovat esimerkiksi arjen hoiva ja rutiinit; lämmin vuorovaikutus turvallisen ja tutun aikuisen kanssa; lapsen fyysisiin, psyykkisiin ja emotionaalisiin tarpeisiin vastaaminen sekä ikätason mukaiset leikit ja kaverit. Suojaavien tekijöiden toteutuminen ja vahvistaminen tulee olla mahdollista niin kotihoidossa kuin varhaiskasvatuksessakin.

Suurin osa lapsista voi tänä päivänä hyvin, mutta osalle lapsista kasautuu heidän turvallisuuttaan ja kasvuaan uhkaavia tekijöitä. Jokaisella lapsella on oikeus hyvään mielenterveyteen. On tärkeää, että tunnistamme ja tunnustamme varhaiskasvatuksen ammattilaisten arvon ja teemme toimenpiteitä, jotka tukevat heidän arjen työtään sekä lasten hyvinvointia. Näin varmistamme, että päivähoito tarjoaa jokaiselle lapselle hoivaa, rakkautta ja yksilöllistä tukea mahdollisista elämän riskitekijöistä huolimatta.

Päivähoidossa on oltava riittävästi turvallisia ja osaavia aikuisia, joilla on voimavaroja toimia pienten lasten tukena. Aikuisen rooli on merkittävä muun muassa tunne- ja sosiaalisten taitojen harjoittelussa.

Valtioneuvoston julkaisu Lapsen aika – Kohti kansallista lapsistrategiaa 2040 asettaa lapset, nuoret ja perheet arvovalinnoissa etusijalle. Erityisesti korostuu heikommassa asemassa olevien lasten ja nuorten sekä apua tarvitsevien perheiden ennaltaehkäisevä tukeminen kohti yhdenvertaista hyvinvointia, oppimista ja osallisuutta. On tärkeää kuunnella lasta ja antaa hänelle aikaa silloin, kun lapsi sitä tarvitsee. Yhteinen luottamus rakentuu päivittäisissä kohtaamisissa.

MIELI ry:n koulutuksilla ja menetelmillä tuetaan sekä lasten että aikuisten mielenterveyttä. Lapsen mieli -koulutukset ja -aineistot tarjoavat välineitä lapsen kohtaamiseen, ryhmän turvallisen ilmapiirin ja mielenterveystaitojen kuten tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen. Lapset puheeksi -menetelmä tukee lapsen näkyväksi tekemistä vanhemman ja työntekijän välillä.

Lasten parhaaksi tehtävä työ on varhaiskasvatushenkilöstön sydämen asia. Resurssien vaje vaikuttaa niin lapsiin, vanhempiin kuin henkilöstöönkin. Toimiva työyhteisö tarvittavine resursseineen puolestaan heijastaa hyvän mielen ilmapiiriä kaikkiin suuntiin. Kiireetön ja turvallinen päivähoito on mielenterveysteko lapselle.

Sivua muokattu 24.3.2022

Ota yhteyttä


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: