Skip to content

Search

Narrow search results

.

Search results

Kristelefon

Svenskspråkig kristelefon 09 2525 0112 Telefonjouren är öppen: må och ons kl. 16-20 tis, tors och fre kl. 9-13. Fredagar även på engelska. Den finskspråkiga kristelefonen håller öppet alla dagar...

Dermosil påbörjar ett samarbete med MIELI rf

...chef för MIELI rf:s kristelefonverksamhet. Just nu mottar kristelefonen i genomsnitt 830 samtal per dag, säger socialpsykolog Susanna Winter, chef för MIELI rf:s kristelefonverksamhet. Winter förutspår att psykisk ohälsa kommer...

Digitalt kriscenter erbjuder stöd och hjälp på svenska

...tystnadsplikt. Via den svenskspråkiga kristelefonen som Österbottens kriscenter Valo koordinerar i samarbete med MIELI rf (Psykisk hälsa Finland rf) föddes idén att kunna erbjuda samtalsstöd med krismedarbetare på distans, oberoende...

Ungas självskadebeteende alarmerande vanligt

...självskadebeteende i Kristelefonen ökat ytterligare. I januari–augusti detta år fördes 13 procent fler samtal om självskadebeteende med 18–29-åringar jämförört med samma period året innan. Samma dystra utveckling kan ses i...

Mentalvårdstjänster

...Helsingforsmission Telefon- och nättjänster som erbjuder hjälp: Kristelefonen Kristelefonen erbjuder direkt samtalshjälp på svenska för personer i kris och deras närstående. I telefonen svarar både krisarbetare och utbildade frivilliga stödpersoner....