Gå till innehåll

Digitalt kriscenter erbjuder stöd och hjälp på svenska

Österbottens kriscenter Valo satsar på ett riksomfattande digitalt kriscenter för samtalsstöd på svenska, via video- eller telefonsamtal. Pandemisituationen har visat att det finns ett behov av utökade svenskspråkiga kristjänster. Det digitala kriscentret erbjuder samtalsstöd upp till 5-6 ggr vid kriser i livet och vardagen. När hjälp behövs är det viktigt att någon lyssnar.

”Att en medmänniska med tystnadsplikt lyssnar och ger hopp kan ge nya perspektiv på motgångar och problem i livet. Ibland kan det vara livsviktigt att få dela sina tankar och känslor”, säger utvecklingsdirektör Kristian Wahlbeck vid MIELI rf.

Det handlar om en lågtröskeltjänst där den som kontaktar det digitala kriscentret får vara anonym. Krissamtalen är kostnadsfria och alla krismedarbetare har tystnadsplikt.

Via den svenskspråkiga kristelefonen som Österbottens kriscenter Valo koordinerar i samarbete med MIELI rf (Psykisk hälsa Finland rf) föddes idén att kunna erbjuda samtalsstöd med krismedarbetare på distans, oberoende boendeort i Finland. Tjänsten kan erbjudas tack vare ett extra corona relaterat bidrag från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA). Det är inte alltid självklart att man i den egna hemkommunen hittar svenskspråkigt samtalsstöd med lågtröskel. Det nya digitala kriscentret kan med distanstjänster möta detta behov.

”Vi tror att man även i framtiden kommer att erbjuda digitala tjänster och att situationen i samhället underlättar detta. Idag finns det evidensbaserad forskning som påvisar att resultaten kan vara lika goda oavsett kommunikationskanal”, säger Anne Salovaara-Kero vid Österbottens kriscenter Valo.

Svenskspråkiga Kristelefonen fick 2019 (april-dec) lite över 500 kontaktförsök. Under våren 2020 minskade antalet samtal, eventuellt kan olika organisationers tillfälliga hjälplinjer i mars-maj ha påverkat detta. Från juni ökade samtalen och trenden har fortsatt. 1180 kontaktförsök skedde mellan januari och juli 2020.

Det ökade behovet av kristelefonjour gör att vi nu söker fler frivilligarbetare och i oktober inleds en distansutbildning för volontärer. Efter utbildningen kan man ställa upp som frivillig i den svenska kristelefonen, även om man inte är bosatt i Österbotten.

Österbottens kriscenter Valos utrymmen finns i Vasa. Centret erbjuder krishjälp i form av samtalsstöd, referensstödsgrupper, ungdomsgrupper och utbildningar i Österbotten. Kriscentret grundades 2015 och verksamheten fyller 5 år i år.

Österbottens kriscenter Valo
 

Kris­te­le­fon

på svenska
09 2525 0112
Öppet: må, on kl. 16-20, ti, to och fre kl. 9-13.
mieli.fi/kristelefon

på finska
09 2525 0111
Öppet: 24/7
mieli.fi/kriisipuhelin

på engelska
09 2525 0116
Öppet: fre kl. 9-13
Crisis Helpline – MIELI

Tilläggs­in­for­ma­tion

Anne Salovaara-Kero
Direktör för Österbottens kriscenter Valo,
anne.salovaara-kero@pohjanmaankriisikeskus
tfn. 044 0602660

Camilla Björk
Koordinator för svenskspåkiga Kristelefonen, Österbottens kriscenter Valo
camilla.bjork@pohjanmaankriisikeskus.fi
tfn. 044 2438 997

Kristian Wahlbeck
Utvecklingsdirektör, MIELI rf.
kristian.wahlbeck@mieli.fi
tfn. 0400 65 9101

Sidan har redigerats 26.12.2023


Innehållet ingår i följande teman: