Gå till innehåll

Självmordsplaner har under pandemin nästan tredubblats i samtalen till kristelefonen

Bakom samtalen ligger ångest och depression men också en ny faktor, rädsla. År 2021 gjordes nästan 100 000 fler försök att nå MIELI rf:s kristelefon än före pandemin.

I MIELI rf:s kristelefon fördes hösten 2019, före pandemin, månatligen i genomsnitt lite fler än 40 samtal där den jourhavande bedömde att självmordsrisken för uppringaren var akut. I höstas hade motsvarande antal samtal tredubblats till nästan 120 i månaden. En tredjedel av personerna med självmordstankar var unga kvinnor.

”Ungdomarnas ångest märks också i kristelefonen. De självdestruktiva samtalen har ökat enormt. Också för övrigt har mängden uppringare som är under 30 år nästan fördubblats under tiden med undantagsförhållanden”, berättar kristelefonverksamhetens chef Susanna Winter.

Som akuta självmordsrisker räknas samtal där uppringaren nyligen har försökt begå självmord eller har en färdig självmordsplan.

Samtalet lugnar ofta ner situationen

Enligt uppgifter från Statistikcentralen har antalet självmord ändå inte ökat.

”Också när risken för självmord är akut lugnar sig situationen ofta under samtalet. Många uppringare säger vid samtalets slut att de inte kommer att skada sig”, säger Winter.

Vid behov kontaktar kristelefonens jourhavande myndigheterna och uppmuntrar uppringaren att berätta var hen befinner sig och att uppge sitt telefonnummer för att få hjälp.

100 000 fler försök att nå kristelefonen än före pandemin

År 2021 gjordes åter ett rekordstort antal uppringningsförsök till MIELI rf:s kristelefon. Kontaktförsöken var knappt en tiondel fler än år 2020, sammanlagt över 300 000. Det är nästan 100 000 fler försök att nå kristelefonen än före pandemin år 2019. Fjolårets livligaste månad var december.

Den främsta orsaken till att man ringer kristelefonen är att man mår dåligt, och den bakomliggande orsaken är ofta ångest och depression.

”Under pandemin har rädslor dykt upp som ett nytt ämne i samtalen till kristelefonen. Nu i januari har samtalen åter berört samma ämnen som i början av tiden med undantagsförhållanden”, säger Winter.

Man kan ringa MIELI rf:s kristelefon när man behöver samtalsstöd då man själv eller en närstående befinner sig i en svår livssituation. Den svenskspråkiga kristelefonen 09 2525 0112 har jour måndag och onsdag kl. 16-20 samt tisdag, torsdag och fredag kl. 9-13. Den finskspråkiga kristelefonen håller öppet dygnet runt alla dagar på nummer 09 2525 0111. För engelskspråkiga är numret 09 2525 0116. Närmare information på mieli.fi/kristelefon

Ytterligare uppgifter:


Susanna Winter, chef för kristelefonverksamheten
040 587 5197, susanna.winter@mieli.fi

Sidan har redigerats 26.12.2023


Innehållet ingår i följande teman: