Skip to content

Search

Narrow search results

.

Search results

Dermosil påbörjar ett samarbete med MIELI rf

...chef för MIELI rf:s kristelefonverksamhet. Just nu mottar kristelefonen i genomsnitt 830 samtal per dag, säger socialpsykolog Susanna Winter, chef för MIELI rf:s kristelefonverksamhet. Winter förutspår att psykisk ohälsa kommer...

Digitalt kriscenter erbjuder stöd och hjälp på svenska

...tystnadsplikt. Via den svenskspråkiga kristelefonen som Österbottens kriscenter Valo koordinerar i samarbete med MIELI rf (Psykisk hälsa Finland rf) föddes idén att kunna erbjuda samtalsstöd med krismedarbetare på distans, oberoende...

Ungas självskadebeteende alarmerande vanligt

...självskadebeteende i Kristelefonen ökat ytterligare. I januari–augusti detta år fördes 13 procent fler samtal om självskadebeteende med 18–29-åringar jämförört med samma period året innan. Samma dystra utveckling kan ses i...

Mentalvården

...rf:s kriscenter Centralförbundet för Mental Hälsa FinFami – Anhörigas stöd för mentalvården centralförbundet rf Nyyti rf (för studerande) Mielenterveysyhdistys Helmi ry Helsingforsmission Telefon- och nättjänster som erbjuder hjälp: Kristelefonen Kristelefonen...

Kriisikeskustoiminnot

...nousi edelleen; niitä oli nyt kahdeksan prosenttia yhteydenotoista Kriisipuhelimen ruotsinkielinen linja, Kristelefon, avattiin 1.4.2019 osana Kriisipuhelimen kokonaisuutta.Kristelefonin toteuttamisesta vastaa Pohjanmaan kriisikeskus Valo Linja päivystää 20 tuntia arkisin. Ahvenanmaa tuli Kristelefonin...

Vården av suicidnära människor bör förbättras

...utsatta människor. Lågtröskeltjänster som tillhandahålls av tredje sektorn är en viktig del av de suicidpreventiva tjänsterna. Dessa tjänster når ofta utsatta människor bättre än offentliga tjänster. Tjänsterna inkluderar rikstäckande kristelefon-...