Gå till innehåll

Dermosil påbörjar ett samarbete med MIELI rf

Av varje såld produkt i serien Dermosil Goodwill går 30 procent till att stöda MIELI rf. Enligt MIELI rf:s beräkningar täcker en donation på 10 euro ett kristelefonsamtal.

Pandemitiden har fått psykisk ohälsa att blossa upp explosionsartat, vilket också syns i MIELI rf:s dagliga arbete. När regeringen meddelade om restriktionerna i mars 2020 började MIELI ry:s kristelefon gå het av ångestfyllda telefonsamtal.

Mängden ringförsök till kristelefonen växte med ca 33 procent under 2020 jämfört med föregående år. Året 2021 blev ett nytt rekordår och november 2021 var den dystraste månaden i MIELI rf:s kristelefons historia. Då var ringförsöken över 30 000.

Det psykiska illamåendet förstärks

Under coronatiden har psykiskt illamående, ångest och rädslor blivit de vanligaste samtalsämnena.

”Besvikelsen över att det här inte försvinner utan bara fortsätter och fortsätter. Även självdestruktivitet förekommer alarmerande ofta bland samtalsämnena. Det här är extra vanligt hos unga kvinnor”, säger socialpsykolog Susanna Winter, chef för MIELI rf:s kristelefonverksamhet.

Just nu mottar kristelefonen i genomsnitt 830 samtal per dag, säger socialpsykolog Susanna Winter, chef för MIELI rf:s kristelefonverksamhet.

Winter förutspår att psykisk ohälsa kommer att bli ett stort och långvarigt problem i samhället till följd av pandemin. Därför är det viktigt att öka möjligheterna att få stöd och sänka tröskeln för att söka hjälp.

Kristelefonen är ett viktigt stöd

Just nu mottar kristelefonen i genomsnitt 830 samtal per dag. Ungefär var tredje som ringer får svar. Winter anser att det är viktigt att kunna erbjuda hjälp då en människa har överstigit tröskeln att söka hjälp.

”Den jourhavandes roll är att vara tillgänglig och lugn, lyssna och visa empati. Kristelefonen ger den som ringer utrymme att tala utan att behöva prestera, och det finns inget som man inte kan tala om.”

Winter lyfter fram den sociala gemenskapen som något viktigt då det gäller att ingripa vid problem relaterade till psykisk ohälsa.

”Vi möter varandra, det är små saker med stor inverkan. När du ser grannen, byt några ord. Livet består också av dåliga dagar och det är viktigt att bygga upp en tro på att vi ska ta oss igenom det här.”

Fler hjälpande händer

Kristelefonen har sammanlagt 900 jourhavande och fungerar varje veckodag dygnet runt. Största delen av de jourhavande är frivilliga men bland dem finns också krisarbetare.

Ett konkret hjälpmedel för att klara av situationen som coronapandemin orsakat är att öka antalet jourhavande. Enligt MIELI rf:s beräkningar täcker en donation på 10 euro ett kristelefonsamtal.

Av varje såld Dermosil Goodwill-produkt går 30 procent till att stöda MIELI rf:s verksamhet. Bekanta dig med Goodwillprodukterna och kom med och stöd dem som behöver hjälp.

MIELI rf:s kristelefon dejourerar 24 timmar i dygnet varje dag på telefonnummer 09 2525 0111 (på finska). På svenska kan du ringa 09 2525 0112 måndagar och onsdagar 16–20 och tisdag, torsdag och fredag 9–13.

Sidan har redigerats 20.1.2022